1502Att hjälpa och förekomma drickas surnadAnonym
1792, mars-april

AT HJELPA OCH FÖREKOMMA DRICKAS SURNAD

Dricka som under sommaren stått i starkt drag har mistat sin syra. Tullinspektor Hielmberg menar att man genom att sätta dricksbuteljerna i drag kan borttaga syra i dricka. Patriotiska Sällskapet anser inte detta helt ogrundat.

----------------------------
 
1503Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1792, mars-april

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR

För uppodling, stenhusbyggnad, berömlig tjänst vid lantbruket, berömlig ladugårdspigetjänst och för spånad.

----------------------------
 
1504Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1792Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1505Brev om de uti Österbotten kring Uleåborg samlade naturaliernaJulin, Johan
1792, maj-juni

BREF OM DE UTI ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING UHLEÅBORG SAMLADE NATURALIER

Insekter, maskar, iglar och musslor samt stenarter beskrivs.

----------------------------
 
1506Försök att befordra fruktträd att bära fruktGeyer, Carl Fredric
1792, maj-juni

FÖRSÖK AT BEFORDRA FRUKTTRÄN AT BÄRA FRUKT

Vid lövfällningen lägger man Stercus humanum runt rötterna, vilket förhindrar trädmasken, som skyr det bittra och brända som snus, peppar, sot, aska och svingödsel.

Vid jul utkörs hästgödsel på kållandet och rörs inte förrän till våren. Kålen har varit fri från mask.

----------------------------
 
1507Cajana JägarbatallionAnonym
1792, maj-juni

CAJANA JÄGARE-BATAILLON

Enligt kontrakt 1681 har Cajaneborgs slott försvarats av 150 man av allmogen. Även sedan slottet förstörts av ryssarna 1716 har samma förhållande rått. Manskapet har letts av en kapten, som två gånger om året exercerat dem. 1756-1766 blev kompaniet underställt Österbottens regemente, sedan återgick det till det gamla. Det var omöjligt för 150 man att försvara den 26 mil långa gränsen, så 1788 utökades styrkan till 300 man, en profoss och 6 trumslagare, som skulle förses med torp.

Då ryssarna oroade vid gränsen blev trupperna genast fördelade i två bataljoner, Lätta Infanteriet och Jägarbataljonen, vardera om 3 kompanier. I april 1790 marscherade Lätta Bataljonen till Karelen och vidare till Kymmendegårds län, där de hemförlovades. Jägarbataljonen bevakade gränsen och blev attackerade och 2 man sköts. Sedan 1791 är dessa lantvärnstrupper införlivade med Österbottens Regemente.

----------------------------
 
1508Om befordrandet av mera tillgång och bättre pris på läder och skinnvarorCreutz, Carl G
1792, maj-juni

OM BEFORDRANDET AF MERA TILGÅNG OCH BÄTTRE PRIS PÅ LÄDER OCH SKINNWAROR

Då läder och skinn är dyrt i våra dagar, har det fallit mig in, att man borde frångå de fördomar, som förbjuder människan att taga skinnet av hästar, hundar och kattor. Det är inte misshagligt att ta vara på skinnen efter vilda djur, varför skulle det vara orent att hantera de djur, som människan själv föder upp. Man äter ju numera hästkött. Om skinnen skall bli bra, måste avpälsningen ske medan kroppsvärmen är kvar. Då kan man inte lita till usla, vanfrejdade och svagsinta människors hjälp. Detta arbete måste man klara på gården. Och vad skulle förorena händerna, som inte vatten kan rena.

----------------------------
 
1509Prosten Schares frossdropparHagström, A J
1792, maj-juni

PROSTEN SCHARES FROSS-DROPPAR

Pomeransskal, ålandsrot, brödkummin, enbär, baggsöta och malört hälls i en butelj brännvin. Skvalpas runt ett par gånger om dygnet i 7-8 dygn. En timma innan paroxysmus infinner sig ges ett skedblad i en vanlig sup brännvin. Patienten läggs till sängs och täcks med varma kläder. Han kommer i svettning och febern hinner inte infinna sig. Medlet är också magstyrkande.

----------------------------
 
1510Några anmärkningar om väderlek m.m. här i Kinda härad och Östergötland innevarande år 1792Enander, Adolf Dan
1792, maj-juni

NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM WÄDERLEK M M HÄR I KINDA HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLANDS INNEWARANDE ÅR, 1792

Efter sträng vinter med mycket snö nalkades våren den 16 mars. Vårfåglarna kom före den 24 och gäddorna visade sig den 4 april. Åsunden blev ren från is den 9. Vattnet steg med översvämning och utskärande av märgelstränderna som följd. Den 6 maj gol göken. Torr vår gjorde jorden hård och svårsådd.

Vid valborgsmarknad i Linköping efterfrågades inte mycket säd, däremot var priset på mansskor högt. I juni har det regnat mest varje dag, så gräsväxten är rik.

----------------------------