0299Om vita liljors förökandeBerckenmeyer, B N
1778, dec

OM HWITA LILJORS FÖRÖKANDE

De kan förökas genom att man skär av stjälken en halv aln över jord och planterar. När jag tog upp moderlökar och rensade dem, tog jag vara på skalen för att använda i apoteket. Efter en tid fanns smålökar på dessa skal. Vid nyår satte jag dem inomhus i krukor och de har blommat ute i år.

----------------------------
 
0300Att förekomma svampAnonym
1778, dec

AT FÖREKOMMA SWAMP

Innan mitt hus förstördes av eld, hade jag besvär med svamp, som alldeles förstörde golven. Jag strödde salt utefter väggarna, men kunde för brandens skull inte se, om det hade effekt. I kyrkans sakristia, som hade tegelgolv, utbredde sig svampen och förstörde kistor, skåp och bänkar. Jag lät riva golvet och mellan teglet och bräderna strödde jag mycket salt. Sedan har svampen varit försvunnen. Andra har försökt med kolstybb och mager lera.

----------------------------
 
0301HuskurerAnonym
1778, dec

HUS-CURER

Medel mot tandvärk har blivit publicerat i tidningarna. Kanariesocker, vitpeppar och salt stötes var för sig. En silversked upphettas av ett glödande kol och sockret smältes. Sedan hälls vitpepparen och saltet i. Man knådar massan till små piller. Pillren läggs i den onda tanden och ett segt slem, som är orsaken till smärtan rinner ut och kan spottas ut.

Förlamade i vänstra sidan har blivit helt återställda, genom att de blivit frotterade med snö.

Vilda morötter har hjälpt vid stenpassion. Drickes som te.

Bark av pil (Salix alba vulgaris) brukas mot frossa, liksom kinabark.

----------------------------
 
0302Förbättring av handsprutorWallensteen, Joh. P.
1778, dec

FÖRBÄTRING AF HANDSPRUTOR

De brandsprutor, som används vid eldsvådor är för små. Stocken är hoptorkad och måste svälla i vattnet, innan den kan användas. Det måste också finnas ett handtag på sprutan.

Beskrivning till ritningen.

Vid en eldsvåda gör väl inte dessa handsprutor så stor nytta, men om alla som kom dit och mest står ivägen och skriker, hade varsin spruta och ett ämbar med sig, skulle den värsta eld släckas. Sådana handsprutor skulle finnas i husen. För när elden är lös gäller det att handla snabbt och veta hur man skall göra.

----------------------------
 
0303Beskrivning på en så kallad mellanplogAnonym
1778, dec

BESKRIFNING PÅ EN SÅ KALLAD MELLAN-PLOG

Vid plöjning med en västmanlandsplog lyckades man inte komma igenom en äng med hård grästorv. Man ordnade då tre redskap. Först en lång vanlig skarp rist. Sedan en mellanplog och sist en vanlig plog med vändbräde. Beskrivning på mellanplogen.

----------------------------
 
0304Angående uppodlingar av oländig mark i östra Närke, Glanshammar, förrättad av undertecknade besiktningsmänGezelius, Georg
1778, dec

ANGÅENDE UPODLINGAR AF OLÄNDIG MARK I ÖSTRA NERIKET, GLANSHAMMARS HÄRAD OCH LILLKYRKA SOKN, FÖRFATTAD AF UNDERTECKNADE BESIGTNINGS-MÄN

Avskedade sockenskräddaren Eric Anderssons uppodling. Han hade av sockenmännen i Åsta by fått lov att upprätta ett nybygge. Han har byggt en stuga och fähus för 8 kreatur. Han har av stenbunden mark odlat upp 1 1/2 tunnland åker. En skogsbit, som ingen vid delningen ville ha avdelades åt Andersson. Han har grävt stora gravar och vräkt ned stenen i. Dessutom har han byggt en källare för rotsaker och potatis. Han har anlagt en brunn.

Besiktningsmännen anser det beundransvärt, att en fattig karl företagit sig ett arbete, som en förmögen hushållare skulle hålla för betänkligt och en lat för omöjligt.

