1014Anmärkningar angående väderleken för maj 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1015Angående sockenmagasinerÖrnsköld, P A
1785, juli

ANGÅENDE SOCKEN-MAGAZINER.

Det bör finnas regler för sockenmagasiners förvaltning.

1) Ett magasinsråd av församlingens äldste, ej bara ett par föreståndare.

2) När man skall utvidga sädesförrådet skall det ske med avseende på folkmängden och inte på hemmanstalet. Även fattigt folk behöver låna säd.

3) Att inte låna ut säd förrän man vet att det räcker till utsäde.

4) Säden skall vara rensad och torkad.

5) Ingen spannmål får utlånas utan full säkerhet i fastighet, guld, silver eller säker mans borgen.

6) Om överskott finnes kan säden säljas till sockenbor för billigare pris än i närmaste köpstad. Den kassa man får på så sätt skall användas till nyttigheter i socknen.

----------------------------
 
1016Anmärkningar i lanthushållningen gjorda under anstälda uppodlingarAnonym
1785, juli

ANMÄRKNINGAR I LANDT-HUSHÅLLNINGEN, GJORDE UNDER ANSTÄLDE UPODLINGAR, M M.

Från en person som på 4 år betydligt förbättrat sin gård trots att den varit illa belägen ifråga om åker och äng.

----------------------------
 
1017Försök med jordpäronsplantering på lerjordHellström, L A
1785, juli

FÖRSÖK MED JORDPÄRONS PLANTERING PÅ LERJORD.

Jordpäron kan mycket väl planteras i lerjord. Här följer en noggrann beskrivning av hur jorden bör förberedas. Jordpäron är nyttiga till varjehanda mjöl, gryn även bröd och korv.

----------------------------
 
1018Om åkerogräs och i synnerhet hur de till någon nytta kunna användasAnonym
1785, juli

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Beskrivning av ogräs och deras eventuella användning som botemedel.

----------------------------
 
1019Berättelse om fårskinns beredande på ryska sättet till goda så kallade rysspälsarReinius, Israel
1785, juli

BERÄTTELSE OM FÅRSKINNS BEREDANDE PÅ RYSKA SÄTTET, TIL GODA SÅ KALLADE RYSSPÄLSAR.

1743 låg moldaviska husarer under vintern i Österbotten. En av dem undervisade om hur man bereder fårskinn till mjuka pälsar.

1) Blöttes torkade hudar och skavdes hinnan på insidan bort. Sedan tvättades ullen.

2) Gjordes en beta av salt, vatten och kornmjöl till en tjock välling. Däri lades skinnen och ställdes allt på bakugnen.

3) Var afton och morgon togs skinnen upp och lades tillbaks igen.

När skinnen legat i 14 dagar togs de upp och torkades tills de voro skraptorra. Då veks de ihop och lades över natten.

4) Nu var skinnen sega och man kunde töja och dra dem åt olika håll. Sedan skavdes skinnen vita på skinnarvidjan som sitter på väggen hos varje skinnare. Så var allt färdigt.

----------------------------
 
1020Anmärkningar angående folkmängdAnonym
1785, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FOLKMÄNGDEN.

I början av 1784 var folkmängden i Åbo, Finlands huvudstad, 9117 personer. Det föddes 290 barn, bland dem 43 oäkta. De dödas antal var 224. 95 barn under 10 år har dött. Folkökning med 66.

Under året gick fläckfeber, men med tidig bot och ordentlig regime blev dödsfallen inte så många. Staden försågs med tillräcklig och god spannmål, visserligen till högt pris, men det förehindrade påföljder, som andra orter med sämre spannmål fick lida.

Ett friskt, idogt, omtänksamt arbetshjon och en växande ungdom sakna ej bärgning i Åbo.

----------------------------
 
1021Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1785, juli

MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

Skövde. Den 24 maj kom en skarp åskknall. Blixten hade 3 särskilda gnistor och slog ned i tre ekar, som stod 300 steg från varandra. Under en av ekarna hade en lantman sökt skydd mot haglet. Hans kläder var oskadda, men själv miste han sansen och hade brännsår. Han åderläts och steg upp frisk. En dräng strax intill miste hörseln för några timmar.

Offerdal. Här i socknen finns ett tvillingpar, som är 87 år. De har god hälsa men är trötta av ålderdom. Mannen är en av de soldater som deltog i fälttåget mot Norge 1718.

----------------------------
 
1022Berömliga gärningarAnonym
1785, juli

BERÖMLIGA GÄRNINGAR

Jungfru Magdalena Margareta Gram har testamenterat till en stipendiefond för teologie studerande i Lund.

----------------------------