2051Om brännvinsbränning av potatisSchweder, Sylvander
1807, sept-okt

OM BRÄNNWINSBRÄNNING AF POTATER.

Kungl. Maj:t har givit tillstånd och ansett det nyttigt att försöka i stor skala att bränna brännvin av potatis. Försöken borde genomföras vid stadsbränneriet i Karlskrona. För att undvika rykten bör allmänheten i möjligaste mån ha tillträde vid försöken. 4 olika tillverkningar redovisas.

Jämförelse mellan tillverkning med potatis och säd har gjorts och avkastningen blev till potatisens fördel.

----------------------------
 
2052Äger lerhusbyggnad bestånd och kostar den mer än trähusWallensteen, J P
1807, sept-okt

ÄGER LERHUS-BYGGNAD BESTÅND? KOSTAR DEN MER ÄN TRÄHUS?

I maj 1803 gjorde jag en obränd tegelsten av 2/3 sand och 1/3 ler. Den fick ligga ute tillsammans med brända stenar och visade sig vara starkare än dessa.

I juni 1805 lät jag oxar trampa ihop ett bruk av 2/3 sand och 1/3 ler, som fick ligga ute på marken. Trots att de djupa groparna efter oxarnas klövar fylldes med vatten och frös märktes ingen skillnad efter ett år.

År 1801 byggdes ett brygg-, bränn- och tvätthus av obränt tegel vilket spåddes en kort framtid. Dock visade det sig att detta hus inte ändrat sig eller förstörts. Olika lerarter fordra olika tillsatser av sand. Man bör akta sig att lägga in halm eller käppar i leran då risken för sprickbildning ökar.

Man bör inte mura in dörrar och fönsterbågar under murningens gång utan lämna hål, där man efter torkningen sätter in bågarna.

Att slå stenar av bruket är arbetsammare och kostar mer än att lägga muren direkt av leran. Men muren blir fastare och håller bättre bort väta med stenar.

Ett par oxar kan per dag tilltrampa murbruk till 1600 sten. Men hästar borde väl kunna trampa mer med sina plattare hovar, men de är svårare att lyfta ur smeten än oxens spetsigare klövar.

Skillnaden i kostnad mellan lerhus och timmerhus beror på tillgång på skog och lera. Finns leran till hands, blir trots arbetsinsatsen denna byggnad billigare, dragfriare och den trotsar elden förmånligare.

----------------------------
 
2068Blå färg av åkerskäppling eller pukveteAnonym
1808, mars-april

BLÅ FÄRG AF ÅKERSKEPLING ELLER PUKHWETE.

Att ur åkerskepling eller pukvete (Melampyrum arvense), även kallat kovete och skälle, dra ut blå färg. Man hackar stjälkarna och lägger i ett lerkärl med regnvatten. Kärlet bindes över med en oxblåsa och smetas till så att det blir lufttätt. Får stå i solen några dagar, då vattnet antagit en vacker blå färg.

Det vore önskvärt att personer kunniga i färgkonsten skulle göra fler experiment för att få fram den blå färgen. Då kanske vi kunde slippa köpa den dyra indigon

----------------------------
 
2069Sätt att färga turkiskt röttAnonym
1808, mars-april

SÄTT ATT FÄRGA TURKISKT RÖDT.

För flera år sedan inrättade herr Papillon i Glasgow ett turkiskt färgeri för bomullsgarn. Han fick en belöning med villkor att han uppgav sin konst mot löfte att samma konst inte skulle yppas på ett visst antal år, under vilka herr Papillon skulle dra fördel av sin hemlighet. Efter denna tid är receptet till allmänheten meddelat: alikantisk soda, pottaska, gråkalk.

Gödselbad.

Fårgödsel blandas med sodalut, viktriololja, arabiskt gummi, salmiak och bomull. Sedan lägges garnet i och står i 24 timmar. Garnet vrides ur och torkas.

Vitt bad.

