1534Beskrivning om en lyckad missåningAnonym
1793, mars-april

BESKRIFNING OM EN LYCKAD MISSSÅNING

En bonde i Halland skulle så vårråg. Hustrun skickade ut vinterråg till åkern av misstag. Bonden sådde och när misstaget upptäcktes trodde han att säden var förlorad. Han sådde om med vårsäd. Den växte och gav gröda till hösten. Vinterrågen klarade sig över vintern och hösten därpå gav den skörd. Försök har gjorts på flera ställen att så vinterråg på våren, men kan inte rekommenderas

----------------------------
 
1535Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1793Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1536Några anmärkningar till grunderna för circulationsåkerbruketSilverstråhle, G
1793, maj-juni

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE GRUNDERNE TILL CIRCULATIONS-ÅKERBRUKET.

G. Silverstråhles försök att hitta grunderna till cirkulationsåkerbruk.

----------------------------
 
1537Uppgifter om H.Corts nya sätt att tillverka stångjärn med rå stenkol och räfflade valsarHjelm, Peter Jacob
1793, maj-juni

SAMLING AF UPGIFTER OCH INTYG RÖRANDE HERR HENRIC CORTS TIL GOSPORT, NYA SÄTT ATT TILWERKA STÅNGJÄRN MED RÅ (OKOLADE) STENKOL OCH MED RÄFFLADE (URGRÖPTE) WALSAR (GROWED ROLLERS).

Metoden går ut på att elda med rå stenkol istället för träkol och att driva järnet genom valsar. Stångjärnet blir betydligt bättre i kvalitet än det tidigare framställda svenska järnet från Öregrund.

I brev från Amerika och England bekräftas att denna metod, som också kan användas på dåligt järn, är bättre än andra kända sätt.

----------------------------
 
1538Om biavläggningarAnonym
1793, maj-juni

OM BI-AFLÄGGNINGAR.

Då det är lätt att misslyckas med svärmande bin, kan detta sätt, som kallas att avlägga bin, vara ett bättre sätt att föröka verksamheten.

Man avskiljer en del innevånare ur en kupa. Man bör inte ha för stora kupor. Det får inte vara för många bin i en kupa, då bör man göra en avläggning. Avläggningskupan ställes på samma ställe som moderkupan, så att utevarande bin hittar hem.

På vintern skall kupan täckas och på våren göras ren. Med den här enkla metoden borde biskötseln kunna utföras av inhyseshjon och även vid fattighusen borde man kunna ha bin förutom på varje hemman.

Sedan följer anmärkning och viss kritik mot metoden från baron Adlermark.

----------------------------
 
1539Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1793, maj-juni

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR.

För uppodling, trädplantering, stenhusbyggnad och lång och trogen tjänst.

----------------------------
 
1540Belöningar för trankokning av skötspiggfisken som också kallas hornspiggPatriotiska Sällskapet
1793, maj-juni

UTSATTE BELÖNINGAR FÖR TRANKOKNING AF SKÖTSPIGGSFISKEN, SOM OCK KALLAS HORNSPIGG (GASTEROSTEUS ACULEATUS).

Patriotiska Sällskapets utsatta belöning att få fram den olja i fisken, som kan användas till lampor, fernissor, måleri och även gödning av åkrar.

Beskrivning av både fiskesätt och beredningen.

En medaljong av herr F.J. von Aken har framställts, som en aktning för hans arbete att få fram ett eldsläckningsämne.----------------------------
 
1541Anmärkningar angående väderleken för april och maj 1793Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1542Om lantmannabyggnad och stängselElfgren, Carl
1793, juli-aug

OM LANDTMANNA BYGGNAD OCH STÄNGSEL.

Ritning och beskrivning av byggnader, som med minsta kostnad kan uppföras på en lantgård.

Förslag också till stängsel.

----------------------------