1002Om arbetshusinrättningen i NyköpingÖrnsköld, P A
1785, maj

OM ARBETSHUS-INRÄTTNINGEN I NYKÖPING.

Arbetsinrättningen i Nyköping startade, då man firade kronprinsens födelsedag 1 november 1783. Allmogen har svårt att livnära sig under vintern, då arbetstillfällena är få. Vid arbetsinrättningen mottagas de och får undervisning i att spinna och väva. Spånaden och väven säljs sedan, men eftersom man har mer garn än man kan väva begärs 500 riksdaler i lån på ett år. Planer finns på att inrätta en sorts trampanordning så att även de som äro armlösa skall kunna arbeta och försörja sig.

----------------------------
 
1003Berömda uppodlingarAnonym
1785, maj

BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.

För 23 år sedan kom prosten Adolf Adde till Lillkyrka prästgård. Då fanns inte ens en kålgård. Prosten har med mycket arbete och kostnad anlagt en lust- och fruktträdgård med äppelträd, körsbärsträd och vinträd. Dessutom finns alléer och en grönsaksgård med jordgubbar.

Fänrik Stålhane i Wanhankylå i Nyland har förmerat och förbättrat sitt skatterusthåll. Hans Kungl. Majt. har uppmärksammat denna odlargärning och uttryckt sitt nådiga gillande

----------------------------
 
1004Kungörelse om brandstodPatriotiska Sällskapet
1785, maj

KUNGÖRELSE.

Kungl. Patriotiska Sällskapet har tilldelat den Berchiska Brandstodshjälpen 13 riksdaler 42 skilling 8 runstycken åt torparen Sven Jonasson på torpet Nybygget i Lava socken Skaraborgs län i anseende till den beklagliga vådeld, som genom åskslag antände hans ladugård.

----------------------------
 
1005Anmärkningar angående väderleken för april 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1006Undersökning om landköpAnonym
1785, juni

UNDERSÖKNING, HURUWIDA LANDSKÖP SKADAR ELLER GAGNAR.

Lagen om att handel måste idkas bara i städerna anses fel.

Lanthandlare som köper upp oxar och säljer, skulle se till att köpa dem av bättre kvalitet. När han sålde till stadshandlaren skulle han i retur ta varor som salt, kläde o. dyl.

----------------------------
 
1007Om sädesaxens avskärande på åkernFought, Abraham
1785, juni

OM SÄDESAXENS AFSKÄRANDE PÅ ÅKERN.

Beskrivning och ritning på en maskin, som underlättar vid skörden, så att man kan skilja axen från halmen. Utefter kanten finns en kam, där man drar kärvarna genom några gånger, varvid axen skärs av. De hopsamlas och torkas i en ria, som också finns beskriven. Man är oberoende av väderleken med denna metod och kan skära säden då den är precis mogen utan att riskera att kornen faller ur axen.

----------------------------
 
1008Om nyttan av hayfiskenSefström, E
1785, juni

OM BRUKET ELLER NYTTAN AF HÅ ELLER HAYFISKEN.

Hå finns vid Bohus-och Hallandskusten, men används inte som matfisk. Ett recept på tillagning: Flå den som en ål. Man sköljer tills inget lödder finns kvar. Kokar och saltar. Smörsås, pepparrot, senap eller citron är goda tillbehör.

Hayfisken föder levande ungar, ofta två. Honans äggstock är stor som en fågels och där äggen växer allt sedan de blivit befröade av hannen.----------------------------
 
1009Om åkerogräs och dess nyttaAnonym
1785, juni

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Beskrivning av ett stort antal ogräs och dess användning som botemedel.

----------------------------
 
1010Beskrivning hur carduspapper sammanklistras till tapeterSvartz Olof
1785,juni

BESKRIFNING, HURU CARDUS-PAPPER SAMMANKLISTRAS, AT TAPETER DÄRAF FÅ UTSEENDE OCH STYRKA SÅSOM DEN FINASTE WÄF. AF FRAMLEDNE FABRIQUEUREN HERR OLOF SVARTZ I NORRKÖPING.

En artikel av framlidne fabrikören herr Olof Svartz i Norrköping om hur man sätter upp tapeter och de redskap man behöver.

----------------------------