1940Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1804, jan-febr

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.

För nyplantering särskilt till ett par ofärdiga personer.

Till en som räddat ett barn ur en eldsvåda.

För trädplantering.

För långvarig tjänst utan ombyte av husbonde bl.a. Anders Mattsson vid Toresta säteri i Lossa socken, Uppsala (nu Stockholms) län.

----------------------------
 
1957Årsväxten i södra HallandSefström, E
1804, juli-aug

UTDRAG AF ET BREF OM ÅRS-WÄXTEN I SÖDRA HALLAND.

Årsväxten är god men priserna på säd höga. Det beror på den större åtgången spannmål under den tillåtna brännvinsbränningen.

Sommaren har varit regnig. Frukten skadades av regn under blomningen och av mask. Gott om stickelbär.

Fisket är gott, men laxen finns i mindre antal. Detta beror på att laxbarnen fångas med not vilket inte kan vara bra. Dessutom uppgrundas strömmarna av sandbankar vid inloppen.

----------------------------
 
1958Utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
1804, juli-aug

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Belöningar för uppodling och lång och trogen tjänst samt till en 80-årig rusthållare för hans insats inom läkekonsten.

----------------------------
 
1959Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1804Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1960Om mats kokning i vattenångaAnonym
1804, sept-okt

OM MATS KOKNING I WATTEN-ÅNGOR.

Människans första steg ur sitt råaste naturtillstånd var, när hon började steka köttet. Senare användes kokning som metod att göra maten tjänligare för kroppen. Vid kokningen tränger vattnet in i köttets fibrer och upplöser dess glutinösa del till gelé, som ersätter de av arbete, hunger och sjukdom förtärda livskrafterna. Grönsaker, rötter och frukters kokning fortsätter den vegetabiliska mognaden, varvid både sockerämnet och stärkelsemjölet utvecklas.

Ett bättre sätt än kokning är att koka i vattenånga. Man har ett kärl med en insats av ett durkslag, där man lägger det som skall kokas. Fördelarna är många. Maten blir saftigare, smakligare och mera lättsmält. Även hårt vatten duger. Man kan också koka två olika grönsakssorter bredvid varandra. Dessutom är metoden bränslebesparande.

Redan i äldre tider tillredde araberna och marockanerna sin favoriträtt koskos på detta sätt.

I Amerika används en amerikansk gryta, som är en djup kastrull med durkslag av järnbleck.

Vid tillredningen av de Rumfordska fattigsopporna ställs potatisen som skall användas till nästa dags soppa i en korg eller låda över den kokande soppkitteln.

I England kokas potatisen till boskapsfoder genom ångkokning.

----------------------------
 
1961Underrättelse om sättet att skilja äkta färger från oäkta på tyger i synnerhet på kattunerBennet, Stephan
1804, sept-okt

UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT SKILJA ÄGTA FÄRGOR FRÅN OÄGTA PÅ WAROR OCH TYGER, I SYNNERHET KATTUNER.

De äkta stoffer varmed kattunen färgas är cochenille, krapp och madra. De tål tvätt i svalt vatten med tvål. De tål även luften och växternas syra. Färgerna blir svart, violet, moredoré, brunt, gris-de-lin och lila.

De halväkta stofferna färgas med fransk wau, gulholts, ängsskära och ger svärta, oliv och grått samt citrongult. Tål tvätt men varken luft eller frukternas syror.

De oäkta stoffer som färgas med blåholts och jernbock ger vacker svärta och agat, violet, carmosinrött men har alla obeständiga egenskaper och tål varken tvätt, sol, luft eller växtsyror.

Äkta penselfärger ger blått och tål allt. De oäkta penselfärgerna ger blått och grönt men tål ingenting.

Vill man prova om färgerna är äkta eller inte tar man en flaska ättika eller citronsaft och droppar litet på tyget.

Hallrätten befattar sig inte med färgers äkthet annat än om rättegång uppstår.

----------------------------
 
1962Anmärkning över färger på tryckta kattuner och bästa sättet att tvätta kattunstyckenAnonym
1804, sept-okt

ANMÄRKNINGAR ÖFWER FÄRGER PÅ TRYCKTA KATTUNER, OCH ÖFWER BÄSTA SÄTTET AT TWÄTTA KATTUN-STYCKEN, UTAN AT FÖRSTÖRA ELLER FÖRSWAGA DERAS FÄRGOR.

Blanda vatten och vetekli till en soppa som värmes. I detta spad lägges det blötlagda tyget och hålles i lindrig kokning en halv timme. Tillsätt marsieller oljetvål eller tysk talgtvål. Låt stå i en träbunke.

----------------------------
 
1963Anteckningar angående några märkliga orter i England, Holland och FrankrikeAnonym
1804, sept-okt

ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRA MÄRKELIGA ORTER OCH INRÄTTNINGAR I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.

Garveri av ox- och kohudar i London. De hängs upp och torkas i ett torkrum så att håren faller av. De varvas med bark i gropar och det goda themsenvattnet slås på. Efter 5-6 veckor hänges de upp att torkas. Frost och för mycket värme skadar hudarna.

Fårskinnen bereds i särskilda garverier. Ullen tas bort i kalkgropar och sedan garvas skinnen med bark. De färgas ibland med bresilja till cardoan men blir aldrig så fina som den marockanska röda färgen.

Ekbarken som användes skall tas av unga träd. Den yttersta skorpan rives av och duger till bränsle. Barken lägges på en järnbotten och torkas för att sedan malas mellan kvarnstenar dragna av hästar. Den använda barken formas till tegelstenar och torkas och säljes till de fattiga.

Orsaken till att England framför andra orter i världen garvar bättre beror på goda skinn, bra klimat och det goda themsenvattnet. Engelsmännen har försökt att anlägga garverier i Berlin men inte fått några bra resultat.

Banker gör i London vad kassörerna gör i Amsterdam, nämligen sköter bankirernas inkasseringar och utbetalningar. I källaren på sina hus har de valv, där de förvarar böcker och pengar under natten.

Londonhusen är svagt byggda med mycket trä, som kan vara farligt om elden kommer lös. De har även förvaringsskåp av järn som går att lyfta ut om det skulle brinna.

Pennyposten är en stor bekvämlighet i det vidlyftiga London. För en penny förs post och levereras inom på timmar inom en area av 10 mil.

Myntförsämring eller förfalskning praktiseras mycket i judarnas kvarter. De filar mynten så att de ser nötta ut.

Hyreskontrakter på en eller flera livstider brukas i England. Man hyr ut till 2 eller 3 namngivna personer, som få bo där tills de dör, då huset tillfaller ägaren.

Amerikansk tjära föredras av Londons repslagare framför svensk. Amerikansk är tyngre och då repslagarna säljer efter vikt tjänar de mindre på den svenska.

Kopparkittlar i bryggerierna varade hälften så länge som de svenska och drog dubbelt så mycket bränsle.

----------------------------
 
1964Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1804Patriotiska Sällskapet
----------------------------