1811Uppgift om vid potatisplantering tjänliga redskapHammarskiöld, M
1800, maj-juni

UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOS-PLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE REDSKAP, MEDDELADE KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M HAMMARSKIÖLD

Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta behövs redskap.

Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3 för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades 234 1/2 tunnor potatis.

----------------------------
 
1812Rön om trangrums fördämningars nytta eller skadaRuthensparre, J L
1800, maj-juni

RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS NYTTA ELLER SKADA.

Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.----------------------------
 
1813Anteckningar angående väderlek och årsväxt i HallandSefström, E
1800, maj-juni

ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I HALLAND.

Långvarig vinter gjorde att jordbruket blev försenat.

Trädgårdsväxter förstördes av nattfrost när de späda skotten just kommit upp.

----------------------------
 
1814Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1815Erfarenhet vid kärruppodling och vattens uppdämmande jämte ett redskap kallat åkerhyvelHammarsköld
1800, juli-aug

ERFARENHET OM KÄRR-UPODLINGAR OCH WATTENS UPDÄMMANDE PÅ ODLAD MARK, JEMTE UPGIFT AF ET REDSKAP, KALLADT ÅKERHYFWEL.

Metod att avleda vatten från sanka marker. En damm byggs och avloppsdiken grävs. Vid stark torka kan vattnet sänka vallen under vatten och växterna överlever.

Ett mer utvecklat knivblad att rensa ogräs med lämnas med beskrivning.

----------------------------
 
1816Potatisens förvarande i jordhögar under vinternHammarsköld
1800, juli-aug

UTDRAG AF TWENNE BREF OM POTATERS FÖRWARANDE ÖFWER WINTERN I JORDHÖGAR.

Tidigare har jag som de flesta förvarat potatis i källare eller gropar. Då jag nu prövat att istället lägga dem i kärrjord, har jag funnit, att det är ett bättre sätt. Jorden läggs ut 2 alnar brett och 20 alnar långt och potatisen läggs på i olika lager. Sist fylls 3/4 aln jord på och ryggas och tillplattas. Trots 27 graders kyla i vinter klarade sig potatisen utan att frysa.

----------------------------
 
1817Rön angående förbättrad tackjärnsblåsning verkställd av brukspatron EneströmEneström
1800, juli-aug

RÖN, ANGÅENDE FÖRBÄTTRAD TACKJERNS-BLÅSNING, WERKSTÄLLDE AF HERR BRUKS-PATRONEN ENESTRÖM OCH INLEMNADE TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AF HERR BERGS-RÅDET NORBERG.

Redovisas försök med annorlunda blåsning vid tillverkning av tackjärn.

Fyra veckors försök 1798 och 1800 med olika inblåsning visas i tabeller.

Vid en brännvinsfabrik i Sibirien tillverkas ättika. Den s.k. modern göres av rågbröd, honung och bovetegryn, salt och tranbär. Man fyller på med god och söt efterlank och låter stå 1/2 år.

En man i Tobolsk berättade att han lagt i två skivor rågbröd strukna med honung i brännvin och fått god och klar ättika.

----------------------------
 
1818Anteckningar angående några märkliga orter i England, Holland och FrankrikeNorberg, J E
1800, juli-aug

ANTECKNINGAR ANGÅENDE NÅGRE MÄRKELIGE ORTER OCH INRÄTTNINGAR I ENGLAND, HOLLAND OCH FRANKRIKE.

Jordmånen i Nottinghamshire är mycket fruktbar.

Stenkolsgruvan i Souslet är anlagd för att med hjälp av en Fire Engine uttömma vattnet i gruvorna runt omkring. Eldpumpen drivs med kol, 50 hästlass på dygnet.

På Cornwalls kust fiskas en sorts småsill, som säljs till Medelhavsländerna. De saltas i 28 dygn och packas sedan i tunnor. Locken pressas hårt och flera gånger fylls de på. Oljan som pressas ut säljs till lampor. Hela anstalten sköts av kvinnor.

Kardborrar odlas mellan Bristol och Wells till att rugga upp kläde med. Det är en kostsam odling.

Hampa odlas också. Blånorna spinnes till grovt garn och kan användas till segelduk av enklare slag

----------------------------
 
1819Medel att minska olägenheten av sanka köksträdgårdarSefström, E
1800, juli-aug

MEDEL AT MINDSKA OLÄGENHETEN AF SANKA KÖKS-TRÄGÅRDAR.

Man gräver gångar mellan sängarna och fyller dem med sten eller bark. Efter några år skyfflar man barken, som nu är rutten på sängen och får så småningom en hög och torr säng.

----------------------------