1153Om gråstens klyvningModeer
1786, dec

OM GRÅSTENS-KLYFNING, I ANLEDNING AF HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR NÄSTFÖREGÅENDE MÅNAD.

Att klyva sten med hjälp av krut är dyrt. Om man letar efter naturliga sprickor och trär in en träkil, som är skodd med järn och ganska lätt hamrar på den, spricker stenen.

Finns bild på arbetsmetoden

----------------------------
 
1154Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1786, dec

MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN.

I en sjö i Götlunda socken i Närke har plötsligt fisken flutit upp på land och legat död efter stränderna. Folk har tagit hand om den och saltat ned mycket, och fisken tycks inte vara skadlig till föda. Orsaken till fiskdöden känner man ej. Kanhända någon skadlig gas trängt upp ur botten.

I Vassbo nära Hjälmaren var ett jordskalv, så att folk sviktade som i en gunga. Omedelbart under oss finns en vulkan, färdig att visa sig om Allmakten öppnar väg för den

----------------------------
 
1155Kungörelse om svaren angående sädestorkningshus, samt utdelad brandstodPatriotiska Sällskapet
1786, dec

KUNGÖRELSE OM SWAREN ANGÅENDE SÄDESTORKNINGS-HUS, SAMT UTDELT BRANDSTOD.

7 svar har inkommit alla med sina valspråk. Inget har uppfyllt det åsyftade ändamålet så något pris har ej utdelats. Samma fråga med dubbel belöning är utlyst.

En nybyggare som drabbats av vådeld har erhållit den Berchiska brandstoden.

----------------------------
 
1156Anmärkningar angående väderleken för november 1786Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1157Anmärkningar om färgmaterialerAnonym
1787, jan

ANMÄRKNINGAR OM FÄRG-MATERIALIER; I SYNNERHET OM WEJDE, KRAPP OCH WAU.

Färger indelas i trenne slag:

1) vatten- och saftfärger,

2) jord- eller oljefärger,

3) glasfärg eller emalj.Mjölkglas görs av brända ben. Tillverkas i Berlin bl.a.

Spansk gröna göres av koppar och vindrav. Många tillsatser används i färgerierna för att förhöja eller förminska färgen t.ex. ättika, skedvatten, vinsten, urin, kalk och pottaska.

Från Indien kommer coccionelle. Är en slags insekt som lever på indiska fikonträdet. De rökes ned ur trädet och samlas ihop.

I Polen växer ett träd vid vars rötter finns ett bär eller insekt, som också ger röd färg.

Från Västindien kommer också indigo. Att göra den blå färgen anses vara det stora mästerstycket. Indigo bereds av en buske, som kallas nil eller anil.

Ordeille kommer från Kanarieöarna och är gjord av en slags bergmossa. Används inte så ofta då den är obeständig i färgen. Man gör lackmus av den i Holland.

Orleana ger en orange färg, som används i husfärgning. Curcuma eller Terra Merita är en ört som ger scharlakansfärg.

Galläpplen är ett slags äpplen som växa i Turkiet, ger färgen gallae.

Många träd från Västindien ger olika färger.

I Europa odlas ett gräs wejde, som när det har nått ett fingers längd plockas av, sköljes och torkas samt mals på en speciell kvarn. Efter att det begjutits med vatten brinner de ihop och ser ut som hö. Ger grönt och blått på förut gult. Ger även rött och svart.

Krapp är en annan växt, där man ur roten utvinner röd färg. Safflor odlas och blommorna ger ett gulrött färgämne likt saffran.

Wau ger gul färg och är också odlad i England och Tyskland bl. a. I Sverige växer flera vilda växter som används att färga med t.ex. skärda, knoppört, vädd, valbjörk, dofta, stenmossa, Marie sänghalm, ekäpplen, blåklint, spenat, tranbär, kråkbär, prästkragar, blåbär och stenfrö.

Förklaring av ritningar på kvarnar och torkställningar för färgframställning.

----------------------------
 
1158Om källarbyggnadeWestbeck, Mag. Zachar.
1787, jan

OM KÄLLARE-BYGGNAD.

Att bygga källare är en kostsam sak både när man använder gråsten och tegel. Om man dessutom skall förse sin källare med trägolv finns risk för röta förutom att det går åt mycket trä (skogsöda).

Försöket, det enda i världen, går ut på att använda kol, helst till en längd av 1/2 aln. Muras som tegel.

Murbruket innehåller kol trampat i lera och kilar av kol har också använts. Efter tre dagar skickades drängarna in för att ta bort stödbågarna och det sprakade och knakade ett par timmar. Sen blev allt tyst. Drängarna fick hoppa försiktigt utanpå valvet, som höll.

----------------------------
 
1159Anteckningar angående handelnAnonym
1787, jan

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL.

31 oktober 1787 utfärdades privilegier att upprätta ett Svensk Västindiskt handelskompani med avsikt att driva handel med St. Bartelemy och andra Västindiska öar.

Handeln omfattar även slavhandel

----------------------------
 
1160Jämförelser mellan salupriser för hundra år sedanAnonym
1787, jan

JÄMFÖRELSE IMELLAN KÖP OCH SALU-PRISERNA PÅ NEDANNÄMDE NÖDTORFTS-WAROR UTI OCH FÖR 100 ÅR SEDAN.

Tabell med de vanligaste varornas priser 1686 och 1786. I anmärkningen meddelas att kursen är förändrad, men inte i så hög grad som prisstegringen.

----------------------------
 
1161Botemedel mot rödsotBergius, P J
1787, jan

BOTEMEDEL EMOT RÖDSOTEN. INGIFWET TIL KONGL. COLLEGIUM MEDICUM AF HERR PROFESS. P.J. BERGIUS.

Professor P.J. Bergius har inlämnat till Kungl. Collegium Medicum ett botemedel mot rödsot. Den sjukdomen bedöms som den, som står för största dödligheten i landet.

Man blandar lika delar franskt vin-ättika-linolja, som patienten får 2 skedar av varannan timme. Dessutom ges grynsoppor.

Bergius har funnit att detta medel är vida överlägset de vanliga med rabarber och opiater.

----------------------------