0965Förteckning på redskapsmodeller som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammarePatriotiska Sällskapet
1785, jan

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATANS BRUNN.

Prov på modeller, som finns i modellkammaren hörnhuset 59 Norra Smedjegatans Brunn.

Redskap från Frankrike för drunknades återställande.

Prov på tillverkningar av linne och silke.

Prov av metaller.

Prov från växtriket.

Prov av färg.

----------------------------
 
0966Anmärkningar angående väderleken för december 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0967Dubbelt brädtak med besparing av spikAnonym
1785, febr

DUBBELT BRÄDTAK MED BESPARING AF SPIK.

Beskrivning av hur man vintern 1782 timrade en riebyggnad i Finland med stor besparing av spik.

----------------------------
 
0968Att timra om vinternAnonym
1785, febr

AT TIMRA OM WINTERN.

Att bygga under den fem månader långa sommaren låter sig inte göras. Då behövs arbetsfolket till jordbruket. Det går att bygga på vintern om man har torr mossa till hands. Murningsarbetena skall dock göras på sommaren.

----------------------------
 
0969GärdesgårdAnonym
1785, febr

GÄRDES-GÅRD.

Flyttbara gärdesgårdar rekommenderas. Det går åt mindre stör.

----------------------------
 
0970Ny åkers uppodlandeAnonym
1785, febr

NY ÅKERS UPODLANDE.

På 5½ år uppodlades 51 tunnland nyodling utan svedjning. Man rothögg och rensade marken och körde den flera gånger. Efter harvning och rågsådd fick man en fin skörd. Denna metod är arbetsbesparande.

----------------------------
 
0971DikenAnonym
1785, febr

DIKEN.

Rensning av diken går till så, att man med plog kör en fåra i mitten på diket och en fåra på var sida därom. En karl tar upp det lösa med en skålskyffel.

----------------------------
 
0972Rå mossblandad mylla istället för gödselAnonym
1785, febr

RÅ, MOSSBLANDAD KÄRRMYLLA I STÄLLET FÖR GÖDSEL.

Kärrmylla i stället för gödsel ger samma resultat, som om man gödslar med boskapsgödsel. Artikelförfattaren efterlyser gräsfrösorter, som han anser vara bra men svåra att få tag i.

----------------------------
 
0973SågspånAnonym
1785, febr

SÅG-SPÅN.

Signaturen Nybyggare från Finland anser som sin skyldighet att meddela sina rön angående sågspåns användning:

Att fylla väggar med en blandning av spån och kalk håller huset dragfritt.

Att fylla golv och trossbottnar.

Att användas vid golvskurning.

Att täta väggar med i stället för mossa.

Att göda åkrarna med. Genom att strö under djuren samlar man urin och gödsel och förmerar på så sätt mängden av gödsel.

----------------------------