0337Beskrivning över den Sunnanfjälls i Norge brukliga tjärugnenWittrup, M. Lorentz
1779, mars

BESKRIFNING, ÖFWER DEN SUNNANFJÄLLS I NORRIGE BRUKLIGA TIÄRUGN

Tjäran från denna ugn är tunnare men renare och framställs med mindre arbete. Den byggs där det finns mest bränsle. Ugnen består av två ugnar, den ena utanpå den andra. Den inre fylls med den egentliga tjärveden och den yttre fylls också med ved. Den byggs bäst på ett sluttande berg. Botten består av stampad lera. Noggrann beskrivning av ugnen. Det tar 8-14 dagar att torka ugnen innan bränningen kan ske. Vintern är bästa tiden.

All slags ved duger, även hela stockar. När tjäran runnit ut skall ugnen svalna 24 timmar innan nästa bränning sker.

----------------------------
 
0338HushållsrönAnonym
1779, mars

HUSHÅLLS-RÖN

Al är bra till filskålar. De spricker inte.

När man huggit av aspen, skall man täcka stubben med en häll. Då torkar den och ger inga telningar, vilka är till slåtterfolkets olägenhet.

Örsprång och öronsus botas med lökolja. Rödlök lagd i bomolja.

----------------------------
 
0339Utdrag ur Monthly Review för juli 1777 angående medel mot skörbjuggAnonym
1779, mars

UTDRAG UR MONTHLY REVIEW FÖR JULI 1777, ANGÅENDE MEDEL FÖR SKÖRBIUGG

Vid engelsmännens sista resa till Söderhavet fick besättningen Aex fixus mot skörbjugg. Det finns i malt.

----------------------------
 
0340En försökt huskur mot giktAnonym
1779, mars

EN FÖRSÖKT HUS-CUR MOT GIKT

Man tar en klyfta vitlök de tre sista dagarna bär månen är i nedan och de tre första vid nymåne.

----------------------------
 
0341Fårpulver mot vattusot, i 20 år försökt och nu till allmänhetens tjänst uppgivitAnonym
1779, mars

FÅR-PULVER EMOT WATTUSOTEN, I 20 ÅR FÖRSÖKT OCH NU TIL ALMÄNHETENS TIENST UPGIFWIT AF OECONOMIE DIRECTUREN MARTIN STAAF

Efter sommarens värme och myckna regn uppträder vattusot hos fåren. De insjuknar på våren, då de hela vintern blivit fodrade och nu ingenting ger tillbaka. Ett pulver att ge vid början av vattusoten eller som preventivt är gjort av kräft- eller hummerägg eller ostronskal, malörtsknopp, fläderblommor eller sal. alkali.

----------------------------
 
0342Förslag att överstryka träbyggnader med blågrå färgEuren, Pehr
1779, mars

FÖRSLAG AT ÖFWERSTRYKA TRÄBYGGNADER MED BLÅGRÅ FÄRG

Blålera blandas med rågmjöl och kokas med vitriol. Strykes på träbyggnader, ger vacker färg, fäster bra och bevarar mot röta.

----------------------------
 
0343Uppgift om ett slags ympvax och trädsalva, vilken icke av regn, torka eller köld skadas, eller skiljes ifrån trädbarkenSamberg, Johan
1779, mars

UPGIFT AF ET SLAGS YMPVAX OCH TRÄDSALFWA, HWILKEN ICKE AF REGN, ì TORKA ELLER KÖLD SKADAS, ELLER SKILJES IFRÅN TRÄDBARKEN

Till vaxet: harts, skirad talg, mjukt beck, gult vax och ì terpentin.

Till salvan: skirat ister, harts och beck.

De överstrykes i ljumt tillstånd där de behövs. Inte särskilt ì kostsamt.

----------------------------
 
0344Recept på ingredienser till en trädsalvaAdelborg, Joh. Ar.
1779, mars

UPSATS PÅ INGREDIENTIER TIL EN TRÄDSALFWA, SOM HÄR I STOCKHOLM MED MYCKEN FÖRDEL BLIFWIT FÖRSÖKT I FLERA ÅR

Harts, tjock terpentin, beck, fårtalg, vax, bomolja och svavel.

----------------------------
 
0345Anmärkningar angående väderleken för februari 1779Patriotiska Sällskapet
Endast två dagar klara och ingen utan blåst. Norrsken.

----------------------------