2135Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1810Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2136Om fördomar hos allmogen och deras skadliga verkan på lantbruketAnonym
1810, sept-okt

OM FÖRDOMAR HOS ALLMOGEN OCH DERAS SKADLIGA WERKAN PÅ LANDTBRUKET

Allmogen tror liksom det gamla Rom på teckentydare, himlafenomen, stjärntydare. Man tror på själavandringen, sibyllor, spåkvinnor sysselsatta med häxeri och läkekonst. Många arbetstillfällen har gått tillspillo medan man väntat på den yttersta dagen. Man läser kunskap om kommande ting i djurens inälvor. Man offrar inte längre människor, men väl saker för kommande välfärd. Jägare respekterar fortfarande skogsrået. Utbördingar, tomtegubbar, sirener och strömkarlar sjunger och spelar ännu. Näcken stryper ännu folk, så att de drunknar. Dvärgen härskar i smedjan om natten. Spöken, busar och troll finns i mörkret. Kloka gubbar och gummor gör ännu tjänst. Djuren blir sjuka av trollskott.

Avgudadyrkan florerar, man ser Tor då han far genom skyn t.ex. Månen spelar stor roll i tideräkningen. En plötslig månförmörkelse gör att krigshärar kastar sig i fiendens händer. Man måste undvika vissa saker i ny eller nedan, särskilt när det gäller plantering. Bröd bakat i ny blir drygt, i nedan odrygt.

Vad lider inte åkerbruket av alla dessa inkrökta begrepp? Man skall så på vissa bestämda dagar, vare sig jorden är redo eller väderleken tjänlig. Att alltid så med den säd åkern är van vid är en annan helt felaktig fördom. Man fäller tårar vid missväxt, som man själv är orsak till.

Den 27 juli, sjusovaredagen ställer till mycket besvär. Regnar det den dagen, skall det regna i 7 veckor och man inrättar skörden därefter. En mera förlåtlig fördom är, att flera vill hålla fast vid den gamla stilen när det gäller tideräkningen.

I 50 år var fördomen mot potatis rådande i Sverige. Det tar sekler att ändra på allmogens tänkesätt. Potatisen infördes av soldaterna, som i det Preussiska kriget sett tysken livnära sig på denna knöl. Soldaterna fick befallning att ta den med hem och odla vid torpen. Bonden skrattade, men insåg att det var något att efterfölja. Patriotiska Sällskapet har gjort stora insatser för att sprida denna gröda.

----------------------------
 
2137Sätt att förvara potatis, uppgivet av Langford MillingtonAnonym
1810, sept-okt

SÄTT ATT FÖRWARA POTÄTER, UPPGIFWIT AF LANGFORD MILLINGTON

Han skalade och rev potatis och knöt in i ett kläde. Kakan var som en tunn ost och lades mellan bräder att torka. Den utpressade saften innehöll stärkelse eller mjöl, lämpligt till bakelser. Kakan var efter 3 år utan skada och smaklig. Även frusna potatisar kunde användas på detta sätt.

På det andra sättet förfor han lika, men gjorde en tunn kaka av potatisraspet. Det är inte nödvändigt att skala potatisen, men det förbättrar resultatet. Det visade sig enklare att mala potatisen än att riva och stöta den. På detta sätt tar potatisen inte upp någon stor lagringsyta.

----------------------------
 
2138Sätt att alstra jästAnonym
1810, sept-nov

SÄTT ATT ALSTRA JÄST

Malt kokas och slås att svalna i ett mindre kärl. Flyttas till ett större efter 30 timmar, då det börjat jäsa. Slås i ett tredje kar och kan nu användas att brygga med. Blir bättre om man tillsätter humle. Brödet som bakas på spadet blir inte beskt.

----------------------------
 
2139Medel att förvara jäst en längre tidAnonym
1810, sept-okt

MEDEL ATT FÖRWARA JÄST, EN LÄNGRE TID

När brygden är klar knyts den in i en servett och läggs i ett kärl med aska. Efter ett dygn har askan dragit ur vätskan och kvar är en deg. Den formas till små bollar och läggs att torka. Sedan kan de förvaras i torrt rum och vid användandet upplösas i vatten eller svagdricka.

----------------------------
 
2140Konst att taga ur flottfläckar ur böcker och papperAnonym
1810, sept-okt

KONST ATT TAGA UT FLOTT-FLÄCKAR UTUR BÖCKER OCH PAPPER

I två påsar innesluter man aska av ben eller hjorthorn, som köpes på apoteket. Man lägger en påse på var sida om fläcken och trycker till med ett varmt klumpjärn. Skulle man inte nå med ett klumpjärn får man värma askan innan man täcker fläcken med den.

----------------------------
 
2141Recept på ett starkt och alltid färdigt limAnonym
1810, sept-okt

RECEPT PÅ ETT STARKT OCH ALLTID FÄRDIGT LIM

Lös upp husbloss i brännvin och sila genom fin lärft. Förvara i tillsluten flaska. Används att limma trä. Det kan också användas att göra avtryck på medaljer med. Det blir som glas och kan petas loss med en kniv. Upplöses limmet i linolja står det emot väderleken.

----------------------------
 
2142Om nyttan av ljung såsom garvningsämneAnonym
1810, sept-okt

OM NYTTAN AF LJUNG SÅSOM GARFNINGS-ÄMNE

Garvarbarken tilltar i pris. Ett försök i England visar att den vanliga ljungen (Erica vulgaris) duger lika bra. Ljungen torkas och stöts till ett pulver. Den kokas i kopparkittel och slås i stora kar. Lädret läggs i när temperaturen är ungefär 30 grader. Värmen påskyndar garvningen. Lagen tappas av och ny slås på. Endast sulläder har garvats på detta sättet.

----------------------------
 
2143Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1810Patriotiska Sällskapet
----------------------------