2076Saltverk i danska staternaAnonym
1808, maj-juni

SALTVERK I DANSKA STATERNA.

OM BERNSTEN.

Saltgruvorna finns i Vallö i Norge och Oldsloe i Holsten. Det önskas allmänt att staten med iver skall understödja denna inhemska näringsgren. I Oldsloe finns fem brunnar där saltvattnet pumpas upp i graderhusen. Pumparna drivs av konsthjul.

I Sültee i Meklenburg kokas vattnet tills avdunstningen är fullständig och saltet helt torrt. Pannorna eldas med ved och torv och man hushållar ypperligt med värmen genom goda inrättningar.

Bärnstenen samlas efter kusterna. En del menar att man bör uppmuntra till flitig eftersökning andra att det är ett fåfängt bemödande och alls icke lönande.

Bärnstenen har danats av tall och grankåda som legat länge i havet. Den finns ymmnigt vid Preussiska kusten och man tror att de kommit med havets rörelse från det skogrika Finland och Norrland.

Andra hävdar att de kommit från Polens skogar och genom underjordiska kanaler förts till Östersjön och sedan av stormar förts vidare. Det är förknippat med stor fara att samla bärnsten. Man måste långt ut i havet och löper risk att av hajar mista en arm eller ett ben.

----------------------------
 
2077Medel att utrota mask, larver, myror och andra insekter ur trädgårdar och plantagerAnonym
1808, maj-juni

MEDEL TILL UTROTANDE AF MASK, LARWER, MYROR OCH ANDRE INSEKTER UR TRÄDGÅRDAR OCH PLANTAGER.

Att befria träden från den skadliga frostfjärilen görs lättast genom det Bergmanska medlet. Man stryker tjära runt stammen och det är helt osvikligt. Svårare är att bli av med mask på buskar.

Trädgårdsmästare Tatin i Paris rekommenderar följande: såpa, svavel och jordsvampar kokas och sprutas på insekterna. Insekter som leva under jorden eller ha hårda skal behöver ymnig besprutning. Till myrstackar går det åt flera kannor. Detta medel är inte kostsamt eller hälsovådligt och bör därför prövas.

----------------------------
 
2078Kitt för metaller, glas, porslin och stålAnonym
1808, maj-juni

KITT FÖR METALLER, GLAS, PORSLIN OCH STÅL.

Turkiska juvelerare gör sig sällan möda vid infattningar av ädelstenar som skola fästas på arbeten. De kittar helt enkelt fast prydnadsstenarna. De blandar mastix med sprit och husbloss som fått svälla i vatten, tillsätter Galbanum eller Gummi Ammoniacum. Detta kitt är prövat i London och funnits stå emot väta.

----------------------------
 
2079Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1808Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2080Underrättelse om sättet att tillverka thyboosten, samt den egna smak som detta ostslag ägerAnonym
1808, juli-aug

UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET ATT TILLWERKA DEN SÅ KALLADE THYBO-OSTEN, SAMT ORSAKEN TILL DEN EGNA SMAK, SOM DETTA OSTSLAG ÄGER.

Till att göra god ost fordras ett gott löpe. Somliga kryddar mjölken som finns i kalvens mage med brännvin, ättika, saffran, nejlikor och kummin. Andra tillsätter franskt brännvin, gammal riven ost, ett stycke alun, vinättika, sur grädde, smör och lite salt.

De prästfruar, som gör den bästa osten tycker att kryddningar ger mer skada än nytta. De lägger istället kalvmagen i saltlake. När sockenfolket infinner sig i prästgården med den vanliga offermjölken värmes den samlade mjölken i en eller två tunnor på sakta eld. Löpet lägges i och snart är mjölken ystad. Den ältas nästan som en deg och beströs med salt och saffran och nejlikor.

Ostämnet packas i ett ostkar, som är klätt med ett linnetyg. Sedan tvättas osten med kokhett vatten. Skulle det efter ett par dagar hända att osten pöser och ser ut att spricka sticker man i den med en grov sticka och släpper ut luften.

Det är svårt att förstå orsaken till att just denna osten får en så amper smak. Den bereds på samma sätt som ost på andra orter. Möjligtvis kan det bero på all den kalkmärgel, som bönderna gödslar sina åkrar med. En annan gissning är att det heta vattnet, som osten tvättas i, sätter igång en jäsningsprocess.

