1243Om nödvändigheten för jorden att utsädet ombytesBagge, Peter
1787, dec

OM NÖDVÄNDIGHETEN FÖR JORDEN, AT BLIFWA BESÅDD MED OLIKA SLAG AF WÄXTER, GRUNDAD DELS PÅ EGEN ERFARENHET, DELS PÅ HWAD ENGELSMANNEN GENTLEMAN FARMER KALLAD, BY HENRI HUME, DÄROM AF TRYCKET UTGIFWIT 1782.

Stråväxter gör jorden hård, emedan den tar sin växtkraft bara ur jorden. Andra växter, som kål, ärter, bönor, potatis, morötter, persilja tar sin växtkraft ur luften och gör jorden lös. Det är därför nödvändigt att växla emellan olika växter såvida man inte kan få gödsel i stora mängder från någon stad. Den egna ladugården förslår inte.

Dessutom bör man vart tredje år skaffa utsäde från annat håll.

----------------------------
 
1244Färgförsök med mossorMöller, C F
1787, dec

FÄRG-FÖRSÖK MED SWENSKA MOSSOR.

Recept på färgbad, som erhölls vid försök med 12 olika mossor. De flesta gav gul eller rödbrun färg.

----------------------------
 
1245Underrättelse hur drunknade återkallas till livetAnonym
1787, dec

FÖRBÄTTRAD UNDERRÄTTELSE, HURU MAN KAN ÅTERKALLA TIL LIFWET DEM SOM DRUNKNAT.

I England har ett sällskap av människovänner utrönat sätt och medel för dem, som drunknat och varit som döda. De har räddat 1500 personer och givit ut berättelser om hur de gått tillväga. Tyvärr finns de inte översatta.

1) Den drunknade bör fortast möjligt föras till ett hus.

2) Sedan han lagts till sängs avtorkas han med varma flanellskynken.

3) Om väderleken är kall skall det ske i ett varmt rum, men om det är kvalmig väderlek skall fönstren öppnas så att spänstig luft kommer in.

4) Det får inte samlas en mängd nyfiket folk, utan 4-6 flinka personer räcker.

5) Gnides kroppen med salt, medan man stryker med fyrkantiga flaskor fyllda med varmvatten.

6) Skulle det slå fel, bäres kroppen till en bagarstuga och runt om placeras 4 personer vid god kondition.

7) Den drunknade strykes på bröstet med spirituella drycker, näsan kittlas till nysning och kroppen skakas kraftigt var 10:de min.

8) Tobaksrök inblåst i sätet har visat sig göra nytta.

9) Mun mot mun metoden anbefalles, om det finns någon närstående där.

10) Så fort minsta tecken på liv visar sig, ges ett skedblad av något varmt och tunt samt en liten dos alkohol. Ingen åderlåtning. Man bör fortsätta med upplivningsförsöken minst 2 timmar.

----------------------------
 
1246Om amerikansk grytaAnonym
1787, dec

OM EN FÖRDELAKTIG INRÄTTNING, TIL GRÖNSAKERS KOKANDE, KALLAD AMERIKANSK GRYTA.

Det är en kittel, vari står ett kärl av förtent järnbleck, som är genomstunget av små hål. Man lägger grönsakerna i den inre behållaren och kokar vattnet i den yttre.

Denna uppfinning blir nödvändig för den klassen av människor, som ej är van att med kryddor hårt blanda guds gåvor.

----------------------------
 
1247Tecken till ändringar i väderlekenAnonym
1787, dec

TECKEN TIL ÄNDRINGAR I WÄDERLEKEN.

En artikel ut Effais Météorologiques. Om stjärnorna förlora sin glans utan moln på himlen blir det storm.

Om stjärnorna syns större än vanligt ändrar sig väderleken.

Stjärnfall är ett tecken på blåst och regn, beroende på att en ovanlig mängd dunster och elektrisk eld stiger upp från jorden.

Lyktgubbar syns i elakt väder.

Telmseldar hotar sjöfarande med storm. Blixtar vid horisonten bådar vackert väder. Om det jämte blixt hörs dunder kan man vänta storm från det håll dundret hörs.

Regnbåge på morgonen i väster betyder regn. Om aftonen i öster vackert väder.

Italienskt ordspråk: Krans omkring stjärna avlägsnar regn. Om dimma kommer efter regn blir det vackert.

Nattfrost som slutar i dimma förebådar elakt väder. Skadligt för odling och hälsa.----------------------------
 
1248Om väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1787, dec

OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I LANDSORTERNA.

Halland. Stark frost i september, annars god skörd.

Älvsdalen i Värmland. Frost, som man försökte lindra genom att elda. Vid Persmässan fanns inte säd eller sill så det räckte till alla.

Möckelby på Öland. God skörd.

Nyland. Dålig skörd och sen höstsådd på grund av regn.

----------------------------
 
1249Berömliga gärningarNylander, Joh.
1787, dec

BERÖMLIGE GERNINGAR.

Zacharias Strandberg ger i gåva till Uppsala Akademi böcker för medicine studerande.

Ett tack till Gävle stad, som på alla vis bistod då brigantinen Margareta Christina destinerad till Irland förlorades utanför Gävle.

----------------------------
 
1250Om inkomna svar angående sädestorkningshusPatriotiska Sällskapet
1787, dec

OM INKOMNA SWAR ANGÅENDE SÄDES-TORKNINGS-HUS M M.

5 svar angående sädestorkning hade inkommit, men ingen ansågs kunna tilldelas belöningen.

Några svar skall dock publiceras i Hushållnings-Journalen.

Svar angående vårt tidevarvs onda och goda. Prosten i Ivertofta Anders Lanaerus fick belöningen på 30 dukater.

----------------------------
 
1251Anmärkningar angående väderleken för november 1787Patriotiska Sällskapet


----------------------------