0296Angående transportfart på vatten inrikes orter emellanAnonym
1778, dec

ANGÅENDE TRANSPORT-FART PÅ WATTEN INRIKES ORTER EMELLAN

Redogörs för en vattentransport på 11 mil och alla de avgifter som fick betalas för den. Det finns ingen anledning att tro att folk väljer transporter på vattnet i stället för landsväg. Det visar att en hop tärande undersåtar tar stor vinst och är orsak till att våra raskaste sjömän söker sig utomlands.

----------------------------
 
0297Om holländska sillsaltningssättetAnonym
1778, dec

OM HOLLÄNDSKA SILLSALTNINGS-SÄTTET

Danska Lanthushållnings Sällskapet har utsatt en premie till den som kan leverera sill saltad efter holländskt recept. Saltet är det bästa, spanskt eller portugisiskt. Även raffinerat, kallat salt av salt. Andra sorter är förbjudna. Den sämre sillen tas bort och den finare märks på tunnan. Den gälas och saltas ombord på fartyget, vartefter den dras upp. De packas, stående upprätt i tunnorna. Alla tunnor skall sedan vid försäljningen öppnas och kontrolleras. All fångst till saltning skall göras från 7/7- 1/1. Den skall vara fångad vid Hetländska, Isländska eller Norska klipporna. All annan sill skall rökas.
----------------------------
 
0298Om drickas bryggandeAnonym
1778, dec

OM DRICKAS BRYGGANDE

När humlen var dyr, har jag använt blad av Carbo Benedict eller bockeblad (Trifolium Aquaticum) och alltid fått gott dricka, dock inte lika klart som med humle.

----------------------------
 
0299Om vita liljors förökandeBerckenmeyer, B N
1778, dec

OM HWITA LILJORS FÖRÖKANDE

De kan förökas genom att man skär av stjälken en halv aln över jord och planterar. När jag tog upp moderlökar och rensade dem, tog jag vara på skalen för att använda i apoteket. Efter en tid fanns smålökar på dessa skal. Vid nyår satte jag dem inomhus i krukor och de har blommat ute i år.

----------------------------
 
0300Att förekomma svampAnonym
1778, dec

AT FÖREKOMMA SWAMP

Innan mitt hus förstördes av eld, hade jag besvär med svamp, som alldeles förstörde golven. Jag strödde salt utefter väggarna, men kunde för brandens skull inte se, om det hade effekt. I kyrkans sakristia, som hade tegelgolv, utbredde sig svampen och förstörde kistor, skåp och bänkar. Jag lät riva golvet och mellan teglet och bräderna strödde jag mycket salt. Sedan har svampen varit försvunnen. Andra har försökt med kolstybb och mager lera.

----------------------------
 
0301HuskurerAnonym
1778, dec

HUS-CURER

Medel mot tandvärk har blivit publicerat i tidningarna. Kanariesocker, vitpeppar och salt stötes var för sig. En silversked upphettas av ett glödande kol och sockret smältes. Sedan hälls vitpepparen och saltet i. Man knådar massan till små piller. Pillren läggs i den onda tanden och ett segt slem, som är orsaken till smärtan rinner ut och kan spottas ut.

Förlamade i vänstra sidan har blivit helt återställda, genom att de blivit frotterade med snö.

Vilda morötter har hjälpt vid stenpassion. Drickes som te.

Bark av pil (Salix alba vulgaris) brukas mot frossa, liksom kinabark.

----------------------------
 
0302Förbättring av handsprutorWallensteen, Joh. P.
1778, dec

FÖRBÄTRING AF HANDSPRUTOR

De brandsprutor, som används vid eldsvådor är för små. Stocken är hoptorkad och måste svälla i vattnet, innan den kan användas. Det måste också finnas ett handtag på sprutan.

Beskrivning till ritningen.

Vid en eldsvåda gör väl inte dessa handsprutor så stor nytta, men om alla som kom dit och mest står ivägen och skriker, hade varsin spruta och ett ämbar med sig, skulle den värsta eld släckas. Sådana handsprutor skulle finnas i husen. För när elden är lös gäller det att handla snabbt och veta hur man skall göra.

----------------------------
 
0303Beskrivning på en så kallad mellanplogAnonym
1778, dec

BESKRIFNING PÅ EN SÅ KALLAD MELLAN-PLOG

Vid plöjning med en västmanlandsplog lyckades man inte komma igenom en äng med hård grästorv. Man ordnade då tre redskap. Först en lång vanlig skarp rist. Sedan en mellanplog och sist en vanlig plog med vändbräde. Beskrivning på mellanplogen.

----------------------------
 
0304Angående uppodlingar av oländig mark i östra Närke, Glanshammar, förrättad av undertecknade besiktningsmänGezelius, Georg
1778, dec

ANGÅENDE UPODLINGAR AF OLÄNDIG MARK I ÖSTRA NERIKET, GLANSHAMMARS HÄRAD OCH LILLKYRKA SOKN, FÖRFATTAD AF UNDERTECKNADE BESIGTNINGS-MÄN

Avskedade sockenskräddaren Eric Anderssons uppodling. Han hade av sockenmännen i Åsta by fått lov att upprätta ett nybygge. Han har byggt en stuga och fähus för 8 kreatur. Han har av stenbunden mark odlat upp 1 1/2 tunnland åker. En skogsbit, som ingen vid delningen ville ha avdelades åt Andersson. Han har grävt stora gravar och vräkt ned stenen i. Dessutom har han byggt en källare för rotsaker och potatis. Han har anlagt en brunn.

Besiktningsmännen anser det beundransvärt, att en fattig karl företagit sig ett arbete, som en förmögen hushållare skulle hålla för betänkligt och en lat för omöjligt.

Lillkyrka församlings ledamöter har hört berättelsen och instämmer i berömmet. Undertecknat Georg Gezelius, pastor.

----------------------------