1637Jämförelse av folkets ålder på Öland 1775 till 1795Tabellverket
1796, jan-febr

I ANLEDNING AF TABELL-WERKET LÄMNAS EN JÄMFÖRELSE PÅ FOLKETS ÅLDERS TIL- OCH AFTAGANDE I NORRA MÖKLEBY FÖRSAMLING PÅ ÖLAND, ÅREN 1775 OCH 1795.

Folkmängden har sjunkit från 690 år 1775 till 668 år 1795. Dock finns fler gifta par det senare året, och betydligt fler änkor.

----------------------------
 
1638Väderleken år 1795 vid Norra MöcklebyAnonym
1796, jan-febr

WÄDERLEKEN OBSERVERAD ÅR 1795, WID NORRA MÖKLEBY.

Året började med stark köld och snö. Flyttfåglarna kom 23 mars. Sommaren torr med dålig växt.

----------------------------
 
1639Om årsväxt och väderlek i HallandSefström, E
1796, jan-febr

OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK M.M. I HALLAND.

Spannmålstillgången kan sägas var välsignad och vacker. Priset sjönk i början men steg åter till 6 R:dl tunnan. Smöret dyrt. Höväxten har varit ringa och höet är dyrt. Trädgårdsväxterna har tagit skada av den långvariga torkan och svåra blåsväder och dimma. Dessutom har växterna varit angripna av mask. Fruktträden har givit ringa skörd.

Stormar har gjort sjöfarten skada. Citroner och pomeranser samt ett slags apelsiner har flutit i land ifrån förolyckade fartyg. Dessa frukter såldes i sjötullkammaren. De var dock angripne av saltvattnet och skämda i smaken. Citronerna med sina hårda skal klarade sig bäst.

----------------------------
 
1640Utdrag ur brev om årsväxt och väderlek i FinlandAnonym
1796, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND.

Höskörden ovanligt god. Säden blev skadad av frost och ger mindre än förra året.

----------------------------
 
1641Om kammullsspånadsinrättning i Floda sockenLundquist, Pehr
1796, jan-febr

OM KAMMULLSSPÅNADSINRÄTTNING UTI FLODA SOCKEN.

Efter 3 års missväxt har kvinnor och andra mindre arbetsföra personer bland allmogen saknat nödig utkomst till livets bärgning.

Materialskrivaren Olof Flodin, har därför skaffat arbete med kammullsspånad för att rädda dem från tiggarstaven. Det är ju de uslas sista och vanligaste tillflykt. Enligt spinneriräkenskaperna har utbetalts 300 R:dl i arbetslön.

Flodin har vid lasarettet i Stockholm på egen bekostnad förvärvat bättre insikt i hur han skall gå sjuka och nödlidande tillhanda. Hans medfödda böjelse att med utvärtes skadors botande och med invärtes enkla medels användande skaffat honom allmänhetens fulla lovord, vilket härmed till välförtjänt bevis meddelas.

Att de fattiga har haft stor förmån av herr Flodins patriotiska nit med spånad och medikamenters utgivande intygas av Floda, Sköldinge och Mällösa församlingar.----------------------------
 
1642Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1796, jan-febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Ett stort antal personer har fått belöningar: skådepenningar, hattband av silver och skedar för uppodling, trädplantering, biskötsel och lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
1643Anmärkningar angående väderleken för december 1795 och januari 1796Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1644Om en förbättrad och flyttbar tröskmaskinSilfverstråle, G
1796, mars-april

OM EN FÖRBÄTTRAD OCH FLYTTBAR TRÖSK-MACHINE.

Modeller på engelska och skotska tröskmaskiner finns. De drivs antingen av vatten eller av kreatur, som går runt. Nackdelen med dem är att de inte är flyttbara.

Kapten Brunjan anmodades av sina vänner att göra en förbättring. Tre svåra motstånd uppstod: tyngden, hastigheten och en ohugsam styrka.

Med hjälp av ett svänghjul, som trampades av tre man kunde kapaciteten ökas. Var fjärdedels timme ombyttes arbetsmomenten, då en del var tyngre än andra.

Artikelförfattaren Silfverstråhle anser att flera förbättringar skulle kunna göras.

----------------------------
 
1645Beskrivning av en tröskmaskin som trampas av trenne karlarBrunijan, M R v
1796, mars-april

BESKRIFNING PÅ EN TRÖSK-MACHIN SOM TRAMPAS AF TRENNE KARLAR.

Beskrivning av förutnämnda maskin av Brunijan. Ritning saknas.

----------------------------