Denna operation är precis densamma som förgående med undantag för gödseln.

Galläpplebad.

Stötta galläpplen kokas. När det svalnat och är som spenvarm mjölk lägges garnet i härva för härva och får stå 24 timmar.

Första alunbadet.

Romersk alun upplöses i varmt vatten och sodalut tillsättes. Skall svalna till sommarvarmt. Garnet lämnas i spadet i 24 timmar och torkas utan att sköljas.

Andra alunbadet.

Lika som det första men garnet hänges i rinnande vatten i 6 timmar.

Färgbadet.

Garnet färgas litet i sänder. En kanna oxblod blandas med 200 kannor sommarljumt vatten. 25 skålpund krapp blötes väl i denna soppa. Garnet förs omkring 1 timme och kokas sedan ännu 1 timme innan det sköljes och torkas.

Slutbadet.

Man blandar lika mycket av gödselbadet och det vita badet och lägger garnet där i 6 timmar.

Uppfriskningen.

Vit tvål upplöses i vatten mycket noga och stark sodalut tillsätts. Garnet lägges i och kokas sakta i 2 timmar.

----------------------------
 
2070Sätt att uppföda kalvar med en blandning av hö och mjölkAnonym
1808, mars-april

ETT SÄTT ATT UPPFÖDA KALFWAR MEDELST EN BLANNING AF HWATTEN OCH MJÖLK.

Detta sätt att med 1 kos mjölk föda 4-5 kalvar var först uppgivet i den engelska tidskriften The Gentlemans Magazine och med framgång försökt.

I en liten tina lägges sönderskuret hö och sjudande vatten hälles på. Locket lägges genast över. På två timmar utdrages kraften ur höet som liknar vört eller starkt te. Denna brygd kan stå i två dagar utan att förstöras och används på följande sätt.

3-4 dagar efter det kalven blivit född och sedan den genom råmjölkens diande blivit rensad ges blandningen av hövattnet och mjölken. Till en början med övervikt av mjölk men senare endast 1/4 mjölk. I andra månaden lägges en liten hötapp i häcken, eller kalven tas ut på gräset så att han vänjs vid fast föda. Efter tredje månaden kan man helt taga bort hömjölkblandningen.

Det skulle vara förmånligt för riket om detta så lite kostsamma sätt att uppföda kalvar blev allmänt antaget. Fattigt folk tar livet av sina kalvar då de inte kan avvara mjölk till dem. De som föds med kärnmjölk och en röra av vatten, bön-ärt-havremjöl blir storbukiga och dör slutligen av sig själva.

----------------------------
 
2071Sätt att förnya potatis och hindra deras urartandeAnonym
1808, mars-april

SÄTT ATT FÖRNYA POTATIS OCH HINDRA DERAS URARTANDE.

Då nu kända potatissorter efter en tid urartar är det av största vikt att de förnyas.

I England har man gjort försök med frösådd. Där vill man ha tidig potatis och den ger inte blomster och frö. Nu har en herr Knigth funnit att om man sätter en käpp vid potatisen och spolar bort jorden tills den bara täcker de fina rottrådarna kan potatisen inte bilda knölar men blommar och ger frön.

----------------------------
 
2072Hundexing ett ypperligt gräs för fårAnonym
1808, mars-april

HUNDEXING, ETT YPPERLIGT GRÄS FÖR FÅR.

Man observerade att fåren med begärlighet åt hundexing (Cocksfoot grafs) eller (Dactylis glomerata). Försök gjordes med odling och trots den stora torkan år 1800 växte detta gräs, när allt annat brändes bort.

----------------------------
 
2073PimsglaseringAnonym
1808, mars-april

PIMSGLASERING.

Pimpsten blandad med litet brunsten smetas på stenkärl. Denna glasering är betydligt hållbarare och vackrare än den av bly och har fördelen att inte vara hälsovådlig.

----------------------------
 
2074Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1808Patriotiska Sällskapet
----------------------------