1198Försök till ett nytt bevis på folkmängden, i anledning av uppgiften på varupriser, 100 år emellanAnonym
1787, maj

FÖRSÖK TIL ETT NYTT BEWIS PÅ FOLKMÄNGDEN, I ANLEDNING AF UPGIFTEN PÅ WARU-PRISER, 100 ÅR IMELLAN

Spannmålspriset är tre gånger högre än för 100 år sedan. Det kan bero på en annan penningstock. Folkmängden har fördubblats i förhållandet till födan. Finns någon kortare väg till fattigdom än att dubblera personerna om brödstycket?

----------------------------
 
1199Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1787, maj

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling, trädplantering och stengärdsgårdar, biskötsel, långvarig trogen tjänst, berömliga gärningar.

----------------------------
 
1200Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, maj

FÖRTECKNING PÅ Kungl. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING

Miscellanea Oeconomica, band 4-5

----------------------------
 
1201Anmärkningar angående väderleken för april 1787Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1202Försök med potatis till brännvinsbränningPoppe, Modeer
1787, juni

FÖRSÖK MED POTATER, BOHWETE OCH HAFRE, TIL BRÄNNEWINSBRÄNNANDE.

Joachim von Poppe redovisar försök att bränna brännvin av bovete, potatis och havre. Försöken har utförts av landshövdingen De Bruce med hjälp av bergsmästaren Qvist vid regale bränneriet.

Det bästa resultatet gav bovete. Men det odlas lite i Sverige, vilket borde avhjälpas med undervisning antingen i artiklar i Provincers Almanackor eller genom prästerskapet.

Patriotiska Sällskapet borde uppmuntra allmogen att odla och belöna resultatet. De bör även tillstyrka Höglovliga Bränneri Direktionen att använda bovete istället för råg. Potatis kan också med fördel användas till brännvin.

Man skulle då spara rågen till människoföda och inte behöva köpa för dyra penningar utomlands. På flera år har inte bonden kunnat föda sig, men om man startar den nya odlingen av bovete och potatis borde han bliva i stånd att föda sig av landets egen frukt.

Poppe beskriver egna försök med potatis, som han nu anser alldeles nödvändig efter flera år av missväxt.

Konungen har av nådig omsorg förbjudit att man använder råg till brännvin för att förebygga hungersnöd, men han har med förundran sett hur allmänheten har stormat för att få brännvin, innan det skulle tryta. Han är övertygad, att om brännerierna betalade för potatisen, skulle odlingen komma igång med så gott resultat att allt inte kunde brännas. Man skulle då lära sig att äta potatis och fodra djuren med den. Då skulle den gyllene tiden vara tillbaks och vi skulle kunna sälja råg utomlands.

All olovlig bränning och lurendrejerihandel skulle upphöra om det fanns ständig tillgång på brännvin.

Provresultaten redovisas.

Modeer ger en kortare beskrivning, hur han odlat bovete i Stockholmstrakten. Han talar om hur man skall tillverka gryn, som kokas till gröt åt tjänstefolket, medan skalen ges till svinen.

----------------------------
 
1203Anmärkning om valvs täckning under terrasserHenschen, E G
1787, juni

ANMÄRKNINGAR OM HWALF-TÄCKNING UNDER TERRASSER TIL WINNANDE AF TORRA LOGEMENTER.

Beskrivning och ritning.

----------------------------
 
1204Att sätta appreture på svenska tygerHoving, Nordberg
1787, juni

AT SÄTTA EN PÅLITLIG APPRETURE PÅ SWENSKA TYGER, SÅ GOD SOM DEN ENGELSKA.

Tyget skall vara svett och färgat svart. Sedan kokas det i svinister och sköljes.

Lägges mellan presspapper i pressen (kallas konrojas).

En utförlig beskrivning på det engelska sättet.

----------------------------
 
1205Brev rörande försök i lanthushållningenAnonym
1787, juni

BREF RÖRANDE ÅTSKILLIGA FÖRSÖK I LANDTHUSHÅLLNINGEN.

En obekant person redovisar experiment med olika sädeslag. Han har fått några få korn av olika sorter av sekreteraren i Stockholm. Han ber också honom skaffa Linnae-höfrö. Luzern som han odlat med framgång i Skåne, går icke här i Ed

----------------------------
 
1206Om mangelrotenAnonym
1787, juni

OM MANGEL-ROTEN.

Till kännedom har professor Retzius fått ett parti Flandriska betor till provodling. Han har redan provodlat mangelroten Beta Altissima, som är nyttig till föda och foder. Frö sås i plantlavar och när roten är 5-6 tum lång och med en gåspennas tjocklek sättes de ut. En inövad trädgårdsdräng bör sätta 1800-2000 plantor per dag. När bladen är 1/2 aln avskäres de invid roten till boskapsfoder. Hjärtbladen och topparna lämnas orörda.

----------------------------