2227Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1813, nov-dec

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

För odling och skicklighet i mekanisk slöjd.

För kostnadsfri undervisning åt fattiga barn. För vård och uppfostran åt 17 faderlösa barn.

För trogen och flitig tjänst inom jordbruket.

För uppskattat arbete vid Lerums Bomullsfabrik.

----------------------------
 
2228Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1813Patriotiska Sällskapet


----------------------------