1053Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, okt

UTDELTE BELÖNING AF KUNGL. PATR. SÄLLSKAPET

Ekonomihovmästaren Möller, fabrikör Häggman och apotekare Schultz har insänt prover på tillverkning av harts och harpös. Möller vann.

----------------------------
 
1054Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1785, okt

FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOKSAMLING

38 böcker i octavo

----------------------------
 
1055Anmärkningar angående väderleken för september 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1056Förteckning över avkastningen av ett i trettiosex års tid nyttjat tredingssädeBlix, M
1785, nov

FÖRTECKNING ÖFWER AFKASTNINGEN AF ETT I TRETTIOSEX ÅRS TID NYTTJAT TREDINGS-SÄDE

Kanslirådet af Sillén har jämfört tredingssäde med tvåsäde och funnit att jorden måste vila oftare än vart tredje år.

Redovisas avkastningen från Överby säteri i Stockholm, där major von Tork i all sin tid nyttjat tredingssäde. Tiden är 1749-1784. I en anmärkning säger Blix, att han inte kan se att tredingssäde avmattar jorden.

----------------------------
 
1057Om majs och turkiskt veteModeer
1785, nov

OM MAJS ELLER TURKISKT HWETE

Detta är det värdefullaste sädesslag i världen och borde kunna trivas åtminstone i de södra provinserna. Turkiskt vete kommer från Ostindien, men odlas även i Sydamerika. Linné kallar det Zeamajs. Axen blir stora och innehåller 2000 korn. Växten innehåller en saft lik honung. De omogna kornen används som ärter och de mogna mals till mjöl.

Tillägg till förgående av Modeer.

För trettio år sedan fick jag några korn turkiskt vete och en skorpa bakad med detta mjöl. Fröna växte bra och gav flera mogna ax. Skorpan förändras inte. Endast avtar i storlek på grund av alla som vill smaka. Växten borde trivas hos oss. Bör planteras ungefär som tobak. Behöver inte tröskas. Halmen ges till hästar. Askan blandad med terpentin botar huvudvärk.

----------------------------
 
1058Anmärkningar om björnmossaGissler
1785, nov

ANMÄRKNINGAR OM BJÖRN-MOSSA

Björnmossa växer i stor mängd i norr. Vill man utrota den gäller att plöja och harva och så gräs eller skala bort mossan helt med rötterna.

----------------------------
 
1059Anledning att tillika bränna kol och tjäraAnonym
1785, nov

ANLEDNING, AT TILLIKA BRÄNNA KOL OCH TJÄRA

Man hugger tall, ju längre ned dess fetare, helst i tilltagande måne. Även rötter och stubbar är lämpliga. Veden barkas och torkas. Man gräver gropen i en backe. Botten läggs med granbark. En sådan grop kunde muras av tegel. Från gropen sitter en tratt, där tjäran kan rinna ut. Veden läggs på och allt täcks med torv. Milan brinner 4-5 dagar.

----------------------------
 
1060Uppfinning av en låsinrättning varmed tunga vagnar och åkdon kan bromsasJohansson, Anders
1785, nov

UPFINNING AF EN LÅS-INRÄTTNING, HWARMED TUNGA WAGNAR OCH ÅKDON KUNNA FÖRESES, DÅ DE GÅ UTFÖRE BACKAR

Ritning och beskrivning av bromsen.

----------------------------
 
1061Försök, att uppdraga nejlikestånd till trädAnonym
1785, nov

FÖRSÖK, AT UPDRAGA NEGLICKE-STÅND TIL TRÄD

Sekreterare Linnerhjelm lyckades av nejlikor i buskform få fram stamträd med stora rikt blommande kronor. Dock frös ett bort och andra missköttes under hans frånvaro.

----------------------------