1073Gagnande författningarAnonym
1785, dec

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR

Kungl. Maj:t tillåter att man har ett nederlag för salt, som man sedan utan tull kan föra från landet.

Kungl. Maj:t kungör att barnhusbarn i fortsättningen skall placeras hos fosterföräldrar. Föräldrarna skall visa huldhet, ge föda, kläder och undervisning. Fosterlönen blir 32 skilling i månaden. Spädbarnen åtnjuter underhåll i 12 år, de som är 8-10 får underhåll tills de är 14.

----------------------------
 
1074Berömliga gärningarFrankenberg, O P
1785, dec

BERÖMLIGE GERNINGAR

Resa från Stockholm till Ljusdal med 126 barnhusbarn.

Den 25 september hade man lastat 5 vagnar med barn. Jag frågade fjärdingsman, om jag kunde resa i förväg till Alsike och ordna med middagsmåltid. Han lovade resa med, när vagnarna var klara. I Alsike visste man inget om vår ankomst. Där fanns 1 kanna mjölk. Den hurtiga gästgivaren ordnade dock mat. Då hade inte någon vagn nått fram och jag ängslades för att en olycka skett. Så småningom kom all vagnar utom den med de minsta barnen. Fjärdingsmannen sågs aldrig till, men jag fick veta att vagnen gått sönder och barnen och deras sköterska låg på vägen en halvmil bort. Efter många vedermödor fick jag hjälp av baron De Geer, som råkade resa förbi. Han erbjöd oss husrum över natten i Uppsala, men jag vågade ej ändra rutten. Dock såg han till att vagnsbytet och övernattningen i Högsta gick utan besvär. Den 26:e fortsattes till Läby. Nästa övernattning skedde i Mehede, där vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen var sjuka, men fick vård av bruksmedicus, som mötte oss vid Fågelsundet. Patron Tottie på Elvkarlsön bjöd oss middag. I Gävle möttes vi av landshövdingen, som lät fördela barnen till redan utsedda kvarter. Dagen därpå inbjöd han till gästabud på slottet.

När resan skulle påbörjas utdelades rockar till dem som saknade och 1 1/2 dussin vantar. När vi for förbi kryddkrämare Sederströms bod fick barnen strutar med fikon och russin. Flera barn var sjuka på grund av det svåra vädret. I Hagsta by, Hamrånge socken vilade vi nästa natt. I Skog åt vi middag nästa dag. Vi måste lämna våra bekväma vagnar och fortsätta i kärror. Dock betalade vi endast för 26 av de 33 hästarna. Ett av barnen var för sjukt att fortsätta och lämnades hos apotekare Sjöqvist. Hos bonden Lars Persson i Wäxbo spisade barnen middag, natten tillbringade vi i Arbrå. Sockenmännen i Arbrå skjutsade gratis till Järvsö. I Färila lämnades de barn som skulle vara i de trakterna och de andra fortsatte till Ljusdal. Efter gudstjänsten tågade barnen i procession upp i kyrkan tillsammans med flera ståndspersoner och sköterskorna. Barnens fosterföräldrar kallades också fram i koret och kyrkoherde Sundius höll ett rörande tal. Barnen fördelades sedan på sina respektive fosterföräldrar.

I en församling ej långt från Stockholm samlade en possessionat till lantbostämma på sin sätesgård. Han talade till sina underlydande om saker som skulle gynna både honom och torparna. Till dem som gjort förbättringar vid sina torp utdelade han en hedersgåva. Han höjde inte arrendesumman, vilket de befarat. Detta resulterade i att de med fördubblad trygghet och uppmuntran grep till spaden och plogen.

----------------------------
 
1075Anmärkningar angående väderlek och årsväxtAnonym
1785, dec

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT, M M I LANDSORTERNA

Uddevalla. Hösten har varit regnig och den senaste veckans snöyra och regn höjde floden mer än man minns på 40 år. 4 broar, vattenverket, 6 mjölkvarnar, 4 sågar har blivit bortförda. Mellan Vänerborg och Uddevalla går knappt att ta sig fram.

Skanör. Trots hiskeliga stormar har bara ett ryskt fartyg fastnat på Falsterbo rev.

