1565Utdrag ur ett brev angående jättegröe eller kassevie (Poa aquatica) och dess plantering m.m.Hammarsköld, M
1794, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE JÄTTEGRÖE ELLER KASSIVIE (POA AWUATICA) OCH DESS PLANTERING, M M

Jag blandade lera, fet bänkjord och ävja till en gröt med fröna i och gjorde små bollar, som kastades i på de ställen där jag ville plantera dem. Planteringsstället står under större delen av året under vatten. Sår man bara frön förs de bort av vinden.

----------------------------
 
1566Utdelade hedersbelöningar m.m. av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1794, jan-febr

UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling, stenhusbyggnad och stenmurar, trädplantering, för 15-årig berömlig tjänst i lantbruket, för 15-årig pigtjänst. Även 10 års tjänst belönas och för spånad. Brandstod utdelades.

----------------------------
 
1567Anmärkningar angående väderleken för dec. 1793 och jan. 1794Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1568TröskmaskinDöbeln, G C von
1793, mars-april

TRÖSK-MACHINE.

Den första tröskmaskinen för all slags säd tillverkades i Skottland av Sir Andrews Muckle, en förståndig mechanicus från Östra Lothian.

Herr Samuel Bagge på Aspnäs har utvecklat en tröskmaskin, som också skall driva en rensningsmaskin, en hackelsekista och en gröpningsmaskin. Största kraftuttag skulle fås om man kan använda vattenkraft.

En mycket vacker ritning och beskrivning finns.

----------------------------
 
1569Beskrivning på ett sätt att göra vin av stomjölk som tatarerna gör och dess nytta i medicinenGrieve, Johan
1794, mars-april

BESKRIFNING PÅ ET SÄTT AT GÖRA EN HELSOSAM DRYCK ELLER UTRIKES SÅ KALLAT WIN AF STOMJÖLK, SOM TATARERNA KALLA KOUMIFS MED ANMÄRKNINGAR ÖFWER DESS NYTTA I MEDICINEN, AF JOHN GRIEVE, M.D.; TAGNE UTUR EDIMBURGSKA TRANSACTIONERNA 1788, OCH DÄRIFRÅN ÖFWERSATTE I JOURNAL DE PHYSIQUE 1789, V. 35, F. 442, HWARAF DETTA UTDRAG ÄR GJORDT.

Receptet har meddelats av en rysk herre, som varit hos tatarerna för att med hjälp av detta vin, Koumifs, få hälsa och kraft.

Man jäser stomjölk under ett par dygn och detta vin hjälper vid alla nervösa sjukdomar. Patientens ådror fylls med blod utan att man känner mattighet. De blir otroligt muntra och livaktiga utan att känna av några symptom, som åtföljer missbruk av andra jästa drycker.

Då här i landet är brist på stomjölk, kan man göra försök att använda komjölk.

----------------------------
 
1570Anteckningar angående årsväxten i äldre tiderHülphers, Abraham
1794, mars-april

ANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN M.M. I ÄLDRE TIDER.

Abr. Hülphers Abr:son har till Patriotiska Sällskapet överlämnat tre gamla almanackor med anteckningar om väderlek, årsväxt, sädespris m.m. De är från åren 1650-1712 och förda av tre präster.

Anders Daniel i Rättvik, Nic. Nic. Krok, född i Ryttern och präst i Rättvik samt Reuterhusius, son till den förre och i 32 år kyrkoherde i Ryttern utanför Västerås.

----------------------------
 
1571Brevväxling i frågan: Om åkerjorden måste ligga i träda ett helt årFiske, J
1794, mars-april

BREFWÄXLING I ANLEDNING AF DEN FRÅGAN: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR LIGGER I TRÄDE, ELLER OM ICKE DEN OM WÅREN KAN BESÅS MED NÅGON NYTTIG WÄXT?

J. Fiske i Shimpling ger svar till herr Mason angående dennes åsikt att jorden måste ligga i träda. Med en mängd exempel bevisar Fiske att så inte är fallet. Han förespråkar också, att man skall använda såningsmaskin. Exemplen är från England.

----------------------------
 
1572Att bronsera koppar och messing kalltAnonym
1794, mars-april

AT BRONZERA KOPPAR OCH MESSING, KALLT.

Att bronzera skådepenningar av koppar genom kokning är en besvärlig metod som ofta misslyckas.

Kall bronzering är inte heller utan besvär men görs med en blandning av brunrot, rödkrita och umbra, som kokas i vitriolsyra.

Kopparn blir vacker om den strykes med salmiak.

----------------------------
 
1573Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1794Patriotiska Sällskapet
----------------------------