1680Sätt att salta smör så att det håller sig länge och smakar som färsktAndersson, James
1797, mars-april

SÄTT AT SALTA SMÖR SÅ, AT DET HÅLLER SIG LÄNGE OCH SMAKAR SOM FÄRSKT

Riv i glasmortel salt, socker och salpeter, som blandas med smöret. Bör ligga tre veckor, annars smakar det salpeter. Smöret kan hållas färskt i 3 år.

----------------------------
 
1681Om eldsläckningSefström, E
1797, mars-april

OM ELD-SLÄCKNING

Flera försök med olika eldsläckningsmedel är kända, t.ex. att blanda salt, såpsjudarlut och aska i vattnet. Sådan blandning föreslås finnas i alla hus och framför allt i spruthusen. Men det är inte nog med att blandningen finns, den måste också kunna bekvämt användas. De sprutmaskiner, som finns är tunga, svåra att flytta och kräver mycket styrka att pumpa med. Mindre sprutor och bättre slangar är att rekommendera. Slangar av läder är dyra och tunga. Man borde försöka med segelduk eller sälskinn. Byggmaterialet i huset är av värde, när det gäller att frälsa husen från brand. Stenhus med lite trävirke är bäst. Korsvirkeshus kommer härnäst. Tegeltak är bra, men om de är lagda på torkade bräder kan de vara farliga, då vattnet inte kommer åt.

----------------------------
 
1682Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1683Beskrivning över 2:ne engelska eldstäders inrättningar till besparing av bränsleBerendes, Bernh.
1797, maj-juni

BESKRIFNING ÖFWER 2:NE ST. ENGELSKA ELDSTÄDERS INRÄTTNINGAR TIL BESPARING AF BRÄNSLE; M M

Då bränsle har blivit dyrt och svåråtkomligt kan dessa eldstäder från England kanske vara av intresse.

Ritning och beskrivning av en köksspis med bakugn och stekvändare.

Ritning och beskrivning av en eldningsmaskin för att värma våningsrummen. Den anläggs i ett särskilt rum, så att varken rök eller os kan tränga in i de andra rummen. Den har en vattentank med rörsystem, som uppvärms. Kan användas på skepp, hospitaler, och i gruvschakt. Om sommaren kan vattentanken fyllas med is och då svalka rummen.

----------------------------
 
1684Tankar om boskapsskötsel i HälsinglandAnonym
1797, maj-juni

TANKAR OM BOSKAPSSKÖTSELN I HELSINGELAND

Trots att uppodlingarna ökat har produktionen av smör och talg minskat de sista 20 åren i Hälsingland. Detta måste bero på felaktig boskapsskötsel.

När kreaturen tas in för vintern fodras de med hö och varmt vatten. Djur som får kall föda är raskare mot köld och ger mer mjölk. Stöpningen är bra, då den ger smakligare föda, men den bör ske med kallt vatten.

Hästarna i Hälsingland är däremot starkare till arbete än de som är uppvuxna söderut.

Skogens skiftande göres efter solskifte, vilket betyder att en del får stenig och en del slät mark. Betesmarken i skogen skulle avskiljas vid delning och var och en få tjänligt bete.

----------------------------
 
1685Utdrag ur von Reichenback angående lerhusbyggnaderReichenback von
1797, maj-juni

UTDRAG AF KAMMAR-RÅDET VON REICHENBACKS PATRIOTISKA BEYTRÄGEN, ANDRA STYCKET, PAG 134, ANGÅENDE LERHUS-BYGGNAD

På orter som sakna sten men har lera borde husen byggas av detta material. Särskilt med tanke på att skogen avtar och timret blir dyrare. Tre sätt finns att tillgå. Att man gör fyrkantiga stycken, som till tegelstenar och torkar. Att man blandar genom trampning med halm och denna blandning fylles mellan uppsatta brädväggar. Att väggarna muras med små klumpar som svalorna gör. De två första sätten ger vacklande väggar och kan inte rekommenderas. Jag har med den sista metoden byggt ett hus för två hushåll. Med fyra hantlangare var huset klart på 28 dagar.

Beskrivning av två lerhus, ett i två våningar.

----------------------------
 
1686Anledning till tjärstrykningars förbättrandeAnonym
1797, maj-juni

ANLEDNING TIL TJÄRUSTRYKNINGARS FÖRBÄTTRANDE

De rysliga eldsvådor, som hänt vid tjärkokning, borde väcka en önskan, att tjäran skulle kunna beredas som oljefärgen utan kokning. Det har ju också visat sig att tjärstrykning inte bevarat skeppsmaster och ankartåg från att förfaras. Det förmodas att det är tjärans syra som angripit och frätt.

Vid tjärstrykning på tak händer, att när solen torkar, drar tjäran ihop sig och lämnar områden bara. Detta upphjälps av att man blandar i järn.

----------------------------
 
1687Om torksvampAnonym
1797, maj-juni

OM TORRK-SWAMPEN

Tidigare trodde man den hörde till växtriket, men den är boning åt små vattendjur och heter på latin Spongia officinalis.

På ön Ximia invid Rhodos i Medelhavet fiskas denna svamp i stor myckenhet. Innevånarna lever av den och en flicka får inte gifta sig förrän hon samlat tillräckligt mycket och kan visa prov på att hon kan ta upp den från ett förutsatt djup.

I Sverige lever två maskar (Spongia lacustris och fluvatilis), som när de tas upp torkar och blir helt bräckliga.

----------------------------
 
1688Utsatta frågor till bekommande av belöningarPatriotiska Sällskapet
1797, maj-juni

UTSATTE FRÅGOR TIL BESWARANDE MOT BELÖNINGAR

Vilka är de bästa medel och sätt, grundade på säkra rön och flera års erfarenhet, att fördriva, förekomma och utrota maskar på kål?

Priset är 33 riksdaler och svaren skall vara inlämnade före november 1800.

Vilka äro de av Sveriges ekonomiska författningar, varav landet och landskulturen dragit mesta nytta, och vilka är för närvarande de ännu gällande hinder, som i mer eller mindre mån kunna anses för densamma menlige?

Priset är 50 dukater i guld och inlämningstiden är december 1798.

----------------------------