1808KungörelsePatriotiska Sällskapet
1800, mars-april

KUNGÖRELSE

Tiden för de lerhusbyggnader, som skall premieras i Enköping förlängs till oktober 1801. I övrigt gäller vad som fastställts.

----------------------------
 
1809Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1810Förteckning på några kring Åleåborg samlade naturalierJulin, Joh.
1800, maj-juni

FÖRTECKNING PÅ NÅGRA UTI ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER MED ANMÄRKNINGAR F JOH. JULIN.

Örter. Djur och fåglar. Fiskar. Insekter. Mineraler.

Om min torra förteckning vinner Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall till ett rum i dessa handlingar, skall det smickra den lille samlaren.

En man med insikt och förmögenhet, som reste i Österbotten, skulle kunna uträtta mycket. Tyvärr hälsas forskaren ofta föraktligt. Den som inte har göra, ska ta sig göra. Måtte inte mina barn sakna, vad jag påkostat i resor och samlingar i deras fädernesland.

----------------------------
 
1811Uppgift om vid potatisplantering tjänliga redskapHammarskiöld, M
1800, maj-juni

UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOS-PLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE REDSKAP, MEDDELADE KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M HAMMARSKIÖLD

Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta behövs redskap.

Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3 för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades 234 1/2 tunnor potatis.

----------------------------
 
1812Rön om trangrums fördämningars nytta eller skadaRuthensparre, J L
1800, maj-juni

RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS NYTTA ELLER SKADA.

Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.----------------------------
 
1813Anteckningar angående väderlek och årsväxt i HallandSefström, E
1800, maj-juni

ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I HALLAND.

Långvarig vinter gjorde att jordbruket blev försenat.

Trädgårdsväxter förstördes av nattfrost när de späda skotten just kommit upp.

----------------------------
 
1814Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1815Erfarenhet vid kärruppodling och vattens uppdämmande jämte ett redskap kallat åkerhyvelHammarsköld
1800, juli-aug

ERFARENHET OM KÄRR-UPODLINGAR OCH WATTENS UPDÄMMANDE PÅ ODLAD MARK, JEMTE UPGIFT AF ET REDSKAP, KALLADT ÅKERHYFWEL.

Metod att avleda vatten från sanka marker. En damm byggs och avloppsdiken grävs. Vid stark torka kan vattnet sänka vallen under vatten och växterna överlever.

Ett mer utvecklat knivblad att rensa ogräs med lämnas med beskrivning.

----------------------------
 
1816Potatisens förvarande i jordhögar under vinternHammarsköld
1800, juli-aug

UTDRAG AF TWENNE BREF OM POTATERS FÖRWARANDE ÖFWER WINTERN I JORDHÖGAR.

Tidigare har jag som de flesta förvarat potatis i källare eller gropar. Då jag nu prövat att istället lägga dem i kärrjord, har jag funnit, att det är ett bättre sätt. Jorden läggs ut 2 alnar brett och 20 alnar långt och potatisen läggs på i olika lager. Sist fylls 3/4 aln jord på och ryggas och tillplattas. Trots 27 graders kyla i vinter klarade sig potatisen utan att frysa.

----------------------------