1675Underrättelse angående de uppmuntringar som Patr. Sällsk. utdelarPatriotiska Sällskapet
1797, jan-febr

UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE DE UPMUNTRINGAR, SOM KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET HÄDANEFTER UTDELAR:

Till dem, som flyttat hela sin gårdsbyggnad för att vinna bekvämlighet vid storskifte utdelas en förgylld silverbägare.

Den som byggt hela mangårdsbyggnaden eller ladugården av sten får en silverbägare.

Den som använt 100 R:d till en brobyggnad av sten får en silverbägare.

Den som frambragt största myckenhet av rot- och foderväxter i förhållande till ägornas storlek får en silverbägare.

Den som inom 3 års tid satt ut största antalet bikupor får en silversked.

Den som försålt störst mängd torkad frukt får en silverbägare.

Den stadsbo som odlat största mängd hampa eller någon nyttig färgväxt, får en silverbägare.

Den som samlat 50 lispund tagel eller 100 lispund borst får samma belöning.

Den som upptäckt bekvämligare kör- eller åkerredskap får skådepenning.

Alla andra hedersbelöningar kommer att upphöra. Dock kan man insända gåvor till uppmuntran. Även belöningar för lång och trogen tjänst kommer att upphöra. Men om lanthushållaren själv står för kostnaden kan Sällskapet låta föranstalta om utdelningen.

----------------------------
 
1676Anmärkningar angående väderleken för december 1796 och januari 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1677Anmärkningar angående spergelsädet vid Kungsör 1796Bjurling, Th. G
1797, mars-april

ANMÄRKNINGAR OM SPERGEL-SÄDET WID KUNGSÖR I WESTMANLAND FÖR SISTLIDNE ÅR 1796; EFTER KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS ÅSTUNDAN I INRIKES TIDNING DEN 18 SISTLIDNE NOVEMBER

Då jag läst i Inrikes Tidning om spergelfrö, skaffade jag tillsammans med mina grannar detta från Westphalen. Såddes på olika jordmån. Växte bäst på fet sandmylla, men gav inte det resultat, som förespåtts i de utländska tidningarna. Höet var grovt och luktade illa. Djuren tyckte inte om det och det var svårtorkat. Det dåliga resultatet kunde bero på regnig och kall väderlek. Här odlas tobak och potatis, men skulle behövas något, som utan alltför mycket arbete understödde dessa odlingar.

----------------------------
 
1678Försök till en fullständigare kunskap om iglar och deras nyttaAnonym
1797, mars-april

FÖRSÖK TIL EN FULLSTÄNDIGARE KUNSKAP OM IGLAR OCH DERAS NYTTA

Utvidgade iglar.

Tärningsigeln, kantigeln, plattigeln, klarigeln, strandigeln, flatigeln, tjockigeln, hälgigeln finns i hälgeflundran.

Trinda iglar.

Spännigeln, skrovigeln.

----------------------------
 
1679Sätt att förvara ägg i två års tidJayne, William
1797, mars-april

SÄTT AT FÖRWARA ÄGG EFTER HÖNS, KALKONER, GÄSS OCH ANKOR, FULLKOMLIGT FRISKA, I TWÅ ÅRS TID; UPGIFWIT AF HR WILLIAM JAYNE

Blanda osläckt kalk, koksalt och cremor tartati (vanlig vinsten skulle göra samma nytta till mindre pris) med vatten och lägg i äggen. De bevaras friska i två år.

----------------------------
 
1680Sätt att salta smör så att det håller sig länge och smakar som färsktAndersson, James
1797, mars-april

SÄTT AT SALTA SMÖR SÅ, AT DET HÅLLER SIG LÄNGE OCH SMAKAR SOM FÄRSKT

Riv i glasmortel salt, socker och salpeter, som blandas med smöret. Bör ligga tre veckor, annars smakar det salpeter. Smöret kan hållas färskt i 3 år.

----------------------------
 
1681Om eldsläckningSefström, E
1797, mars-april

OM ELD-SLÄCKNING

Flera försök med olika eldsläckningsmedel är kända, t.ex. att blanda salt, såpsjudarlut och aska i vattnet. Sådan blandning föreslås finnas i alla hus och framför allt i spruthusen. Men det är inte nog med att blandningen finns, den måste också kunna bekvämt användas. De sprutmaskiner, som finns är tunga, svåra att flytta och kräver mycket styrka att pumpa med. Mindre sprutor och bättre slangar är att rekommendera. Slangar av läder är dyra och tunga. Man borde försöka med segelduk eller sälskinn. Byggmaterialet i huset är av värde, när det gäller att frälsa husen från brand. Stenhus med lite trävirke är bäst. Korsvirkeshus kommer härnäst. Tegeltak är bra, men om de är lagda på torkade bräder kan de vara farliga, då vattnet inte kommer åt.

----------------------------
 
1682Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1797Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1683Beskrivning över 2:ne engelska eldstäders inrättningar till besparing av bränsleBerendes, Bernh.
1797, maj-juni

BESKRIFNING ÖFWER 2:NE ST. ENGELSKA ELDSTÄDERS INRÄTTNINGAR TIL BESPARING AF BRÄNSLE; M M

Då bränsle har blivit dyrt och svåråtkomligt kan dessa eldstäder från England kanske vara av intresse.

Ritning och beskrivning av en köksspis med bakugn och stekvändare.

Ritning och beskrivning av en eldningsmaskin för att värma våningsrummen. Den anläggs i ett särskilt rum, så att varken rök eller os kan tränga in i de andra rummen. Den har en vattentank med rörsystem, som uppvärms. Kan användas på skepp, hospitaler, och i gruvschakt. Om sommaren kan vattentanken fyllas med is och då svalka rummen.

----------------------------