1635Underrättelse om potatisknopparna kunna insyltas och nyttjas som oliverAnonym
1796, jan-febr

UNDERRÄTTELSE OCH BESKRIFNING HURU POTATOES FRÖKNOPPAR KUNNA INSYLTAS OCH NYTTJAS SOM OLIVER.

Potatisens fröknoppar skall tas medan de ännu är hårda. De läggs i stark saltlake i två dygn. Sedan kokas de i vin- eller annan god ättika tills de blivit halvt genomskinliga. I lagen kokas nu kryddor. Kryddpeppar, nejlikor och även muskot kan användas. Lagen och fröknopparna förvaras i en glasburk. Dessa oliver är sundare och smakligare än gurkor. Istället för saltlake har med fördel använts bomolja.

----------------------------
 
1636Brev om en ny uppfinning att av tryckt och skrivet papper kunna uttaga svärtanAnonym
1796, jan-febr

BREF OM EN NY UPFINNING AT AF TRYCKT ELLER SKRIFWIT PAPPER UTTAGA SWÄRTAN, SKRIFWET FRÅN PARIS D. JULII 1795.

I Tyskland sysslade man mycket med pappersåtervinning. En fransyska Madame Masson utvecklade metoden. Man rengör pappret från klister och skär bort eventuellt färgade avsnitt. Det är också viktigt att inte använda gulnat papper.

I ett stort kar gjutes kokande vatten över pappret under ständig omrörning tills pappersmassan blir ren. Den bringas till den nödvändiga fastheten i Holländaren ( en maskin i papperskvarnar). I små portioner kokas massan med en tillsats av pottaska. Efter att ha legat i den här lösningen i 12 timmar tages den upp för att till högsta finhet bringas under den andra cylindern. Pappret blir lika fint, som det som tillverkas av lumpor.

Skrivet papper fordrar samma hanteringssätt, men i stället för luten används vitriololja.

Underrättelsen var tryckt på sådant papper från herr Didots papperskvarn i Essone. Tillredningen skedde i flera kemisters och kunnige mäns närvaro.

----------------------------
 
1637Jämförelse av folkets ålder på Öland 1775 till 1795Tabellverket
1796, jan-febr

I ANLEDNING AF TABELL-WERKET LÄMNAS EN JÄMFÖRELSE PÅ FOLKETS ÅLDERS TIL- OCH AFTAGANDE I NORRA MÖKLEBY FÖRSAMLING PÅ ÖLAND, ÅREN 1775 OCH 1795.

Folkmängden har sjunkit från 690 år 1775 till 668 år 1795. Dock finns fler gifta par det senare året, och betydligt fler änkor.

----------------------------
 
1638Väderleken år 1795 vid Norra MöcklebyAnonym
1796, jan-febr

WÄDERLEKEN OBSERVERAD ÅR 1795, WID NORRA MÖKLEBY.

Året började med stark köld och snö. Flyttfåglarna kom 23 mars. Sommaren torr med dålig växt.

----------------------------
 
1639Om årsväxt och väderlek i HallandSefström, E
1796, jan-febr

OM ÅRSWÄXT OCH WÄDERLEK M.M. I HALLAND.

Spannmålstillgången kan sägas var välsignad och vacker. Priset sjönk i början men steg åter till 6 R:dl tunnan. Smöret dyrt. Höväxten har varit ringa och höet är dyrt. Trädgårdsväxterna har tagit skada av den långvariga torkan och svåra blåsväder och dimma. Dessutom har växterna varit angripna av mask. Fruktträden har givit ringa skörd.

Stormar har gjort sjöfarten skada. Citroner och pomeranser samt ett slags apelsiner har flutit i land ifrån förolyckade fartyg. Dessa frukter såldes i sjötullkammaren. De var dock angripne av saltvattnet och skämda i smaken. Citronerna med sina hårda skal klarade sig bäst.

----------------------------
 
1640Utdrag ur brev om årsväxt och väderlek i FinlandAnonym
1796, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I FINLAND.

Höskörden ovanligt god. Säden blev skadad av frost och ger mindre än förra året.

----------------------------
 
1641Om kammullsspånadsinrättning i Floda sockenLundquist, Pehr
1796, jan-febr

OM KAMMULLSSPÅNADSINRÄTTNING UTI FLODA SOCKEN.

Efter 3 års missväxt har kvinnor och andra mindre arbetsföra personer bland allmogen saknat nödig utkomst till livets bärgning.

Materialskrivaren Olof Flodin, har därför skaffat arbete med kammullsspånad för att rädda dem från tiggarstaven. Det är ju de uslas sista och vanligaste tillflykt. Enligt spinneriräkenskaperna har utbetalts 300 R:dl i arbetslön.

Flodin har vid lasarettet i Stockholm på egen bekostnad förvärvat bättre insikt i hur han skall gå sjuka och nödlidande tillhanda. Hans medfödda böjelse att med utvärtes skadors botande och med invärtes enkla medels användande skaffat honom allmänhetens fulla lovord, vilket härmed till välförtjänt bevis meddelas.

Att de fattiga har haft stor förmån av herr Flodins patriotiska nit med spånad och medikamenters utgivande intygas av Floda, Sköldinge och Mällösa församlingar.----------------------------
 
1642Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1796, jan-febr

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Ett stort antal personer har fått belöningar: skådepenningar, hattband av silver och skedar för uppodling, trädplantering, biskötsel och lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
1643Anmärkningar angående väderleken för december 1795 och januari 1796Patriotiska Sällskapet
----------------------------