1006Undersökning om landköpAnonym
1785, juni

UNDERSÖKNING, HURUWIDA LANDSKÖP SKADAR ELLER GAGNAR.

Lagen om att handel måste idkas bara i städerna anses fel.

Lanthandlare som köper upp oxar och säljer, skulle se till att köpa dem av bättre kvalitet. När han sålde till stadshandlaren skulle han i retur ta varor som salt, kläde o. dyl.

----------------------------
 
1007Om sädesaxens avskärande på åkernFought, Abraham
1785, juni

OM SÄDESAXENS AFSKÄRANDE PÅ ÅKERN.

Beskrivning och ritning på en maskin, som underlättar vid skörden, så att man kan skilja axen från halmen. Utefter kanten finns en kam, där man drar kärvarna genom några gånger, varvid axen skärs av. De hopsamlas och torkas i en ria, som också finns beskriven. Man är oberoende av väderleken med denna metod och kan skära säden då den är precis mogen utan att riskera att kornen faller ur axen.

----------------------------
 
1008Om nyttan av hayfiskenSefström, E
1785, juni

OM BRUKET ELLER NYTTAN AF HÅ ELLER HAYFISKEN.

Hå finns vid Bohus-och Hallandskusten, men används inte som matfisk. Ett recept på tillagning: Flå den som en ål. Man sköljer tills inget lödder finns kvar. Kokar och saltar. Smörsås, pepparrot, senap eller citron är goda tillbehör.

Hayfisken föder levande ungar, ofta två. Honans äggstock är stor som en fågels och där äggen växer allt sedan de blivit befröade av hannen.----------------------------
 
1009Om åkerogräs och dess nyttaAnonym
1785, juni

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Beskrivning av ett stort antal ogräs och dess användning som botemedel.

----------------------------
 
1010Beskrivning hur carduspapper sammanklistras till tapeterSvartz Olof
1785,juni

BESKRIFNING, HURU CARDUS-PAPPER SAMMANKLISTRAS, AT TAPETER DÄRAF FÅ UTSEENDE OCH STYRKA SÅSOM DEN FINASTE WÄF. AF FRAMLEDNE FABRIQUEUREN HERR OLOF SVARTZ I NORRKÖPING.

En artikel av framlidne fabrikören herr Olof Svartz i Norrköping om hur man sätter upp tapeter och de redskap man behöver.

----------------------------
 
1011Anmärkningar angående handelnAnonym
1785,juni

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL M M.

Christinestad driver utrikeshandel med skeppsparter utredde från Stockholm. Inrikeshandel från Stockholm och Göteborg. Exporterna för 1784 i vikt och mängd. Sjöfolkets antal.

Göteborg höll Ostindiska Kompaniet auktion den 15 april på te och sidentyger samt skadat och defekt porslin.

----------------------------
 
1012Berömliga uppodlingarLeijel, Nordenberg
1785,juni

BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.

Baron von Siegrots odling.

Kyrkoherde Walbergs odling och vård av sjuka.

Patron Johan Rimners förbättringar och uppodlingar vid Loviseholms järnbruk och säteri.

Nästa ägare till bruket baron von Cahman för utvidgning av manufakturen.

Patron Johan Rimner anlade sillsalteri, trankokeri, mjölkvarn, stengärdesgård, ladubyggnad och anställde dikning.

----------------------------
 
1013Uppgift till besvarande mot belöningarPatriotiska Sällskapet
1785, juni

UPGIFT TIL BESWARANDE MOT BELÖNING.

Kungl. Majt har med omtanke om lantmännen uppdragit åt Patr. Sällskapet att utlysa en tävling om bästa sättet att bygga sädesrior och torkugnar för allmogen och mindre förmögna lanthushållares behov, bekvämlighet och med minsta kostnad. Priset är en guldmedalj av 10 dukaters vikt.

----------------------------
 
1014Anmärkningar angående väderleken för maj 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------