1875Utdrag ur ett brev från Halmstad 28 december 1801 angående väderleken och sillfisketAnonym
1802, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, DATERAT HALMSTAD DEN 28 DECEMBER 1801, ANGÅENDE WÄDERLEKEN OCH SILL-FISKET

Den 3 november blev snöstorm och nästa dag låg is på stillastående vatten. Sedan följde varma dagar och jordgubbssängarna i min trädgård stod vita av blom. Detta fortsatte in i december. Sedan har det varit vinterföre till glädje för skogskörare och till sorg för sjöfarare.

Arbetare från hela Halland drar ut till skärgården vid sillfisket. De sliter hårt, skadas ofta och får liten förtjänst. I år har en myckenhet sill blivit fiskad under november och december. Sillen har varit fet och romrik.

----------------------------
 
1876Berömlig gärningAnonym
1802, jan-febr

BERÖMLIG GERNING

På Mikaeliafton kom elden lös hos änkan Lisken Håkansson i Krisdala socken, Kalmar län. I stugan sov hennes tre barn. När drängen Sven Börjesson upptäckte elden skyndade modern att rädda sina sovande barn. Den äldsta tog sig svårt brännskadad ut på egen hand. Plötsligt saknades den 2 1/2 årige Nils, som krupit tillbaks in i huset. Drängen räddade honom med fara för sitt liv.

----------------------------
 
1877Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1802, jan-febr

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För hela gårdsbyggnadens flyttande från by till vinnande av bekvämare ägodelning vid storskifte. För ovanlig tilltagsenhet vid räddande av ett barn ur en eldsvåda fick Sven Börjesson, Krisdala, en jetton i guld om 6 dukater.

----------------------------
 
1878TillkännagivandePatriotiska Sällskapet
1802, jan-febr

TILLKÄNNAGIFWANDE

Belöningarna kommer inte att utdelas som bestämda belöningar, men utesluter inte någon förtjänst som verkar för hushållningens och näringarnas uppkomst.

----------------------------
 
1879Anmärkningar angående väderleken för december 1801 och januari 1802Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1880Kort beskrivning om de i Frankrike och England senast gjorda upptäckter i garveriprocessen och läderberedningenSchoerbing, Carl M
1802, mars-april

KORRT BESKRIFNING OM DE I FRANKRIKE OCH ENGLAND SENAST GJORDE UPTÄCKTER UTI GARFWERI-PROCESSEN OCH LÄDER-BEREDNINGEN

Läder är en nödvändighetsartikel, därför är det viktigt att sprida kunskap om bättre garverimetoder, än den dyra ekbarken och det långa förfaringssättet, som dessutom ger läder som inte står mot väta.

Här visas Polytekniska skolans undersökningar över det garvande ämnet i bark och över hudar. Har man för mycket friskt vatten innehåller luten snart inga garvande ämnen. Garvsyra finns även i andra trädslag än ek. Beskrivning av den kemiska processen i garvsyran och hur en djurhud är uppbyggd. Huvudpunkten vid garvning är att känna de omständigheter och villkor som bestämmer fibrernas övergång till gallert. För mycket lim gör lädret torrt och skört. Det går inte att garva flera hudar packade på varandra.

Vid tvättning av hudar föreslås en stamp. Hudarna hängs i svag barklut blandat med vitriololja, tills håren går att rycka bort. Hudarna sväller av vitriolsyran. De hängs nu i garvarkaren med vatten och finstött bark, som beretts i särskilda kar. Efter garvningen torkas hudarna till 7/8 och klappas mot en slät sten och borstas på andra sidan med en skarp hästborste.

Det engelska garvningssättet skiljer sig endast genom andra garvämnen. Där väljer man mineraler som järn, koppar, zink och jordhartser.

Herr Bellamy fick Engelska Regeringens tillstånd av ett 20-årigt monopol för sitt sätt att härda läder mot väta. Lädret smörjes med en fernissa av linolja, blysocker, vitriol, harts, skomakarbeck, tjära och terpentin.

----------------------------
 
1881Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1802Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1882Försök med frukten av sibiriska nyponbuskenWestring, Joh. P.
1802, maj-juni

FÖRSÖK, MED FRUKTEN AF SIBIRISKA NYPON-BUSKEN

För 5 år sedan planterades Sibiriska rosenbusken (Rosa ochroleuca) i Bergianska trädgården. Den drogs upp av frö. Bären är mörka, som körsbär och mycket saftrika. De har söt och astringent smak, som ger anledning förmoda medicinsk användning.

Då saften ger en stark röd färg, kan man färga papper, som skall användas att prova om urin innehåller syra eller alkali.

Saft av 120 nypon med tillsats av lite strömvatten och något salt gav ett violett bläck.

Tillsattes släkt kalk blev den grön och geléaktig.

Tillsattes lutsalt blev bläcket olivfärgat och övergick till brunt.

Många recept på olika blandningar, som ger bläcket olika färger.

Recept på blandningar att färga ylle med.

Även tillredning av pastellfärger föreslås.

----------------------------
 
1883Något till upplysning om kålmaskars utrotningAnonym
1802, maj-juni

NÅGOT TIL UPLYSNING OM KÅL-MASKARS UTROTNING.

Herr bergsrådet von Engeströms förslag att döda kålfjärilarna och äggen, är tidsödande men det enda sättet att få se sitt kålland fredat.

Att slå fjärilarna med smälla blir ofta förödande för kålplantan om de sitter på den. Vid försök upptäcktes att flera fjärilar söker sig till en som sitter still. Detta ledde till försöket att breda ut några döda fjärilar på marken. Det visade sig att de drog till sig andra fjärilar, som utan risk för skada på kållandet kunde slås ihjäl.

Varje dag måste alla plantor ses över och äggen krossas. Detta arbete kan utföras av barn, så att inget angelägnare arbete hindras.

Man skall kvarlämna de uppryckta rotstockarna på hösten och gödsla landen väl. Plantorna tål att utsättas tidigt på våren.

----------------------------