1180Om väderlek, årsväxt och varupriser i landsorternaAnonym
1787, mars

OM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA

Örebro. I Närke har årsväxten efter vanligheten varit svag. I år var det stor missväxt. Priset på säd är högt.

Oxie. Mild väderlek, den mildaste i mannaminne. Ingen snö. Stränderna isfria och flera skepp seglar i havet. Boskapen livnär sig i skogen.

----------------------------
 
1181Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, mars

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING

50 böcker i quarto däribland Miscellanes Oeconomica i flera band.

----------------------------
 
1182Anmärkningar angående väderleken för februari 1787Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1183Anmärkningar angående åkerbruket i Tavastland, jämte rön med rågs utsående senare eller bittidare om höstenNordenberg, Carl Fr.
1787, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE ÅKERBRUKET I TAWASTLAND, JÄMTE RÖN MED RÅGS UTSÅENDE SENARE ELLER BITTIDARE OM HÖSTEN

Jämförelse mellan Nyland och Tavastland. Sent sådd råg ger mer än tidigt sådd. Dock får man mer halm av den tidigast sådda.

----------------------------
 
1184Försök med franska renetters planternadeAngerstein, Johan
1787, april

FÖRSÖK MED FRANSKA RENETTERS PLANTERANDE

Trots att de Mexikanska bergen var täckta av is och snö, frambragtes de raraste frukter. Beskrivning av andra bergiga och kalla trakter i världen. Det är troligen den svalkande daggen, som kommer efter dagens hetta, som gör att bergstrakter kan vara fruktbara. Träden tar emot denna förfriskning liksom de blir extra gröna om man för att undvika skadeinsekter stänker på människogödsel. Ett bättre sätt för att undvika myror och löss är att så hampa runt träden.

Jag har försökt plantera franska renetter. Detta har inte lyckats, förrän jag kom på tanken, att varje kväll binda fast is runt stammen.

----------------------------
 
1185En prövad förbättring på trädesstockenAnonym
1787, april

EN PRÖWAD FÖRBÄTTRING PÅ TRÄDES-STOCKEN

Den, som har lös jord utan stenar behöver inte läsa denna avhandling. Men har man lera och stora stenar som billen kör fast i och skadas kan man lära något. Beskrivning på förbättring av redskapet.

----------------------------
 
1186Om nyttan av blommorna på vattenväxten kaveldunAnonym
1787, april

OM NYTTAN AV BLOMMORNA PÅ WATTEN-WÄXTEN, KALLAD KAFWELDUN

Typha anguflifolia och Typha latifolia kallas kaveldun, kasedyn, narrkolvar, krutläskare, dunstockar, klubbgräs. Dunet används av fattigt folk att stoppa sängkläder med. I Frankrike har gjorts försök att karda. Blandat med bomull gick det och 2 par mjuka varma vantar förfärdigades av garnet. Även hattar med blandningar av harhår blev lyckat. Växtens stjälkar duger till taktäckning

----------------------------
 
1187Beskrivning på en kaffecylinder, som brukas i Holland att bränna kaffe iLidbeck, Eric Gustaf
1787, april

BESKRIFNING PÅ EN CAFFÉ-CYLINDER, SOM BRUKAS I HOLLAND TIL CAFFÉ-BÖNORS BRÄNNANDE

I Holland dricker alla svagt kaffe varje morgon med bröd, smör och ost till. Under dagen dricker de starkt te med bröstsocker. Stora och små röker tobak ur kritpipor och de läskar sig med genever eller enebärsbrännvin. Ritning och beskrivning på en cylinder, som används vid kaffebönornas rostande

----------------------------
 
1188Om olja av benvedsbärAnonym
1787, april

OM OLJA AV BENVEDS-BÄR

Bären plockas och lägges att skrumpna något. Sedan pressas oljan ur. Den ger en sjundedel av bärens vikt. Användes som brännolja

----------------------------