----------------------------
 
2081Underrättelse om fåravelns tillstånd i våra grannländer och anstalter till dess förbättringAnonym
1808, juli-aug

UNDERRÄTTELSE OM FÅR-AFWELNS TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS FÖRBÄTTRANDE.

Fåravelns förbättrande i danska staterna.

Norska fårslaget har blivit förbättrade genom engelska och spanska får.

För 50 år sedan infördes en spansk gumse, som förbättrar aveln i ett distrikt på västra kusten i Norge. Men vårdslöshet och okunskap har gjort denna anstalt ganska verkningslös. Norska får svälter en stor del av året. De är instängda i mörka och osnygga rum och de klipps flera gånger om året. Man får då mer ull men av sämre kvalitet.

En del går ute hela året utan tillskott på föda. De blir så vana att de inte överlever vanlig skötsel.

Fåren på Färöarna och Island lever också ute. De har ull av tre olika längder och kvalitet.

1797 införskaffade danska regeringen 300 merlinofår. Denna hjord bestod av de bästa spanska slagen. Detta schäferi har skötts mycket väl och djuren befinner sig i ett blomstrande tillstånd. Fårhuset är ljust och rymligt med utgång till en inhägnad, där djuren kan vistas om vädret tillåter. Golvet är lagt med bräder och tätt.

Fåren uppfödas på hackad råg och havrehalm samt hö. Under vintern tillsätts löv till kosten. De släpps ut på bete utan vallhjon. De följer den tamaste tackan, som gjorts till skälltacka. Ibland binder man ihop djuren två och två så att de håller sig kvar på det bete man önskar. De får salt eller sillnackar, saltlake, fisk eller kött.

En gumse förslår till 40-50 tackor. De skall vara välgödda innan springtiden och inte ges möjlighet att slåss med varandra och öda bort sin kraft.

Fåraveln i preussiska staterna

Fredric II, som gjort sitt namn odödligt inte bara genom sina segrar utan genom klok inre riksstyrelse, lät införa 200 tackor och 100 gumsar från Spanien år 1786. Den del som sattes nära Berlin sjuknade och dog och andra har genom vanvård urartat.

Senare har dock bönder själva skaffat liknande får med gott resultat. Greve Magni i Schlesien har genom avel fått en ras som är stor till kroppen och har utmärkt ull. Uppblandning med ungerska fårslag har gjort detta möjligt.

Herr Fink, en lantbrukare med stor erfarenhet av fåravel är säker på att ullens finhet beror på fårslaget.

----------------------------
 
2082Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1808, juli-aug

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AV KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För odling och lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
2083Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1808Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2084Underrättelse om fåravelns tillstånd i några intill Sverige närmast belägna state,samt där vidtagna anstalter till dess förbättrandeAnonym
1808, sept-okt

UNDERRÄTTELSE OM FÅRAWELNS TILLSTÅND I NÅGRA INTILL SWERIGE NÄRMAST BELÄGNE STATER, OCH DER WIDTAGNE ANSTALTER TILL DESS FÖRBÄTTRANDE

Herr Fink behåller en tredjedel av lammen och säljer resten. Han tror inte att födan, om den är tjänlig för får, har betydelse för ullens finhet, men att däremot djurens vistande ute är av vikt. Son kan visst paras med moder, utan att fårslaget urartar. Däremot bör man byta gumsar vart tredje år. Lammen föds i mars och tackorna körs hem två gånger om dagen för att ge di. Under sommaren går även lammen på trädesåkern, tills den börjar köras. De hålls avskilda från tackorna, då de annars bara skall dia i ett och inte lär sig äta av klövern.

Herr Fink klipper inte fåren förrän på andra året. Han ger fåren salt endast som läkemedel. Har de slickat i sig salt, får de inte dricka dagen därpå. De skulle i så fall dricka för mycket, vilket vore skadligt för deras hälsa. Ljung är nyttig för djuren.

Till vallhundar nyttjas ett knubbigt och litet slag. De biter aldrig fåren utan knuffar dem endast. För att undvika kringsjuka klistras en tjärad lapp på huvudet på djuren. Mot fårkoppor ympar man. Beskrivs också hur greve Magni i Schlesien sköter sina djur.

----------------------------