1231Anmärkningar och rön om sättet att mältaHellén, M
1787, okt

ANMÄRKNINGAR OCH RÖN WID SÄTTET AT MÄLTA

Miljoner tunnor säd mältas årligen och allmogens mältningssätt är orsaken till rikets sädesbrist. De får både malt och dricka inom 8 dagar. Maltens godhet beror på ett långsamt mältningsförfarande.

Då själva livet i kornet är innestängt och ligger i dvala, måste det väckas av vattnet. Födan måste sökas i luften. Jag utnyttjar den söta dunsten av en brygd. Även imman, som uppstiger av brännvinsmäsken har en god inverkan på maltet. Maltet fordrar åtminstone 6 veckors mältningstid.

----------------------------
 
1232Om en i Småland befintlig jordart tjänlig till färgMorin, Kjellerstedt
1787, okt

OM EN I SMÅLAND BEFINTLIG JORDART, TJENLIG TIL FÄRG

Jag har bränt jorden på en skyffel över stark värme. Rivit den med vatten och låtit torka. Den ger en ganska vacker brun färg. Behöver man mycket går det att bränna i bakugnen. Denna jordart finns på Henje utmark, mellan Jönköping och Halmstad.

Intyg att denna jord ger en röd färg om den blandas med vitriol, sillake, tjära eller tjärvatten. Säljes för 8 skilling tunnan. Ger inget skydd mot eld, men något mot förruttnelse.

Första uppfinnaren var framlidne kammarherren Gyllenhöök, medan Morin är först med att bränna och förädla jordfärgen.

Detta intyg av Kjellerstedt är uppläst vid Gnosjö församlings sockenstämma. Innevånarna i Gnosjö intygar att det verkligen förhåller sig så.

----------------------------
 
1233Medel mot möss i ladornaAnonym
1787, okt

MEDEL MOT MÖSS I LADORNA

Åkerbrukssällskapet i Mähren föreslår att man lägger sand på ladgolvet och strör på fläder. Efter ett lager halm kan man lägga dit säden. Mushålen täpps till av sanden och råttorna flyr lukten av fläder.

----------------------------
 
1234Märkliga händelser i naturenAnonym
1787, okt

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN

Den 18 augusti hördes en knall och jorden skakade. Det var inte en åskknall, då himlen var helt klar. Snarare det man kallar jordbävning. Skalvet kändes vida omkring

----------------------------
 
1235Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1787, okt

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Svar på frågan: Orsaker till missväxt. Det har inkommit 38 svar. Carl Nyrén, häradsprost på Vikbolandet vann och belönades med 20 dukater.

----------------------------
 
1236Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, okt

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING

Svenska disputationer i ekonomiband 5-9.

59 böcker in oktavo.

Miscellanea Oeconomica band 1-2.

----------------------------
 
1237Anmärkningar angående väderleken för september1787Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1238Svar på den av Kungl. Patriotiska Sällskapet föreställda fråga: Genom vilka utvägar kan spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och värde, att schäferiernas tillväxt måtte vinnaSillén, G W
1787, nov

SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET FÖRESTÄLDA FRÅGA: GENOM HWILKA UTWÄGAR KAN SPANSKA ULLEN AF SWENSKA FÅR BIBEHÅLLAS I SÅDANT PRIS OCH WÄRDE, AT SKÄFERIERNAS TILWÄXT OCH BESTÅND DÄRIGENOM BEHÖRIGEN MÅTTE WINNAS, OCH HANDELN MED SWENSKA YLLETILWERKNINGEN PÅ UTRIKES ORTER BEFRÄMJAS?

Det gäller att ha så lågt pris på det egna landets produkter, att de kan konkurrera med utlandet. Varans värde består av två delar. Råvaran som kallas naturens alster och tillverkningen som kallas idoghetens lön. När utländsk vara införs i landet beror det på att den inhemska inte är tillräcklig, för dyr eller dålig. Jag talar nu inte om de varor som för dyrhets skull köps bara för att de är främmande.

Jonas Alströmer tycks vara den som genom att införa ullförsäljningspremier har gjort mest för att lyfta den svenska ullen i värde.

Får är de husdjur, som är enklast att hålla.

Upplysningens förnyande och utbredande:

att i almanackor införa korta underrättelser om nyttan av förbättrad fårskötsel

att goda pennor skriver i samma ämne i månadsskrifter och tidningar

att Alströmers lilla bok, Swenska Fåraherdens Wägwisare sprids

att Vitterhetssällskapen inför tävlingsämnen och ibland något skaldestycke om fårskötselns nöje

att medborgarna uppmanar sina grannar att modigt uppdriva fåraveln

att en sammansättning av ansedda patrioter i alla landsändar fördubblade den spanska fåraveln

att förehålla allmogen att det lönar sig, skulle vara en säker utväg att kunna öka utrikeshandeln med våra ylletillverkningar.

----------------------------
 
1239Jordpäronkvarn, nyttjad i Närke år 1786Anonym
1787, nov

JORD-PÄRON-QWARN NYTTJAD I NERIKE ÅR 1786

Ritning och beskrivning av kvarnen. Jordpäronplantering lönar mödan och knölarna kan malas till nyttigt mjöl. Mjölet renas och vattnet ges till kreaturen. Det har inte lyckats göra mjöl av kokt potatis.

----------------------------