1065Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, nov

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling, trädplantering, stenbyggnad och biskötsel. Anna Eriksdotter hos inspektor Bök i Bro socken, Uppsala län, för lång och trogen tjänst.

Ingen belöning för uppodling av obrukad mark om inte sockenstämmobeviset är utfärdat. Belöning nekas inte den som gjort rotfruktsodlingar på obrukad mark. Hedersbelöning till den som drar upp 25 fruktträd till 8 års växt. Den som utökat sin ladugård med en tredjedel. Den som gjort betesmark av utmarker med gott vatten. Även konster och slöjder skall uppmuntras.

----------------------------
 
1066Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, nov

UTSATT BELÖNING AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

20 dukater till den som svarar på frågan: Kan man hoppas att svenska bergverken och bruksrörelserna tilltar och vad kan hindra dem? Vilka medel kan man understödja dem med?

----------------------------
 
1067Anmärkningar angående väderleken för oktober 1785Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1068Om skogar, klimat och trädTham
1785, dec

OM SKOGAR, CLIMAT, TRÄD

Trakten runt Göteborg är helt utan skog. De rika kan köpa stenkol och ved från Västervik. Men det är inte lätt för de rika att vara där de fattiga inte kan värma sig eller koka mat. Göteborg är viktig med sin handel, i synnerhet Ostindiska Kompaniet. Hästaveln har minskat, vilket tidigare givit staden inkomster. Folk som har barn vid akademierna betalar till Stockholm.

Skaraborgs läns betydelsefullaste inkomst består av spannmål. De senaste åren har olyckor drabbat området. Vänerns uppstigande sedan 1770-talet har givit betydande skador. Ödegårdarnas antal tilltar.

Sillfångsten har berikat bygden. Den ger arbete och transporter och trankokningen har efter Clas Alströmers bemödanden blivit utan skadlig verkan. Dock saknas skog. Man kan knappast hoppas på varmare klimat. Beskrivningar av olika trädslags växtplats och ursprung.

----------------------------
 
1069Om Flodströmska maskinen i DalarnaWadström, C B
1785, dec

OM FLODSTRÖMSKA MACHINEN I DALARNA

Jag har sett många tröskmaskiner, men ingen som klockgjutare Flodströms i Sundborn. Ritning och beskrivning av maskinen och dess verkan.

----------------------------
 
1070Försök till upptäckter av nya färgväxterMöller, Carl Geijer
1785, dec

FÖRSÖK TIL UPTÄCKTER AF NYA FÄRG-WÄXTER

Kemiprofessor Johan Afzelius' undersökningar av mossor som färgväxter. Beskrivning av mossor och recept på färgbad. Geijer har sedan gjort försök med dessa provlappar vilka han redovisar.

----------------------------
 
1071Vad man istället för mandel kan bruka i matWallerius, Joh. Gotsch.
1785, dec

HWAD MAN I STÄLLET FÖR MANDLAR, KAN BRUKA I MAT, SOM GÖR SAMMA SMAK

Torkade brudbröd har smak av mandel. Denna växt är inte skadlig, utan har medicinsk fördelande och drivande kraft.

----------------------------
 
1072Ett nyttigt stängsel, tjänligt särdeles på skoglösa orterAnonym
1785, dec

ET NYTTIGT STÄNGSEL, TJENLIGT SÄRDELES PÅ SKOGLÖSA ORTER

Ett utmärkt stängsel får man genom att göra granhankar. De små sitter nederst och hindrar smådjur. Högre upp kan de vara större. De fästes mellan störarna. De är varaktigare än andra stängsel, mindre kostsamma, kan göras under höstkvällarna och kan kanske bli en handelsvara.

----------------------------
 
1073Gagnande författningarAnonym
1785, dec

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR

Kungl. Maj:t tillåter att man har ett nederlag för salt, som man sedan utan tull kan föra från landet.

Kungl. Maj:t kungör att barnhusbarn i fortsättningen skall placeras hos fosterföräldrar. Föräldrarna skall visa huldhet, ge föda, kläder och undervisning. Fosterlönen blir 32 skilling i månaden. Spädbarnen åtnjuter underhåll i 12 år, de som är 8-10 får underhåll tills de är 14.

----------------------------