0964Att sätta vacker brun färg på stolar och skåpAnonym
1785, jan

ET FÖRDELACKTIGT SÄTT, AT UTAN STOR KOSTNAD, SÄTTA WACKER BRUN FÄRG PÅ STOLAR, SKÅP, GEWÄRSSTOCKAR OCH ANNAT, SOM ÄR GJORT AV BJÖRK, AHL ELLER FURUTRÄD.

Träslaget skall vara björk, al eller furu. Koka mjölbärsrisblad väl tjockt. Blanda i kopparrök eller alun och vitriol.

Stryk det renskrapade träet med kalkvatten. Påstryk mjölbärsrisfärgen som kan göras ådrigt med något mörkare färg.

Poleras med linolja och vax. Sälspäck kan i nödfall användas i stället för linolja.

----------------------------
 
0965Förteckning på redskapsmodeller som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammarePatriotiska Sällskapet
1785, jan

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATANS BRUNN.

Prov på modeller, som finns i modellkammaren hörnhuset 59 Norra Smedjegatans Brunn.

Redskap från Frankrike för drunknades återställande.

Prov på tillverkningar av linne och silke.

Prov av metaller.

Prov från växtriket.

Prov av färg.

----------------------------
 
0966Anmärkningar angående väderleken för december 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0967Dubbelt brädtak med besparing av spikAnonym
1785, febr

DUBBELT BRÄDTAK MED BESPARING AF SPIK.

Beskrivning av hur man vintern 1782 timrade en riebyggnad i Finland med stor besparing av spik.

----------------------------
 
0968Att timra om vinternAnonym
1785, febr

AT TIMRA OM WINTERN.

Att bygga under den fem månader långa sommaren låter sig inte göras. Då behövs arbetsfolket till jordbruket. Det går att bygga på vintern om man har torr mossa till hands. Murningsarbetena skall dock göras på sommaren.

----------------------------
 
0969GärdesgårdAnonym
1785, febr

GÄRDES-GÅRD.

Flyttbara gärdesgårdar rekommenderas. Det går åt mindre stör.

----------------------------
 
0970Ny åkers uppodlandeAnonym
1785, febr

NY ÅKERS UPODLANDE.

På 5½ år uppodlades 51 tunnland nyodling utan svedjning. Man rothögg och rensade marken och körde den flera gånger. Efter harvning och rågsådd fick man en fin skörd. Denna metod är arbetsbesparande.

----------------------------
 
0971DikenAnonym
1785, febr

DIKEN.

Rensning av diken går till så, att man med plog kör en fåra i mitten på diket och en fåra på var sida därom. En karl tar upp det lösa med en skålskyffel.

----------------------------
 
0972Rå mossblandad mylla istället för gödselAnonym
1785, febr

RÅ, MOSSBLANDAD KÄRRMYLLA I STÄLLET FÖR GÖDSEL.

Kärrmylla i stället för gödsel ger samma resultat, som om man gödslar med boskapsgödsel. Artikelförfattaren efterlyser gräsfrösorter, som han anser vara bra men svåra att få tag i.

----------------------------