1560KungörelsePatriotiska Sällskapet
1793, nov-dec

KUNGÖRELSE

Efter åtskilliga förfrågningar vill Sällskapet meddela, att insamlingen av gåvor till von Akens eldsläckningsexperiment fortfarande pågår. Detta är kungjort i Inrikes tidning 105.

----------------------------
 
1561Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1793Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1562Beskrivning av en s.k. knivsladd, varmed man kan hålla trädesåkrarna rena från ogräsWängberg, Lars
1794, jan-febr

BESKRIFNING ÖFWER EN SÅ KALLAD KNIFSLADD, ELLER ET REDSKAP HWARMED MAN KAN HÅLLA TRÄDESÅKRARNE RENA FRÅN OGRÄS. PÅFUNNEN SOMMAREN 1793 AF LARS WÄNGBERG, BEFALNINGSMAN PÅ WÄNGSJÖBERGS SÄTESGÅRD I NORRA UPLAND

1793 kunde inte sladdar rå på den genom torka hårda och packade jorden och hålla det rent från ogräs. Jag gjorde då ett redskap, som skadade ogräset, en s.k. knivsladd. Beskrivning följer. Denna knivsladd kan erhållas genom sekreterare Fischerström eller beställas från Vängsjöberg för 7 riksdaler.

----------------------------
 
1563Brevväxling i anledning av frågan: Huruvida det är nödvändigt att åkerjorden ligger i trädeYoung, A
1794, jan-febr

BREFWÄXLING, I ANLEDNING AF DEN FRÅGA: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT, AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR LIGGER I TRÄDE, UTAN AT UNDER EN DEL AF DEN TIDEN TILSKYNDA SIN ÄGARE NÅGON FÖRDEL; ELLER OM ICKE TRÄDESJORDEN KAN OM WÅREN BESÅS MED NÅGON NYTTIG WÄXT, SOM SKÖRDAS SÅ TIDIGT, AT SAMMA ÅKER HINNER BLIFWA REDD, FÖR AT GENAST EMOTTAGA HÖSTSÄDET? UTDRAGEN AF H:R ARTHUR YOUNGS ANNALS OF AGRICULTURE

Brev 1 av J Plampin. Jag träder på all jordmån. Rovor renar inte åkern från ogräs lika bra som trädet. Jag förordar träde så ofta som möjligt.

Brev 2 av M Mason. Sommarträden är ovillkorligen nödvändiga på stark jordmån. Anmärkningar om vilka grannar och brevskrivare som är de bästa lanthushållare. Det är uppenbart att solen ger jorden något, som befrämjar fruktbarheten, men också tar bort något. Växterna hämta färgen från solen. Lägger man ett svart kläde på snön sjunker det ner, vilket inte ett vitt gör. Jag tror inte att det ruttnande tillför växterna föda.

Brev 3 av W Hall. Jag har i 18 år varit lantbrukare och låtit jorden ligga i träda. Dock kan de åkrar, som alltid brukas bära god skörd. Jag vill inte försvara någotdera systemet. Jag vill råda mina grannar att använda denna ordning: bönor, vete, rovor, korn och klöver. Jag föreslår att man sår med maskin. Vändplogen vill jag också rekommendera. Medelmåttiga skördar är fördelaktigare än rika.

Anmärkningar av utgivaren. Jag anser vändplogen vara den sämsta plogen i kristenheten.

----------------------------
 
1564Om nyttan av det vilda kastanjeträdetSefström, E
1794, jan-febr

OM NYTTAN AF DET WILDA CASTANIE-TRÄDET

Aesculus Hippo-Castanea är det prydligaste och nyttigaste trädet. Virket kan användas till det mesta och löven stoppas i madrasser. Barken torkas och pulvriseras och används istället för kinin. De unga bladskotten kan tillredas som sparris. En hälsosam grönrätt som kan tillredas åt dem som lider av fältsjuka.

----------------------------
 
1565Utdrag ur ett brev angående jättegröe eller kassevie (Poa aquatica) och dess plantering m.m.Hammarsköld, M
1794, jan-febr

UTDRAG AF ET BREF, ANGÅENDE JÄTTEGRÖE ELLER KASSIVIE (POA AWUATICA) OCH DESS PLANTERING, M M

Jag blandade lera, fet bänkjord och ävja till en gröt med fröna i och gjorde små bollar, som kastades i på de ställen där jag ville plantera dem. Planteringsstället står under större delen av året under vatten. Sår man bara frön förs de bort av vinden.

----------------------------
 
1566Utdelade hedersbelöningar m.m. av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1794, jan-febr

UTDELTA HEDERSBELÖNINGAR M M AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling, stenhusbyggnad och stenmurar, trädplantering, för 15-årig berömlig tjänst i lantbruket, för 15-årig pigtjänst. Även 10 års tjänst belönas och för spånad. Brandstod utdelades.

----------------------------
 
1567Anmärkningar angående väderleken för dec. 1793 och jan. 1794Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1568TröskmaskinDöbeln, G C von
1793, mars-april

TRÖSK-MACHINE.

Den första tröskmaskinen för all slags säd tillverkades i Skottland av Sir Andrews Muckle, en förståndig mechanicus från Östra Lothian.

Herr Samuel Bagge på Aspnäs har utvecklat en tröskmaskin, som också skall driva en rensningsmaskin, en hackelsekista och en gröpningsmaskin. Största kraftuttag skulle fås om man kan använda vattenkraft.

En mycket vacker ritning och beskrivning finns.

----------------------------