1176Anmärkningar över några växters nytta i hushållningenÖdman, Samuel
1787, mars

ANMÄRKNINGAR ÖFWER NÅGRA WÄXTERS NYTTA I HUSHÅLLNINGEN

Man klagar över att nya örtkännare inte tar hänsyn till växternas nytta i hushållningen. Jag har tittat i böcker från några resor i Asien, vars klimat stämmer med Sveriges och funnit nyttigheter.

Ur Sam. Gott. Gmelins resa, del 4.

Ur Hablitzes Resa i Persien.

Ur Falks Resa genom Ryssland, Petersburg 1786.

----------------------------
 
1177Om träbyggnaders förbättrande och bevarandeAnonym
1787, mars

OM TRÄBYGGNADERS FÖRBÄTTRANDE OCH FÖRWARANDE

Vid rappning skall timret rengöras noga och läskas med vitriolvatten. Sedan påspikas torra grankvistar så att de bildar en matta. Än en gång strykes vitriolvatten innan bruket trycks på. Detta sker i omgångar tills bruket är 1 tum tjockt. Sprickor lagas. Man vinner varaktighet för husen. Det är skogssparande och rummen blir varmare och trevligare.

----------------------------
 
1178Den så kallade mangelrotens botaniska kännedomAnonym
1787, mars

DEN SÅ KALLADE MANGEL-ROTENS BOTANISKA KÄNNEDOM

Commerel påstår att denna växt aldrig är beskriven. Linné kallade den Beta Cicla, Vitbeta eller Mangolt. Hoffberg anmärker att den är god stuvad och utmärkt kofoder. Men Commerel förtjänar ändå tack för att han lyft fram denna nyttiga växt.

----------------------------
 
1179Om arbetshusets tillverkningar i Nyköpings länÖrnsköld, P A
1787, mars

OM ARBETSHUSETS TILWERKNINGAR I NYKÖPINGS LÄN

Patriotiska Sällskapet har skänkt pengar till premier för det inrättade frivilliga arbetshuset i Nyköping. Redovisas tillverkningen av spånad och vävnad.

----------------------------
 
1180Om väderlek, årsväxt och varupriser i landsorternaAnonym
1787, mars

OM WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA

Örebro. I Närke har årsväxten efter vanligheten varit svag. I år var det stor missväxt. Priset på säd är högt.

Oxie. Mild väderlek, den mildaste i mannaminne. Ingen snö. Stränderna isfria och flera skepp seglar i havet. Boskapen livnär sig i skogen.

----------------------------
 
1181Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, mars

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOK-SAMLING

50 böcker i quarto däribland Miscellanes Oeconomica i flera band.

----------------------------
 
1182Anmärkningar angående väderleken för februari 1787Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1183Anmärkningar angående åkerbruket i Tavastland, jämte rön med rågs utsående senare eller bittidare om höstenNordenberg, Carl Fr.
1787, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE ÅKERBRUKET I TAWASTLAND, JÄMTE RÖN MED RÅGS UTSÅENDE SENARE ELLER BITTIDARE OM HÖSTEN

Jämförelse mellan Nyland och Tavastland. Sent sådd råg ger mer än tidigt sådd. Dock får man mer halm av den tidigast sådda.

----------------------------
 
1184Försök med franska renetters planternadeAngerstein, Johan
1787, april

FÖRSÖK MED FRANSKA RENETTERS PLANTERANDE

Trots att de Mexikanska bergen var täckta av is och snö, frambragtes de raraste frukter. Beskrivning av andra bergiga och kalla trakter i världen. Det är troligen den svalkande daggen, som kommer efter dagens hetta, som gör att bergstrakter kan vara fruktbara. Träden tar emot denna förfriskning liksom de blir extra gröna om man för att undvika skadeinsekter stänker på människogödsel. Ett bättre sätt för att undvika myror och löss är att så hampa runt träden.

Jag har försökt plantera franska renetter. Detta har inte lyckats, förrän jag kom på tanken, att varje kväll binda fast is runt stammen.

----------------------------