1806Herr Seidelins sätt att bygga stamphusWenström, J M
1800, mars-april

UPGIFT I ANLEDNING AF HR.SEIDELINS UNDERRÄTTELSE OM SÄTTET AT BYGGA STAMP-HUS.

Retzius har nyligen översatt en broschyr om sättet att bygga stamphus. Jag vill jämföra och tillägga de erfarenheter jag har i detta ämne.

Följer en beskrivning av materialet och arbetssättet.

----------------------------
 
1807Brev angående plantering av zeamajsBurenskiöld, Fried. E
1800, mars-april

UTDRAG AF ET BREF TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS SECRETERARE, ANGÅENDE PLANTERING AF ZEA-MAYS.

Majsen sås i god kåljord och svartmylla. En trädgårdssäng läggs och där görs små gropar, som fylls med gödsel och jord. I varje grop läggs ett eller två frön. Då stjälk och blad vissnar och axen mognar dras hela plantan upp och sätts i skydd för regn att eftermogna. Axen binds ihop till klasar, som kan bevaras i flera år. Detta sätt ger 1000:de kornet av utsädet.

När jag gjort fler försök till att nyttja majs till mat skall jag redovisa försöken.

----------------------------
 
1808KungörelsePatriotiska Sällskapet
1800, mars-april

KUNGÖRELSE

Tiden för de lerhusbyggnader, som skall premieras i Enköping förlängs till oktober 1801. I övrigt gäller vad som fastställts.

----------------------------
 
1809Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1810Förteckning på några kring Åleåborg samlade naturalierJulin, Joh.
1800, maj-juni

FÖRTECKNING PÅ NÅGRA UTI ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING ULEÅBORG SAMLADE NATURALIER MED ANMÄRKNINGAR F JOH. JULIN.

Örter. Djur och fåglar. Fiskar. Insekter. Mineraler.

Om min torra förteckning vinner Kungl. Patriotiska Sällskapets bifall till ett rum i dessa handlingar, skall det smickra den lille samlaren.

En man med insikt och förmögenhet, som reste i Österbotten, skulle kunna uträtta mycket. Tyvärr hälsas forskaren ofta föraktligt. Den som inte har göra, ska ta sig göra. Måtte inte mina barn sakna, vad jag påkostat i resor och samlingar i deras fädernesland.

----------------------------
 
1811Uppgift om vid potatisplantering tjänliga redskapHammarskiöld, M
1800, maj-juni

UPGIFT AF NÅGRA WID POTATOS-PLANTERING BEFUNDNE TJENLIGE REDSKAP, MEDDELADE KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, GENOM BREF TIL DES SECRETERARE, AF HERR HOF-JÄGMÄSTAREN OCH RIDDAREN M HAMMARSKIÖLD

Då potatisen är en utmärkt växt särskilt vid annan missväxt, skall den odlingen utvidgas. För detta behövs redskap.

Kuggkärran vid sättningen. Slopjärnet fyller igen hålen som kuggkärran gjort. Potatisårdret eller det så kallade bröstårdret drar fårorna. Al och kärrjord är lämpligaste jordmånen för potatis. Dessa redskap kan användas vid annan sättning av bönor, ärter och vete. Till ett halvt tunnland har följande dagsverken åtgått: 2 till kuggkärran, 5 till sättningen, 2 till slopen, 2 att bära fram potatisen, 3 för kupning med bröstårdret, 3 till andra kupningen, 93 till upptagningen, mest barn. Här bärgades 234 1/2 tunnor potatis.

----------------------------
 
1812Rön om trangrums fördämningars nytta eller skadaRuthensparre, J L
1800, maj-juni

RÖN OM TRANGRUMS FÖRDÄMNINGARS NYTTA ELLER SKADA.

Redogörelse för diskussionen om var trankokerierna bör anläggas med tanke på trangrumset. Nyttan med trangrumset är om man kan använda det till gödsel. Skadan är om det kommer ut i fiskevatten.----------------------------
 
1813Anteckningar angående väderlek och årsväxt i HallandSefström, E
1800, maj-juni

ANTECKNING ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I HALLAND.

Långvarig vinter gjorde att jordbruket blev försenat.

Trädgårdsväxter förstördes av nattfrost när de späda skotten just kommit upp.

----------------------------
 
1814Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1800Patriotiska Sällskapet
----------------------------