1169Väderleken observerad i ÖjhultAnonym
1787, febr

WÄDERLEKEN OBSERVERAD WID ÖIHULTS GÅRD I KRONOBERGS LÄN, GUNNERBO HÄRAD OCH PJETTERYDS SOCKEN ÅR 1786.

Dagliga väderiakttagelser under året. Rågen förstörd av mask.

----------------------------
 
1170Anteckningar angående handelnAnonym
1787, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.

Sammandrag av utskeppning från Stockholm och Göteborg.

Skepp från Stockholm 619.

Från Göteborg 600 och till Göteborg 630 med bl.a. ostindiska varor.

----------------------------
 
1171Anteckningar angående folkmängdenAnonym
1787, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-MÄNGDEN.

I Nyköping föddes 142 och dog 129. 43 par vigdes och 40 hjonelag upplöstes.

I Göteborg fanns 12629 personer varav 5 judar.

----------------------------
 
1172Kungörelse om prisfrågorPatriotiska Sällskapet
1787, febr

FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT BELÖNING.

Ny prisfråga: Vilka äro de säkraste och till verkställigheten möjligaste medel, att hämma tiggeriet i städerna, utan att avvika från de plikter som religion och mänsklighet i detta avseende yrka.

Svar före årets slut till Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle.

----------------------------
 
1173Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, febr

FÖRTECKNING PÅ KONGL PATRIOTISKA SAÄLLSKAPETS BOK-SAMLING.

----------------------------
 
1174Anmärkningar angående väderleken för januari 1787Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1176Anmärkningar över några växters nytta i hushållningenÖdman, Samuel
1787, mars

ANMÄRKNINGAR ÖFWER NÅGRA WÄXTERS NYTTA I HUSHÅLLNINGEN

Man klagar över att nya örtkännare inte tar hänsyn till växternas nytta i hushållningen. Jag har tittat i böcker från några resor i Asien, vars klimat stämmer med Sveriges och funnit nyttigheter.

Ur Sam. Gott. Gmelins resa, del 4.

Ur Hablitzes Resa i Persien.

Ur Falks Resa genom Ryssland, Petersburg 1786.

----------------------------
 
1177Om träbyggnaders förbättrande och bevarandeAnonym
1787, mars

OM TRÄBYGGNADERS FÖRBÄTTRANDE OCH FÖRWARANDE

Vid rappning skall timret rengöras noga och läskas med vitriolvatten. Sedan påspikas torra grankvistar så att de bildar en matta. Än en gång strykes vitriolvatten innan bruket trycks på. Detta sker i omgångar tills bruket är 1 tum tjockt. Sprickor lagas. Man vinner varaktighet för husen. Det är skogssparande och rummen blir varmare och trevligare.

----------------------------
 
1178Den så kallade mangelrotens botaniska kännedomAnonym
1787, mars

DEN SÅ KALLADE MANGEL-ROTENS BOTANISKA KÄNNEDOM

Commerel påstår att denna växt aldrig är beskriven. Linné kallade den Beta Cicla, Vitbeta eller Mangolt. Hoffberg anmärker att den är god stuvad och utmärkt kofoder. Men Commerel förtjänar ändå tack för att han lyft fram denna nyttiga växt.

----------------------------