1047Om taktäckning med spånor i brist av näverAnonym
1785, okt

OM TAKTÄCKNING MED SPÅNOR, I BRIST AF NÄFWER

I rikets södra provinser råder brist på näver. Man har letat efter ersättningsmaterial. Man gör spånor av barken som tas av träd. Dessa spånor används sedan som näver. Man får dock vara noga, så att alla springor täpps. Ovanpå lägges sedan torv.

Utdrag av ett handbrev, rörande föregående täckningssätt.

Spånorna bilas av från toppen till en längd av 3/4 aln. De lägges med yxsidan uppåt.

----------------------------
 
1048Ritning till en spis, vilken genom rör ger nästan samma värme som en kakelugnNordencreutz Fred. Jac.
1785, okt

RITNING TIL EN SPIS, HWILKEN GENOM RÖR GER NÄSTAN SAMMA WÄRME SOM EN KAKELUGN, EGENTLIGEN AT NYTTJA PÅ LANDET FÖR ALLMOGE OCH TJENSTEFOLK

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
1049Ytterligare försök med stenpapperAnonym
1785, okt

YTTERLIGARE FÖRSÖK MED STEN-PAPPER

Försök med stenpapper i vatten och eld. Ett litet hus med 12 gluggar var täckt med stenpapper. Ved och spånor packades runt huset och antändes. Pappret var kolnat, men satt kvar och träet under var helt oskadat

----------------------------
 
1050Förbättrad inrättning av kokkärlAnonym
1785, okt

FÖRBÄTTRAD INRÄTTNING AF KOK-KÄRIL

Friherre Gustaf Celsing anhåller att få tillverka gjutjärnskärl vid Hällefors styckebruk. Han begärde frihetsår, som beviljades. Ingen får under den tiden tillverka liknande kärl.

----------------------------
 
1051Gagnande författningar i hushållningenÖrnsköld, Strandberg
1785, okt

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I HUSHÅLLNINGEN

Det i Nyköpings stad inrättade arbetshuset gör mycken nytta och hindrar många från tiggarstaven. Dock kommer till staden mycket tiggare från landsbygden. Jag har framhållit för kyrkoherdarna att de gör ett sammanskott i församlingarna för att vid arbetshuset underhålla denna ohyra.

Protokoll från Stigtomta, där kyrkoherde Strandberg vill inrätta en fond för tiggarnas underhåll vid en arbetsinrättning. Det är skrivet att var socken skall försörja sina fattiga. I Bibeln står, sex dagar skall du arbeta och den som inte arbetar skall heller inte äta. Församlingen gillade förslaget. Pengar skall tas ur fattigkassan och genom sammanskott.

----------------------------
 
1052Anmärkningar angående väderlek och varupriser i landsorternaAnonym
1785, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA M M

Eksjö. God och riklig skörd, som dock förstörts av långvarig väta under bärgningen. Den 27 september snöade det.

Söderköping. Missväxt på både vår och höstsäd. Det föll en fots djup snö natten mellan 16 och 17 september. En olycklig händelse jag aldrig upplevt tidigare

----------------------------
 
1053Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, okt

UTDELTE BELÖNING AF KUNGL. PATR. SÄLLSKAPET

Ekonomihovmästaren Möller, fabrikör Häggman och apotekare Schultz har insänt prover på tillverkning av harts och harpös. Möller vann.

----------------------------
 
1054Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1785, okt

FÖRTECKNING PÅ KUNGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOKSAMLING

38 böcker i octavo

----------------------------
 
1055Anmärkningar angående väderleken för september 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------