1692Något om åkerbruket och lanthushållningen i grevskapet NorfolkAnonym
1797, juli-aug

NÅGOT OM ÅKERBRUKET OCH LANDTHUSHÅLLNINGEN I GREFSKAPET NORFOLK O S W

Tidigt på hösten förbättras jorden med märgel och senare gödes den med dynga. På våren sås korn och klöver. När kornet är bärgat blir resten bete. Vetehalmen används till taktäckning, annan halm till strö.

Plogarna är inte större än att två hästar orkar dra. Oxar som skall säljas i London hålls inne under vintern och föds med rovor. Arrendatorerna betalar 5% i ränta.

Farms, bondehemman eller arrenden, beskrivs både vad ekonomin och arbetssättet beträffar. Vetet ger femte kornet. Många farmare har upp till 600 får. Kreatur köps på marknader någon månad före mickelmäss. De säljs sedan i London på våren.

En oljekvarn drivs av hästar och mal lin och kålfrö till olja. Linfröet köps från Frankrike, Tyskland och Holland, medan kålfröet finns i England.

Päronmust framställs och humle säljs.

----------------------------
 
1693Berättelse med anledning av Sällskapets protokoll 29 november 1794Ennes, Fred.
1797, juli-aug

BERÄTTELSE TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, AFGIFWEN I ANLEDNING AF SÄLLSKAPETS PROTOKOLL FÖR DEN 29 NOVEMBER 1794

Förklaring till ett brev som upplästs vid Sällskapet om rågodling i Gävle.

----------------------------
 
1694Om såning av spergelfrö och klöver samt deras växtAnonym
1797, juli-aug

OM SÅNING AF SPERGELFRÖ OCH KLÖFWER, SAMT DERAS WÄXT, M M

Jag sådde spergelfrö på en mager mark. Det kom upp i överflöd och låg som trassel på marken. Jag förstörde det innan det släppte frö och inget kom upp. Här är det ogräs. Det kan tydligen komma upp efter att ha legat i jorden länge. Fåren äter det gärna, men smaken på köttet blir inte det bästa. Detta frö bör vara det sista en lantman odlar. Förra året sådde jag klöver, som inte kom upp och jag gav försöket förlorat. I år kommer det i överflöd. Året har varit gott både vad gäller säd och hö. Fruktträden lider av mask, men bärsorter lovar god tillgång. Rönnbär finns i mängd.

----------------------------
 
1695Utdrag ur häradsrättens protokoll vid tinget i Kemi träsk den 23 mars 1797Stenman, N
1797, juli-aug

UTDRAG AF HÄRADS-RÄTTENS PROTOCOLL, HÅLLIT WID LAGA TINGET MED ALLMOGEN AF KEMI TRÄSK OCH KUOLAIERFWI TINGSLAG Å PRÄSTEGÅRDEN I KEMI TRÄSK BY DEN 23 MARTII 1797

Vid detta tillfälle tillkännagavs att adjunkten Johan Wegelius tilldelats en skådepenning i silver för att han vid Landsort byggt ett stort skepp och fört det till Kemi älv, som trots svåra forsar inte skadat fartyget. Församlingen fägnade sig över hans företag att bygga fartyg, som skulle kunna tillföra orten säker vinst.

----------------------------
 
1696Om Eric Anderssons på Slytefallet berömliga uppodlingarHedin, Carl gustaf
1797, juli-aug

OM ERIC ANDERSSONS PÅ SLYTEFALLET BERÖMLIGA UPODLINGAR

Hans uppodlingar ligger i Lillkyrka och är på sockenstämman bestyrkta. Han har redan tidigare uppmärksammats och blir nu medlem i Sällskapet. Han beskriver sina arbeten.

----------------------------
 
1697Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1698Beskrivning på ett uthus nyttigt för en liten hemmansägareAlgren, Sven
1797, sept-okt

BESKRIFNING PÅ ET UTHUS, NYTTIGT FÖR EN LITEN HEMMANSBRUKARE.

Sven Algren beskriver och lämnar ritning till ett uthus, som han för 18 år sedan byggt på sin tomt och haft stor nytta av. Där torkar han lin, mältar och torkar malt, röker fläsk och smider till husbehov. Han har även en liten handkvarn. På golvet har han en liten brunn.

----------------------------
 
1699Släktet metmaskAnonym
1797, sept-okt

SLÄGTET METMASK, LUMBRICUS.

Beskrivning av olika daggmaskar eller som de kallas metmaskar. De är hermafroditer och kan växa ut om de blir delade. Dock har bakre halvan svårare att bli hel. De används flitigt till medicin, helar sår på 7 dagar och botar öronvärk och lamhet. Dessutom får gråhåriga jungfrur ungt hår igen om de kammar sig med ett pulver av torkade metmaskar.

I moralisk bemärkelse föreställer maskar ödmjukhet och ringhet. Många exempel i Bibeln.

----------------------------
 
1700Anteckningar angående ullhandeln och klädestillverkningen för tio år sedanAnonym
1797, sept-okt

ANTECKNINGAR ANGÅENDE ULL-HANDELN OCH KLÄDES-TILWERKNINGEN M.M. FÖR NEDANNÄMNDE ÅR.

Tabeller på försåld svensk ull åren 1751-1779 och motsvarande för inköpt spansk och portugisisk. Även klädestillverkningen redovisas för samma år. Både vikten av ullen och priset redovisas.

----------------------------