1068Om skogar, klimat och trädTham
1785, dec

OM SKOGAR, CLIMAT, TRÄD

Trakten runt Göteborg är helt utan skog. De rika kan köpa stenkol och ved från Västervik. Men det är inte lätt för de rika att vara där de fattiga inte kan värma sig eller koka mat. Göteborg är viktig med sin handel, i synnerhet Ostindiska Kompaniet. Hästaveln har minskat, vilket tidigare givit staden inkomster. Folk som har barn vid akademierna betalar till Stockholm.

Skaraborgs läns betydelsefullaste inkomst består av spannmål. De senaste åren har olyckor drabbat området. Vänerns uppstigande sedan 1770-talet har givit betydande skador. Ödegårdarnas antal tilltar.

Sillfångsten har berikat bygden. Den ger arbete och transporter och trankokningen har efter Clas Alströmers bemödanden blivit utan skadlig verkan. Dock saknas skog. Man kan knappast hoppas på varmare klimat. Beskrivningar av olika trädslags växtplats och ursprung.

----------------------------
 
1069Om Flodströmska maskinen i DalarnaWadström, C B
1785, dec

OM FLODSTRÖMSKA MACHINEN I DALARNA

Jag har sett många tröskmaskiner, men ingen som klockgjutare Flodströms i Sundborn. Ritning och beskrivning av maskinen och dess verkan.

----------------------------
 
1070Försök till upptäckter av nya färgväxterMöller, Carl Geijer
1785, dec

FÖRSÖK TIL UPTÄCKTER AF NYA FÄRG-WÄXTER

Kemiprofessor Johan Afzelius' undersökningar av mossor som färgväxter. Beskrivning av mossor och recept på färgbad. Geijer har sedan gjort försök med dessa provlappar vilka han redovisar.

----------------------------
 
1071Vad man istället för mandel kan bruka i matWallerius, Joh. Gotsch.
1785, dec

HWAD MAN I STÄLLET FÖR MANDLAR, KAN BRUKA I MAT, SOM GÖR SAMMA SMAK

Torkade brudbröd har smak av mandel. Denna växt är inte skadlig, utan har medicinsk fördelande och drivande kraft.

----------------------------
 
1072Ett nyttigt stängsel, tjänligt särdeles på skoglösa orterAnonym
1785, dec

ET NYTTIGT STÄNGSEL, TJENLIGT SÄRDELES PÅ SKOGLÖSA ORTER

Ett utmärkt stängsel får man genom att göra granhankar. De små sitter nederst och hindrar smådjur. Högre upp kan de vara större. De fästes mellan störarna. De är varaktigare än andra stängsel, mindre kostsamma, kan göras under höstkvällarna och kan kanske bli en handelsvara.

----------------------------
 
1073Gagnande författningarAnonym
1785, dec

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR

Kungl. Maj:t tillåter att man har ett nederlag för salt, som man sedan utan tull kan föra från landet.

Kungl. Maj:t kungör att barnhusbarn i fortsättningen skall placeras hos fosterföräldrar. Föräldrarna skall visa huldhet, ge föda, kläder och undervisning. Fosterlönen blir 32 skilling i månaden. Spädbarnen åtnjuter underhåll i 12 år, de som är 8-10 får underhåll tills de är 14.

----------------------------
 
1074Berömliga gärningarFrankenberg, O P
1785, dec

BERÖMLIGE GERNINGAR

Resa från Stockholm till Ljusdal med 126 barnhusbarn.

Den 25 september hade man lastat 5 vagnar med barn. Jag frågade fjärdingsman, om jag kunde resa i förväg till Alsike och ordna med middagsmåltid. Han lovade resa med, när vagnarna var klara. I Alsike visste man inget om vår ankomst. Där fanns 1 kanna mjölk. Den hurtiga gästgivaren ordnade dock mat. Då hade inte någon vagn nått fram och jag ängslades för att en olycka skett. Så småningom kom all vagnar utom den med de minsta barnen. Fjärdingsmannen sågs aldrig till, men jag fick veta att vagnen gått sönder och barnen och deras sköterska låg på vägen en halvmil bort. Efter många vedermödor fick jag hjälp av baron De Geer, som råkade resa förbi. Han erbjöd oss husrum över natten i Uppsala, men jag vågade ej ändra rutten. Dock såg han till att vagnsbytet och övernattningen i Högsta gick utan besvär. Den 26:e fortsattes till Läby. Nästa övernattning skedde i Mehede, där vi inte behövde betala för oss. Tre av barnen var sjuka, men fick vård av bruksmedicus, som mötte oss vid Fågelsundet. Patron Tottie på Elvkarlsön bjöd oss middag. I Gävle möttes vi av landshövdingen, som lät fördela barnen till redan utsedda kvarter. Dagen därpå inbjöd han till gästabud på slottet.

När resan skulle påbörjas utdelades rockar till dem som saknade och 1 1/2 dussin vantar. När vi for förbi kryddkrämare Sederströms bod fick barnen strutar med fikon och russin. Flera barn var sjuka på grund av det svåra vädret. I Hagsta by, Hamrånge socken vilade vi nästa natt. I Skog åt vi middag nästa dag. Vi måste lämna våra bekväma vagnar och fortsätta i kärror. Dock betalade vi endast för 26 av de 33 hästarna. Ett av barnen var för sjukt att fortsätta och lämnades hos apotekare Sjöqvist. Hos bonden Lars Persson i Wäxbo spisade barnen middag, natten tillbringade vi i Arbrå. Sockenmännen i Arbrå skjutsade gratis till Järvsö. I Färila lämnades de barn som skulle vara i de trakterna och de andra fortsatte till Ljusdal. Efter gudstjänsten tågade barnen i procession upp i kyrkan tillsammans med flera ståndspersoner och sköterskorna. Barnens fosterföräldrar kallades också fram i koret och kyrkoherde Sundius höll ett rörande tal. Barnen fördelades sedan på sina respektive fosterföräldrar.

I en församling ej långt från Stockholm samlade en possessionat till lantbostämma på sin sätesgård. Han talade till sina underlydande om saker som skulle gynna både honom och torparna. Till dem som gjort förbättringar vid sina torp utdelade han en hedersgåva. Han höjde inte arrendesumman, vilket de befarat. Detta resulterade i att de med fördubblad trygghet och uppmuntran grep till spaden och plogen.

----------------------------
 
1075Anmärkningar angående väderlek och årsväxtAnonym
1785, dec

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT, M M I LANDSORTERNA

Uddevalla. Hösten har varit regnig och den senaste veckans snöyra och regn höjde floden mer än man minns på 40 år. 4 broar, vattenverket, 6 mjölkvarnar, 4 sågar har blivit bortförda. Mellan Vänerborg och Uddevalla går knappt att ta sig fram.

Skanör. Trots hiskeliga stormar har bara ett ryskt fartyg fastnat på Falsterbo rev.

Luleå. I byn Skatamark kom hagel stora som muskötkulor och förstörde grödan helt för 17 åbor. De övriga i socknen skall göra sammanskott för de olyckligas räkning. Höet gick dåligt och man har samlat renmossa för den kommande vintern. Försiktiga hushållare har minskat sin boskap till hälften.

----------------------------
 
1076Anmärkningar angående väderleken för november 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------