0993Märkvärdiga händelser i naturenModeer, Adolph
1785, april

MÄRKVÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

En fransk flicka har blivit botad från fallandesoten genom förbränning. Hon råkade hälla kokande lut över sig. Efter två månader var brännsåren läkta och fallandesoten visade sig inte mer.

En sjöman, som jag kände, ramlade i sjön och efter det hade han ingen mer känning av fallandesoten

----------------------------
 
0994Anteckningar angående väderlek och varupriser i landsorternaAnonym
1785, april

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA

Kinds härad. Stor foderbrist. Hetsiga febrar härjar.

Nätra socken, Ångermanland. Säden blev mycket förstörd av frost. Gott om hö och halm. Linet växte bra, men blev dåligt då det måste skördas för tidigt. Alla vattendrag är tillfrusna, men lite snö.

Piteå. Knappt åkföre till skada för hushållningen.

Ulricehamn. I staden och vid gästgivargården var dålpor, 5 alnar djupa. Det märktes inte att snöplogen varit ute i vinter.

----------------------------
 
0995Anmärkningar angående väderleken för mars 1785Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0996Tankar angående allmänna landsvägarnas underhållAnonym
1785, maj

TANKAR ANGÅENDE ALLMÄNNA LANDSWÄGARNES UNDERHÅLLANDE.

Det borde vara de resandes sak att hålla landsvägarna i ordning. En taxa skulle tagas ut på gästgivargårdarna, när de resande bytte hästar. Skötseln av vägarna skulle ligga på de arbetslösa, som vill förtjäna sitt bröd. Det kan inte vara rätt att lantbruket som nu, skall vara skyldigt att hålla väg.

----------------------------
 
0997Om snövintrar och snöskottningAnonym
1785, maj

OM SNÖWINTRAR OCH SNÖSKÅTNING.

Redogörelse för snötillgången 1755-1785 i Snögebo, Östergötland.

Flera förslag hur man skall undvika snöskottning, som utarmar både människor och djur.

----------------------------
 
0998En ny invention av mjärdarBjörkebom, Simon, Gust.
1785, maj

EN NY OCH FÖRDELACKTIG INVENTION AF MJÄRDAR, HWILKAS SAMMANSÄTTNING OCH PROPORTION ÄR OLIK MED DE HITTILS WANLIGA, SOM AF FÖLJANDE BESKRIFNING KAN INHÄMTAS.

Beskrivning av mjärdar

----------------------------
 
0999Om skadligheten att låta lammen dia för längeModeer, Sven
1785, maj

OM SKADLIGHETEN ATT LÅTA LAMMEN FÖR LÄNGE DIA.

Lammen bör inte dia längre än till före midsommar. För att få god ull skall man välja gumse med omsorg. Saltfordring är viktigtt, då den förekommer många sjukdomar och förbättrar ullen

----------------------------
 
1000Beskrivning av engelsk ostAnonym
1785, maj

BESKRIFNING OM ENGELSK OST.

Blanda 12 kannor god sommarmjölk, 4 kannor nykärnad kärnmjölk och 1 kvarter löpvatten. Värm till lagom ystning. Krama ur vasslan och dra över med salt. Vänd och salta flera gånger. Storleken blir som vanliga engelska ostar.

----------------------------
 
1001Att göra ost av kärnmjölkAnonym
1785, maj

AT GÖRA OST AF KÄRNMJÖLK.

Blanda mjölk, kärnmjölk och löpe. Låt stå still, varefter osten sönderrives. När vasslan blivit skäll, lägges osten i ett tyg i ostkaret med press över. Tvättas med saltlake. Skulle osten jäsa ombindes den med ett linnekläde och naggas med en strumpsticka.

----------------------------