2023Medel mot mask på rågsådden och sot i vetetÅkerstedt, Er
1806, sept-okt

MEDEL MOT MASK PÅ RÅGSÅDDEN OCH SOTAR I HWETET.

Ett stort kar med möjlighet till avtappning ställes på logen. Malört kokas om aftonen och får svalna under natten. På morgonen bortkastas malörten och man fyller på med vatten. Efter ett par timmar påströs och omröres kalk. Efter tre dagar avtappas vattnet och slås ut på dygnhögen, där den starka malörtsluten säkert oroar den mask som finns där. Även kalken gör nytta.

Den stöpta säden torkas och sås tunt, särskilt om åkern är god. Jag var ständigt besvärad av sot innan jag började med denna metod.

----------------------------
 
2024Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1806, sept-okt

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOKSAMLING.

Förteckningar, kartor, tidningar, handlingar och protokoll, ekonomiska och naturalhistoriska disputationer.

----------------------------
 
2025Årsväxten i södra HallandSefström, E
1806, sept-okt

ÅRSWÄXTEN 1806 I SÖDRA HALLAND.

Äppel- och päronträden gav ringa frukt. Även körsbär gav liten eller ingen skörd och plommonen drabbades av missväxt. Vinbär och krusbär gav ymnig frukt.

Rotfrukter och potatis har artat sig bra.

Rågen har varit mindre givande men av god kvalitet. Kornet har gått bra, medan havren givit medelmåttig skörd.

Gräsväxten blev 1/3 mindre än tidigare. Härav följer att spannmålspriset stigit och mindre antal boskap kan födas över vintern.

Strandfisket gav mycket vittling men mindre flundror och rödsputtor.

Sillen har fångats i myckenhet, dock av den magrare sorten som kallas grässill på grund av den yttre gröna färgen.

----------------------------
 
2026Väderlek och årsväxten i RoslagenÖhrströmer, Fr
1806, sept-okt

WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I ROSLAGEN DETTA ÅR.

Skörden i Roslagen har detta år varit ymnig av alla slag.----------------------------
 
2027Anmärkningar angående väderleken för augusti och september 1806Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
2028Anmärkningar om acetosellsaltet jämte anvisning till dess förfärdigandeAnonym
1806, nov-dec

ANMÄRKNINGAR OM ACETOSELL-SALTET, JEMTE ANWISNING TILL DESS FÖRFÄRDIGANDE, SÅSOM ETT FÖREMÅL FÖR INHEMSK IDOGHET

En stor mängd av detta salt behövs till konster och näringar. Det skulle med lätthet kunna produceras i Sverige, istället för att köpas dyrt utifrån. Används inom medicinen som kylande och febernedsättande. Det används också i färgindustrin.

Acetosellsyra är sammansatt av ett kalivegetabilie och en egen syra. Finns i ängssyra, trädgårdssyra och harsyra. Tillredningen går så till att växten krossas och saften pressas ur. Saften filtreras genom yllesilar. Man låter saften avdunsta, så att kristaller bildas. Dessa upplöses i sjudande vatten och filtreras genom tryckpapper och får kristalliseras på nytt. Kalkyler på vinsten.

----------------------------
 
2029Om en fruktträdskola inrättad i Botaniska trädgården i ParisAnonym
1806, nov-dec

OM EN FRUKTTRÄD-SKOLA, INRÄTTAD I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I PARIS

Botaniska trädgården, Jardin National des Plantes, innehåller en mängd växter, där örtkännaren och trädgårdsidkaren kan studera och förbättra sina kunskaper. Där har inrättats en plantskola, varifrån man kan köpa ympar. Förteckning på vad som finns och hur många av varje sort. Vid indelningen i släkter har man använt äldre botanikers sätt framför Linnés. Man försöker också reda ut namnen på träden. Det finns mängder av namn på samma träd. Namnen grundar sig på Duhamels avhandling.

----------------------------
 
2030Plantering av träd till avsaluAnonym
1806, nov-dec

PLANTERING AV TRÄD TILL AFSALU

Anmäls att kommersrådet von Plomgren, Måstena sätesgård, Nyköpings län, sedan 1775 haft en trädskola, varifrån han avyttrat omkring 20000 träd till olika orter.

----------------------------
 
2031Nyare rön och upptäckterAnonym
1806, nov-dec

NYARE RÖN OCH UPTÄCKTER

Bröd av blomvassrot. Brödet tillreds av mjölet till blomvassroten, som växer allmänt vid våra vattendrag. Receptet kommer från Astrachan i Ryssland. Smaken liknar vanligt bröd.

Garns och vävnaders blekning med ångor. Blekning med ånga går fortare än med syra. Det spar också såpa, lut och ved. Man sköljer tyget och vrider ur det ordentligt. Sedan strös luten på och tyget hängs över en kittel med kokande vatten.

Medel att hindra järn och stål från rost. Järnet stryks med en fernissa av olja och terpentin.

----------------------------