Lillkyrka församlings ledamöter har hört berättelsen och instämmer i berömmet. Undertecknat Georg Gezelius, pastor.

----------------------------
 
0305Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1778, dec

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLSKAPET

Torparen Swen Jonsson för att han upptagit ett torp i Östergötland.

Skattebonden Olof Håkansson för uppodling av stenbunden mark i Kalmar län.

Torparen Lars Bengtsson för torp.

Fänrik Carlberg 73 år gammal, för att han brutit sten och anlagt en åker i Västerbotten.

Rådman Frondelius, Sigtuna, 60 år gammal för att han uppbrutit oländig mark.

Kyrkoherde Tidholm i Västergötland för fruktträdsplantering. Även trädgårdsmästare Renberg har fått samma uppmuntran.

Brukspatron Södergren för att han satt in en järnugn i en badstuga.

Mag Trana i Västergötland för biodling.

Jon Olofsson, Lars Andersson och soldat Rust för deras inrättning att driva tröskverk, linskäkt, granrishacka, slipkonst, kavern och stamp med vatten.

Erik Israelsson och Erik Amundsson i Ångermanland för deras dubbla åkerplog.

Jungfru Hilmer, som i 29 år tjänat i Larvs prästgård och dessutom skött sin mor.

Jan Larsson som varit trädgårdsdräng och stalldräng i 36 år på samma gård i Bohuslän.

Ett stort antal pigor har belönats bl.a. Anna Persson som tjänat på Emaus gård i Västerås.

En läkare i Växjö för koppympning.

Pigan Lisken Jansdotter, som tjänat i 50 år hos änkeprostinnan i Gränna för knappa födan, får 2 riksdaler om året så länge hon lever.

Bonden Olof Mattsson i Häverö för att han räddat 4 personer i sjönöd.

Mjölnardrängen Wittmeyer för att han räddat sin syster från att drunkna.

----------------------------
 
0306Anmärkningar angående väderleken för november 1778Anonym
----------------------------
 
0307Angående frossan samt hälsans bevarandeAnonym
1779, jan

ANGÅENDE FROSSAN, SAMT HELSANS BEWARANDE

Frossan är en besvärlig sjukdom. Den orsakas av ombytlig väderlek och enligt Linné av, att då vi är mycket varma hastigt avkyler oss med att äta och dricka kallt och kasta av oss kläderna. Slemgivande föda är skadlig. Fisk som kokas avger slem, abborren särskilt, och skall inte ätas under frossan. Folk vid kusterna, som äter mycket fisk, har oftare frossa än andra. Stekt fisk anses mindre skadlig.

Ett sätt att koka välsmakande fisk är, att skölja fisken, lägga den i litet kokande salt vatten och koka den kort tid. Vattnet sparas till nästa kokning. Den sill, som allmogen köper om vintern är ofta härsken och halvrutten på grund av att man använt för litet salt.

I Norrland gravas laxen genom att i tre dygn låta den ligga i salt. En del låter laxen torka efteråt.

Det vore önskvärt, om en kokbok, som inte var så dyr som mamsell Vargs, kom ut för att lära folk ta hand om kött och fisk på ett hälsosammare sätt. Kokkärlen är ofta järn och koppargrytor, som inte är förtenta. Om farsoter döda 1000 årligen, dödas 10000 av felaktigheter i dieten och ett oaktsamt levnadssätt.

Om människan skall må väl, måtte hon njuta något liquidum, som upplöser det man äter. Lika nyttigt som dricka är, då den är rätt tillredd, lika dålig är dricka bryggd på rökt malt, okokt vatten eller dålig jäsning. Det förorsakar kolik och buller i magen. Riktiga kölnor borde byggas, där röken inte blir stående i rummet.

Klädmodet i Vingåker är nyttigt. Männen brukar förskinn, som skyler magen för kyla och hustrurna har tröja. En halsduk och en kapprock över kläderna vore att rekommendera, även en liten mössa. Personer som drabbats av frossa skall akta sig för kyla.

----------------------------