1268Berättelse om biskötsel efter Lüneburgska metodenMandelgren, Anders
1788, mars

BERÄTTELSE, HURU UNDERTECKNADE, ÅREN 1779 OCH 1780, IDKAT BI-SKÖTSELN EFTER LÜNEBURGSKA METHODEN.

Detta året var våren tidig, med aktivitet i kuporna. Dock inträffade tre veckors nattfrost, som fördärvade ungarna och spred sjukdom i kuporna.

Svärmningen blev sämre än vanligt. Eftersom det inte finns ljung i närheten, sattes kuporna på en vagn och fraktades 2 mil bort till en ljunghed. Även året därpå blev ett dåligt år för biskötseln.

----------------------------
 
1269Dessein till brobyggnader av träWacklin, Henr.
1788, mars

DESSEIN TIL BROBYGGNADER AF SMÄRRE TRÄN.

Tre förslag med ritningar på hur man kan bygga broar med betydande sparsamhet av trä och till en låg kostnad.

----------------------------
 
1270Om svavelns nytta vid murarbetenHenschen, Erasmus
1788, mars.

OM SWAFWELS NYTTA WID MUR-ARBETEN.

Försök vid Hjälmare Slussverksbyggnad att fästa järn vid sten med hjälp av svavel.

----------------------------
 
1271Anmärkningar över isbrännaCreutz, Carl Gustaf
1788, mars

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ÖFWER ISBRÄNNA PÅ ÅKER OCH ÄNG.

Isbränna eller isförkylning skadar den växande grödan. Har man tillräckligt med folk, kan man med yxor och spett krossa isen och rädda växten.

----------------------------
 
1272Gikt och nytt bruk av jordpäronAnonym
1788, mars

UPGIFTER.

Mot gikt intages Balsam Copaivae morgon och kväll. Med samma medel botas även skörbjugg.

Från Paris kommer ett nytt rön angående potatis. Kokt och blandad med mandel är det ett medel att hålla huden mjuk och fin.

----------------------------
 
1273Brev om sättet att tillreda ansjovisAnonym
1788, mars

UTDRAG AF ETT BREF FRÅN MARSEILLE, RÖRANDE DET DÄRSTÄDES BRUKLIGA SÄTTET, AT TILREDA ANCHOVIS.

Från Marseille kommer ett recept på hur man tillreder ansjovis. Fisken fångas med fina nät. Man bryter av huvudet så att inälvorna följer med. Lägges i byttor och över hälls en lag, som kokas av vatten, salt och röd jord, som finns på Spanska kusten.

----------------------------
 
1274Om väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1788, mars

OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT M M I LANDSORTERNA.

Härnösand. Dålig sommar och sträng köld under hösten har fördärvat säden. Även strömmingsfisket har slagit fel.

Västmanland. Dyr föda.

Karlstad. Dyr föda.

Halmstad. Svår köld. Isen ligger fortfarande i mitten av mars i havsviken. Ingen brist på säd, tack vare de utmärkta sädesmagasinerna.

----------------------------
 
1275Märkliga händelser i naturenAnonym
1788, mars

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN.

Falkenberg. 24 februari kändes en jordstöt under någon minut. Ingen skada.

Öregrund. Svarvaren Eric Björks hustru födde 15 mars 2 barn, 16 februari förra året födde hon 3 barn, 2 april året dessförinnan födde hon 2 barn; alltså 7 barn på 2 år.

Ljungs socken. En hustru 70 år gammal alltid känd för sedligt och vackert uppträdande, lade sig till sängs för 10-12 år sedan och har inte talat med någon. Lever innesluten i sin sparlakansäng. Underlig sjukdom.

----------------------------
 
1276Anmärkningar angående väderleken för februari 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------