0995Anmärkningar angående väderleken för mars 1785Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0996Tankar angående allmänna landsvägarnas underhållAnonym
1785, maj

TANKAR ANGÅENDE ALLMÄNNA LANDSWÄGARNES UNDERHÅLLANDE.

Det borde vara de resandes sak att hålla landsvägarna i ordning. En taxa skulle tagas ut på gästgivargårdarna, när de resande bytte hästar. Skötseln av vägarna skulle ligga på de arbetslösa, som vill förtjäna sitt bröd. Det kan inte vara rätt att lantbruket som nu, skall vara skyldigt att hålla väg.

----------------------------
 
0997Om snövintrar och snöskottningAnonym
1785, maj

OM SNÖWINTRAR OCH SNÖSKÅTNING.

Redogörelse för snötillgången 1755-1785 i Snögebo, Östergötland.

Flera förslag hur man skall undvika snöskottning, som utarmar både människor och djur.

----------------------------
 
0998En ny invention av mjärdarBjörkebom, Simon, Gust.
1785, maj

EN NY OCH FÖRDELACKTIG INVENTION AF MJÄRDAR, HWILKAS SAMMANSÄTTNING OCH PROPORTION ÄR OLIK MED DE HITTILS WANLIGA, SOM AF FÖLJANDE BESKRIFNING KAN INHÄMTAS.

Beskrivning av mjärdar

----------------------------
 
0999Om skadligheten att låta lammen dia för längeModeer, Sven
1785, maj

OM SKADLIGHETEN ATT LÅTA LAMMEN FÖR LÄNGE DIA.

Lammen bör inte dia längre än till före midsommar. För att få god ull skall man välja gumse med omsorg. Saltfordring är viktigtt, då den förekommer många sjukdomar och förbättrar ullen

----------------------------
 
1000Beskrivning av engelsk ostAnonym
1785, maj

BESKRIFNING OM ENGELSK OST.

Blanda 12 kannor god sommarmjölk, 4 kannor nykärnad kärnmjölk och 1 kvarter löpvatten. Värm till lagom ystning. Krama ur vasslan och dra över med salt. Vänd och salta flera gånger. Storleken blir som vanliga engelska ostar.

----------------------------
 
1001Att göra ost av kärnmjölkAnonym
1785, maj

AT GÖRA OST AF KÄRNMJÖLK.

Blanda mjölk, kärnmjölk och löpe. Låt stå still, varefter osten sönderrives. När vasslan blivit skäll, lägges osten i ett tyg i ostkaret med press över. Tvättas med saltlake. Skulle osten jäsa ombindes den med ett linnekläde och naggas med en strumpsticka.

----------------------------
 
1002Om arbetshusinrättningen i NyköpingÖrnsköld, P A
1785, maj

OM ARBETSHUS-INRÄTTNINGEN I NYKÖPING.

Arbetsinrättningen i Nyköping startade, då man firade kronprinsens födelsedag 1 november 1783. Allmogen har svårt att livnära sig under vintern, då arbetstillfällena är få. Vid arbetsinrättningen mottagas de och får undervisning i att spinna och väva. Spånaden och väven säljs sedan, men eftersom man har mer garn än man kan väva begärs 500 riksdaler i lån på ett år. Planer finns på att inrätta en sorts trampanordning så att även de som äro armlösa skall kunna arbeta och försörja sig.

----------------------------
 
1003Berömda uppodlingarAnonym
1785, maj

BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.

För 23 år sedan kom prosten Adolf Adde till Lillkyrka prästgård. Då fanns inte ens en kålgård. Prosten har med mycket arbete och kostnad anlagt en lust- och fruktträdgård med äppelträd, körsbärsträd och vinträd. Dessutom finns alléer och en grönsaksgård med jordgubbar.

Fänrik Stålhane i Wanhankylå i Nyland har förmerat och förbättrat sitt skatterusthåll. Hans Kungl. Majt. har uppmärksammat denna odlargärning och uttryckt sitt nådiga gillande

----------------------------