1168Anmärkningar om gåsavelnCreutz, Carl Gustaf
1787, febr

NÅGRE ANMÄRKNINGAR OM GÅS-AFWELEN.

Liksom fåren kläda oss med ullen, bereder gässen våra sängar. I Tyskland hjälper man gässen under ruggningstiden genom att två gånger om dagen försiktigt plocka de lossnande fjädrarna.

En gås kan göra tjänst 10-12 år och en äldre gåskarl är avelsammare än en yngre. Träcken tycks bränna gräset, men efter regn växer det bättre. Gässen bör få bada.

Man måste passa dem från att komma in i sädesåkrar, då de trampa ner och förstör. Även från stränder, där man skördar fräken måste gässen hållas borta, annars äter de rent. Dessutom stör de fisken.

Gässens största fiende är räven, som slaktar så länge det finns ett liv. De bör vårdas av vallhjon. Örnen jagar enskilda gäss, men de sluter sig samman i flock om den vill anfalla och försvarar sig.

----------------------------
 
1169Väderleken observerad i ÖjhultAnonym
1787, febr

WÄDERLEKEN OBSERVERAD WID ÖIHULTS GÅRD I KRONOBERGS LÄN, GUNNERBO HÄRAD OCH PJETTERYDS SOCKEN ÅR 1786.

Dagliga väderiakttagelser under året. Rågen förstörd av mask.

----------------------------
 
1170Anteckningar angående handelnAnonym
1787, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.

Sammandrag av utskeppning från Stockholm och Göteborg.

Skepp från Stockholm 619.

Från Göteborg 600 och till Göteborg 630 med bl.a. ostindiska varor.

----------------------------
 
1171Anteckningar angående folkmängdenAnonym
1787, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-MÄNGDEN.

I Nyköping föddes 142 och dog 129. 43 par vigdes och 40 hjonelag upplöstes.

I Göteborg fanns 12629 personer varav 5 judar.

----------------------------
 
1172Kungörelse om prisfrågorPatriotiska Sällskapet
1787, febr

FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT BELÖNING.

Ny prisfråga: Vilka äro de säkraste och till verkställigheten möjligaste medel, att hämma tiggeriet i städerna, utan att avvika från de plikter som religion och mänsklighet i detta avseende yrka.

Svar före årets slut till Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle.

----------------------------
 
1173Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1787, febr

FÖRTECKNING PÅ KONGL PATRIOTISKA SAÄLLSKAPETS BOK-SAMLING.

----------------------------
 
1174Anmärkningar angående väderleken för januari 1787Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1176Anmärkningar över några växters nytta i hushållningenÖdman, Samuel
1787, mars

ANMÄRKNINGAR ÖFWER NÅGRA WÄXTERS NYTTA I HUSHÅLLNINGEN

Man klagar över att nya örtkännare inte tar hänsyn till växternas nytta i hushållningen. Jag har tittat i böcker från några resor i Asien, vars klimat stämmer med Sveriges och funnit nyttigheter.

Ur Sam. Gott. Gmelins resa, del 4.

Ur Hablitzes Resa i Persien.

Ur Falks Resa genom Ryssland, Petersburg 1786.

----------------------------
 
1177Om träbyggnaders förbättrande och bevarandeAnonym
1787, mars

OM TRÄBYGGNADERS FÖRBÄTTRANDE OCH FÖRWARANDE

Vid rappning skall timret rengöras noga och läskas med vitriolvatten. Sedan påspikas torra grankvistar så att de bildar en matta. Än en gång strykes vitriolvatten innan bruket trycks på. Detta sker i omgångar tills bruket är 1 tum tjockt. Sprickor lagas. Man vinner varaktighet för husen. Det är skogssparande och rummen blir varmare och trevligare.

----------------------------