1769En sjukdom på kattkreatur åren 1797 och 1798Sefström, E
1799, maj-juni

EN ÅREN 1797 OCH 1798 GÄNGSE SJUKDOM Å KATT-KREATUREN.

År 1797, 1798 dog ovanligt många katter i Halland och på andra ställen. Utrikes tidningar berättade att i Danmark många tusen katter dött. Sjukdomen orsakades av maskar och apotekare Friederici ordinerade teriak, som i någon mån hjälpte. Katten kan få återfall.

----------------------------
 
1770Om lackering av läderAnonym
1799, maj-juni

OM LACKERING AF LÄDER.

Detta är en engelsk uppfinning, som blivit eftergjord av tyskarna. Sättet är att ge läder en beskaffenhet att det tål tvättning med varmt och kallt vatten.

Recept på olika färger och hur man bereder bärnstenslack.

----------------------------
 
1771Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1799Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1772Om ängars vattnande i Wiltshire i EnglandAnonym
1799, juli-aug

OM ÄNGARS WATTNANDE I WILTSHIRE I ENGLAND

Redan 1700 och 1705 började man med den förträffliga idén att vattna ängar här i Wiltshire. Detta har sedan levt kvar och anses vara grunden för all hushållning. Man upptäckte, att genom att dränka ängen lagom mycket befordrades gräsets växt. Detta sätt är okänt i stora delar av England, men borde vara mera utbrett.

De sluttande ängarna vattnas från källor och bäckar. De lågläntare områdena, som ligger vid åar, vattnas därifrån. De första kallas fångverksängar, Catchwork meadows, och de senare flödesängar, Flowing meadows. Beskrivning av de båda sätten. Flödesängar kräver mycket större kostnad. Här måste också grannarna vara överens om, hur vattnet skall ledas.

Detta stillastående vatten blir inte ohälsosamt, då det så snart förruttnelse märks leds bort. Annars far gräset illa. Så snart ängen efter höskörden är avbetad, börjar drängen, kallad dränkaren, att rensa diken och avlopp. Detta arbete skall vara klart helst till mickelmäss, då första dränkningen skall göras. Sedan görs dränkning så fort gräset torkar, ibland med veckors mellanrum och ibland med bara få dagar. Betet kan på detta sätt påbörjas en månad tidigare på våren än annars. Man stänger en ängsbit lagom för fåren att äta om dagen. På så sätt förhindrar man nedtrampning. Så snart denna första betning är klar, vattnas ängen och rörs inte förrän höskörden är över.

Fåren tål inte beta sent på hösten, vilket däremot korna gör. De många kvarnarna, som finns vid vattendragen är störande för ängsvattningen, särskilt när man vill anlägga nya bevattningsverk. Det borde finnas inrättningar, som enligt lag kunde ta ifrån kvarnarna deras vatten under de tider vattnet behövdes för bevattning. Vanlig domstol kan inte avgöra dessa mål. En speciell fredsdomare borde utses till dessa mål.

----------------------------
 
1773Några anmärkningar angående fabrikshanteringAnonym
1799, juli-aug

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FABRIKSHANDTERINGEN

Bonden klipper sina får och lämnar ullen till ullkammaren. Där delas den i 16 olika sorter, tvättas i urin och sedan i såpa. Den kammas med ullkam över varm aska, blandas med olja och drages ut till otrolig längd. Spinnes på hjul eller slända. Härvlas, en härva håller 7 passmor, en passma 80 trådar av en längd av 1 yard.

Fabrikören köper av ullkammaren och vävaren väver efter särskilda mönster. Sedan tar apparatören vid och sätter glans på tyget med en maskin, som väger 20 ton och dras av hästar. Ibland nyttjas en järnpress som värms. Redovisas de olika momentens kostnad.

Ullen i Lincolnshire är den längsta i riket. Jag såg en kvarn, som skall göra fris, alltså frisera tyget och göra det yvigt.

----------------------------
 
1774Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1799, juli-aug

UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

SÄLLSKAPET HAR PÅ EGEN BEKOSTNAD TILLDELAT EN BONDE FÖR FÖRRÄTTAD GÅRDSFLYTTNING UR BY, TILL VINNANDE AV BEKVÄMLIGHET VID STORSKIFTET.

Flera belöningar för stenbyggnader och stengärdsgårdar, vägbygge och plantering av allé, plantering av pil till tunnbindning, ympning av fruktträd. Dessutom belöningar för lång och trogen dräng- och pigtjänst.

----------------------------
 
1775Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1799Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1776Medel till förekommande av svamp i träbyggnaderLundberg, Fredric
1799, sept-okt

MEDEL TIL FÖREKOMMANDE AF SWAMPNING UTI TRÄBYGGNADER.

De tidigare medlen att packa lera, salt och kalk under golven samt stryka på vitriol har nog varit nyttiga. Även att bygga in dragrör för att få bort fuktigheten. Detta är dock en dyr åtgärd med 2 golvs läggande.

Stenfoten bör byggas hög och rappas med kalk.

Matjorden, som är sur, uppgräves och torkas eller ersätts med annan jord.

En grav runt stenfoten fylles med lika delar lera och sand.

Takrännor med god avledning skall sättas upp.

I redan byggda hus med svamp nedrives grunden utom knutstenarna och jorden ersätts med lera och sand.

Om berg är nära och med sin sluttning leder in vattnet under huset görs ett dike med ler och sandfyllning. Detta görs på sommaren, så att det torkar ihop.

----------------------------
 
1777Anvisning till ett förmånligare sätt att sko hästarLundberg, Fredric
1799, sept-okt

ANWISNING TIL ET FÖRMONLIGARE SÄTT AT SKO HÄSTAR, ÄN DET NU BRUKELIGA.

I allmänhet fästes en hästsko med 6-8 söm. Detta är för litet. Skon lossnar och sand kommer in under hoven och skadar den. Dessutom förlorar man många skor. Ofta måste man sko om efter 14 dagar.

Mångårig erfarenhet har givit mig full säkerhet om detta skoningsätt, som blivit försökt vinter som sommar av 60-100 mil.

----------------------------