Luleå. I byn Skatamark kom hagel stora som muskötkulor och förstörde grödan helt för 17 åbor. De övriga i socknen skall göra sammanskott för de olyckligas räkning. Höet gick dåligt och man har samlat renmossa för den kommande vintern. Försiktiga hushållare har minskat sin boskap till hälften.

----------------------------
 
1076Anmärkningar angående väderleken för november 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1077Om rior och hässjeliders byggandeAnonym
1786, jan

OM RIE- OCH HÄSSIE-LIDERS BYGGNAD

Rior har många fördelar framför logar, särskilt om de byggs av sten. De bör ha en loge vid gaveln. Trävirket skall vara hugget i fullmåne. Även det bränsle som används skall var hugget vid fullmåne, vid ny kan det spricka och vid nedan kan det surna. För att en ria skall fungera på bästa sätt, måste ventilationen vara riktig. Rök och den imma som blir när säden torkas måste föras bort genom en dragpipa byggd som en skorsten. Ugnen bör placeras utanför huset i en jordgrop, där risken för vådeld är liten.

Man kan ha två rior till samma ugn och placera logen emellan. Flera gårdar kan också dela på en ria. De flesta rior i Finland som byggts efter gammalt är dåliga, men den här beskrivna ritningen är bränslesnål och arbetsbesparande och rekommenderas varmt.

----------------------------
 
1078Anledningar till understöd för torftigaSefström, E
1786, jan

NÅGRE ANLEDNINGAR TIL UNDERSTÖD FÖR DEN TORFTIGA.

En mild natur bjuder på mycket som skulle kunna användas för fattiga och något lindra deras nöd om bara ståndspersoner meddelade kunskapen därom. Även om inte präster och andra själva behöver dessa nödåtgärder bör de gå före med gott exempel.

Istället för ohälsosamt vatten ur dåliga brunnar och källor finns bär som renar vattnet. En kappe malt och 2 tunnor enrislag ger en god och hälsosam dricka.

Många fattiga kan inte hålla sina barn rena och snygga utan barnen angrips av röta. Näver och bast från mjuka träd t.ex. asp är lämpligt att lägga fram och bak på småbarn, som därvid hålles torra. Ormbunkar som sänghalm finns i överflöd och kan bytas ofta och på så sätt hålla ohyra borta. Dunet av Salix blir mjukt att använda som bolster.

Till mat kan den fattige på landet ta vara på ärthalm och rödbetsstjälkar som nu bara kastas bort. Goda soppor tillreds av detta.

----------------------------
 
1079Om kronärterAnonym
1786, jan

OM KRON-ÄRTER.

I Tun i Åse härad odlas en ärtväxt, som ger stor utdelning. Växten måste stöttas, då stjälken är grövre upptill än nedtill.

----------------------------
 
1080Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i landsortenAnonym
1786, jan

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT, M M I LANDSORTERNA.

Från Örbeck i Västmanland. Missväxt 1784. God skörd 1785, men återigen dålig skörd 1786, delvis på grund av maskangrepp.

Dyr spannmål, men god avsättning på stångjärn och goda priser, dock inte för bergsmannen som bara får 2 riksdaler för ett skeppspund.

Från Torp i Ångermanland. Tillståndet på orten gott.

Blodsoten som grasserat i närliggande socknar blev lindrig här, då folk som blev angripna drack humlelag och torkade blåbär.

Årsväxten blev något mindre än förra året. Kölden skadade på de ställen där åkrarna ligger nära kärr och mossar. Det vore önskligt att allmogen ägde styrka att dika ut sådana ställen.

I Västerbotten används brådkorn, som mognar tidigare. Tyvärr finns här inget sådant utsäde. Har odlat sumrike och podolsk råg, men inte fått tillgång på frö till bovete.

Från Nyland. Den totala missväxten i år är den värsta någon nu levande upplevt. Svårast för de fattiga, som lever av andra. De kommer att svälta ihjäl, eftersom bönderna själva ej ha till eget uppehälle. Har köpt spannmål från Livland för 6000 riksdaler, varav jag sökt hjälpa så mycket som möjligt, men det förslår intet.

----------------------------
 
1081Gagnande författningarAnonym
1786, jan

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR.

Förbudet emot lanthandeln, att sälja silltran till lampor bör upphävas, då det är billigt och spar bränsle. Man eldar gärna brasor för att få ljus

----------------------------