2228Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1813Patriotiska Sällskapet


----------------------------